MPa

MPa

Kolejny raz Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości, tym razem za 2021 r., w kategorii „Usługi medyczne” nagrodzony został Lux Med. Konsumenci docenili firmę za najwyższą jakość usług, profesjonalizm i szybki dostęp do specjalistów. 

- Polskie przedsiębiorstwa otrzymają szansę uczestniczenia w opracowywaniu technologii kosmicznych w zakresie eksploatacji i świadczenia usług oraz w sferze finalnych zastosowań - mówi portalowi Newseria Rodrigo da Costa, dyrektor wykonawczy Agencji UE ds. Programu Kosmicznego (EUSPA).

Polska już od 1998 r. notuje zbyt niski współczynnik dzietności kobiet, a od 2018 r. - ujemny przyrost naturalny. Pandemia COVID-19, która spowodowała duży wzrost liczby zgonów w IV kwartale ub.r., jeszcze ten trend przyspieszyła.

Ostatni argument zwolenników tak zwanych „czystych technologii węglowych” poszedł do lamusa: Chiny ogłosiły, że zamierzają przestawić swoją energetykę na tory niskoemisyjne.

W Ministerstwie Finansów ruszyło Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych skupiające ekspertów i przedstawicieli branż objętych akcyzą.

Polscy przedsiębiorcy i ekonomiści chcą, aby rząd zharmonizował przedstawione w ostatnim czasie strategie, takie jak Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy czy założenia do ustawy budżetowej.

Kierując się w codziennej działalności zasadami zrównoważonego rozwoju Grupa Lux Med wdraża kolejne rozwiązania mające na celu dbanie o środowisko.

W sezonie letnim największą popularnością cieszą się wyroby wykorzystywane do przygotowywania lekkich posiłków, także spożywanych na świeżym powietrzu, oraz mleczne przekąski, które z łatwością można zabrać ze sobą i skonsumować poza domem, np. przy grillu czy podczas wycieczki.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku w postępowaniu odwoławczym prowadzonym z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylił w całości trzy decyzje nakładające na przedsiębiorcę administracyjne kary pieniężne za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia siłowni i klubów fitness.