MPa

MPa

ESG, SIN, SEC, taksonomia czy ład korporacyjny - jeśli choć jedno z tych pojęć sprawia, że nie czujemy się pewnie, powinniśmy zachować spokój.

Miesięcznik „Home & Market” od ponad 27. lat przyznaje nagrody Menedżera Roku. Wśród wyróżnionych w corocznym plebiscycie znajdują się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki, którzy reprezentują różne szkoły zarządzania oraz ścieżki zawodowe.

Po wielu miesiącach przepychanek - mało zrozumiałych dla większości Polaków - udało się uzyskać warunkowe zielone światło na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Wokół karabinka GROT produkowanego przez polską Fabrykę Broni „Łucznik” - Radom mieliśmy sporo zamieszania medialnego. Na początku zeszłego roku bardzo widoczna była kampania medialna mająca go zdyskredytować.

Jednym z celów polskiej polityki eksportowej jest przesuwanie się Polski na wyższe poziomy w globalnych łańcuchach wartości dodanej.

Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które pojawiło się w czasie pandemii, nie znika. Jako główne powody odejścia z pracy respondenci wskazują nieefektywne procesy w organizacji, niski poziom wynagrodzenia oraz brak możliwości rozwoju.

Pracodawcy RP powołali nową Platformę Odbudowy i Rozwoju, która ma pomóc w zaplanowaniu i skoordynowaniu pomocy humanitarnej oraz procesu odbudowy Ukrainy.

Emitel został laureatem Konkursu Smart City Awards w kategorii Smart City Solution. Firma została doceniona za system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla MPWiK we Wrocławiu.

- Choroba zmienia nasz system wartości. Ludzie zaczynają cenić inne rzeczy niż wcześniej. Dostrzegają, że to, co dotąd było dla nich ważne, nagle przestaje być istotne.