MPa

MPa

Od maja br. zwolnienia w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 57 proc. - poinformował portal PRoto.pl powołujący się na forbes.com („The Great Resignation Is Turning Into The Great Uncertainty”).

Pracodawcy chętnie zatrudniają Ukraińców, bo w zdecydowanej większości mają do nich pozytywny lub neutralny stosunek. Tylko 12 proc. firm wskazuje na negatywne nastawienie do pracowników ze Wschodu.

Największym wyzwaniem dla firm związanych z cyfryzacją są braki wykwalifikowanej kadry IT i starzejące się systemy. Aż 1/3 przedsiębiorstw w razie awarii i braku dostępu do zasobów planuje przywracać działanie serwerów w trybie ręcznym.

Warszawska giełda już po raz piąty przeprowadziła badanie nt. wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne.

Z obniżonej do 12% stawki podatku PIT skorzystają również osoby, którym naczelnik urzędu skarbowego ustalił zaliczki na PIT od dochodu ustalonego przy zastosowaniu norm szacunkowych.

poniedziałek, 25 lipiec 2022 13:44

8. edycja „Ślimakowych Rytmów” zakończona

Galowy koncert finałowy VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy” „Artyści pacjentom” zbiegł się w br. z ważnymi jubileuszami obchodzonymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Fliko to ekosystem zintegrowanych rozwiązań wspierający sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami, głównie mieszkaniowymi, lecz nie tylko.

Kaucje na jednorazowe butelki szklane zniszczą polski handel. Tak uważa Polska Izba Handlu. Już teraz ok. 90 proc. Polaków dokonuje recyklingu opakowań szklanych.

Przedsiębiorcy z Ukrainy chcą odbudowywać zniszczoną przez wojnę gospodarkę, szukając rynków zbytu dla swoich towarów i usług.

Wobec obecnego hamowania rynku na razie firmy dadzą sobie radę z brakiem pracowników, jednak spodziewane inwestycje infrastrukturalne w latach 2024-2026 mogą znów rozgrzać rynek.