RedAD_2

RedAD_2

Z inicjatywy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie polskich przedstawicieli związków zawodowych z europarlamentarzystami w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

poniedziałek, 21 listopad 2016 11:48

Kontrola u pracodawcy niepłacącego za pracę

O wynikach kontroli przeprowadzonej we wrześniu przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w spółce Bezpieczny List poinformował dziennikarzy główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

W odpowiedzi na interpelację poselską pos. Zbigniewa Biernata (PiS) (nr 5695), Stanisław Szwed, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej, zapewnił, że minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych będzie podlegało ochronie przed egzekucją (komorniczą lub przez organ administracyjny), analogicznie jak wynagrodzenie za pracę - napisał portal praca.pl na podstawie informacji z sejm.gov.pl.

Rząd przyjął pierwsze 33 ułatwienia z pakietu #100zmianDlaFirm. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.

W najbliższych miesiącach zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Prostsze ma być uzyskiwanie zezwolenia na pracę i pobyt dla obcokrajowca. Wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt dla pracowników delegowanych z krajów trzecich. Od stycznia 2017 roku oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową.

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę nie przewiduje zakazu pracy w niedzielę w terminalach kontenerowych.

Na polskim rynku pracy tzw. outsourcing pracowników nie jest regulowany szczegółowymi przepisami prawa. Dla wielu pracodawców jest to korzystne, umożliwiające elastyczność narzędzie, ale nieuczciwe firmy wykorzystują tę furtkę, obchodząc dzięki niej przepisy o pracy tymczasowej. Skorzystanie z usług takiej firmy może okazać się dla pracodawcy kosztowne.

Ograniczenie możliwości kumulacji kapitału inwestycyjnego przez polskich przedsiębiorców, spadek zaufania do stabilności polskiego rynku kapitałowego, drastyczne zmniejszenie inwestycji sektora prywatnego oraz zdominowanie rynku finansowego przez uprzywilejowane podatkowo pomioty zagraniczne kosztem podmiotów polskich – takie mogą być skutki poselskiego projektu objęcia podatkiem CIT dochodów wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

poniedziałek, 14 listopad 2016 11:14

RDS o sektorze zamówień publicznych

Rada Dialogu Społecznego wezwała zamawiających w przetargach publicznych do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi.

niedziela, 13 listopad 2016 11:09

Akta pracowników tylko przez 10 lat w firmie

Pracodawca będzie musiał przechowywać akta pracownicze nie przez 50 lat, ale tylko przez 10 lat - przewiduje projekt zmian w prawie pracy. To dobre rozwiązanie.