Przejdź do treści

Setka najzdolniejszych młodych naukowców otrzymała właśnie stypendia

Maciej Żylicz; fot. Newseria Biznes

– W Polsce na naukę wydaje się średnio 76 euro rocznie w przeliczeniu na obywatela, podczas gdy europejska średnia to ok. 200 euro, a są kraje, które wydają nawet 400 euro. Jednak – pomimo tego niedofinansowania – młodzi polscy naukowcy radzą sobie bardzo dobrze, jestem pełen uznania. 

Ponadto, porównując poziom programu START kilkanaście lat temu i teraz, obserwuję, że kandydaci muszą dziś opublikować dużo lepsze prace, żeby otrzymać to stypendium. Tak więc postęp jest, mimo że mamy potworne niedofinansowanie nauki – mówi agencji Newseria Biznes prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najzdolniejszych młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauk

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny wyróżniła setkę młodych polskich naukowców przed 30. rokiem życia, którzy – mimo młodego wieku – mają już na koncie imponujący dorobek naukowy i sukcesy na światową skalę. Jest wśród nich 59 mężczyzn i 41 kobiet, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a ponad 1/3 z nich posiada już stopień doktora. To grono najzdolniejszych badaczy – wyłonione spośród ponad 640 kandydatów – zostało nagrodzone prestiżowymi stypendiami START w wysokości 30 tys. zł, które mają wesprzeć dalszy rozwój ich naukowych karier.

START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najzdolniejszych młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyróżnienie jest przyznawane badaczom, którzy przed 30. rokiem życia już mają wybitne osiągnięcia naukowe i sukcesy na światową skalę. Prestiżowa nagroda, połączona ze wsparciem finansowym, ma ich wesprzeć i zachęcić do dalszego rozwoju naukowego.

Nie sumujemy żadnych punktów ministerialnych, nie patrzymy na cytowania, nie bierzemy pod uwagę wskaźnika impact factor czy innych elementów

– Ci młodzi naukowcy sami aplikują do fundacji, a my – w wielostopniowym procesie peer review, czyli oceny przez innych naukowców – oceniamy te wnioski, ich jakość i przede wszystkim oryginalność – ten element jest dla nas najważniejszy. Nie sumujemy żadnych punktów ministerialnych, nie patrzymy na cytowania, nie bierzemy pod uwagę wskaźnika impact factor czy innych elementów, które są moim zdaniem patologią nauki w Polsce. My patrzymy na najlepsze osiągnięcie. Czasami można mieć tylko jedno, ale naprawdę przełomowe osiągnięcie, jedną publikację, żeby dostać nasze stypendium START – podkreśla prof. Maciej Żylicz.

Stypendyści programu START są wybierani w wieloetapowym procesie, w którym jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego, udokumentowanego patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych, jest oceniana i recenzowana przez uznanych naukowców, będących autorytetami w swoich dziedzinach. W tym roku 100 nagrodzonych badaczy zostało wyłonionych z grona 641 kandydatów, co oznacza, że wyróżnienie otrzymało 15,6 proc. spośród ubiegających się o stypendium.

Największa liczba tegorocznych laureatów reprezentuje nauki biologiczne, medyczne i nauki o Ziemi

Jest wśród nich 59 mężczyzn i 41 kobiet, a 34 proc. wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w tym 17 kobiet i 17 mężczyzn; w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi ok. 35 lat). Największa liczba tegorocznych laureatów reprezentuje nauki biologiczne, medyczne i nauki o Ziemi (30 stypendiów), nauki chemiczne i nauki o materiałach (25 stypendiów), nauki humanistyczne i społeczne (20 stypendiów), nauki techniczne (14 stypendiów), nauki fizyczne i matematyczne (11 stypendiów). Natomiast na czele instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów i laureatek, po raz kolejny znalazł się Uniwersytet Warszawski (16 stypendystów). Dalej uplasowały się Politechnika Wrocławska (13 stypendystów) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 stypendystów).

– Te stypendia w tym roku rozkładają się dość ciekawie. O ile dawniej to fizyka i matematyka biła wszystkich na głowę, o tyle w tej chwili również mamy wiele świetnych prac w innych dziedzinach – mówi prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

To nie są znaczone pieniądze, stypendyści mogą je przeznaczyć na to, co tylko uważają za stosowne

Laureaci programu START zostali w tym roku wyłonieni po raz 32. Otrzymali roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Nagrody odebrali podczas uroczystej gali 8 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczyła na nie łącznie ponad 3 mln zł.

– To nie są znaczone pieniądze, stypendyści mogą je przeznaczyć na to, co tylko uważają za stosowne. Jeśli ktoś potrzebuje opiekunki dla dzieci po to, żeby móc pracować naukowo, to może z tych pieniędzy sfinansować jej wynajęcie. Jeżeli ktoś musi pojechać za granicę, żeby zobaczyć w bibliotece określone dzieła w oryginale, to wyjeżdża za granicę – mówi prof. Maciej Żylicz. – Granty dla młodych naukowców przyznaje też m.in. Narodowe Centrum Nauki, ale każda z takich agencji przyznaje pieniądze znaczone, tzn. tyle możesz wydać na honoraria, tyle możesz wydać na aparaturę, tyle na to i tamto.

Stypendia START, od których nie płaci się podatku, są ważne, ponieważ je można wydać, na co się chce

Natomiast tym, czego młodym naukowcom brakuje, są pieniądze, które można wydać na wszystko. Dlatego właśnie te stypendia START, od których nie płaci się podatku, są ważne, ponieważ je można wydać, na co się chce. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od 2009 roku przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Ich stypendia zostają podwyższone do 38 tys. zł.

W tym roku takie specjalne wyróżnienia otrzymali: Elżbieta Wątor z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ (Grupa badawcza Maxa Plancka) – nauki przyrodnicze i medyczne, dr Justyna Kocik-Król z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – nauki chemiczne i o materiałach, Michał Nowakowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II – nauki humanistyczne i społeczne oraz dr inż. Erwin Wojtczak z Politechniki Gdańskiej – nauki techniczne i ścisłe.
Udostępnij: