Przejdź do treści

Skuteczne wsparcie uchodźców w wejściu na rynek pracy

Fot. free-images.com

Projekt Prosper BSR (Interreg Baltic Sea Region) ma na celu wzmocnienie organizacji wspierających przedsiębiorstwa w integrowaniu uchodźców i imigrantów na rynkach pracy, jednocześnie zapewniając dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

Duży napływ uchodźców z Ukrainy stawia wyzwania związane z zasobami dla służb wsparcia zatrudnienia

Jak przypomina Krajowa Izba Gospodarcza, Polska oraz kraje bałtyckie przyjęły setki tysięcy ukraińskich uchodźców od lutego 2022 roku, co stanowi nagłą zmianę dla wszystkich zaangażowanych w pomoc krajów. Duży napływ uchodźców z Ukrainy stawia wyzwania związane z zasobami dla służb wsparcia zatrudnienia. Instytucjom odpowiedzialnym za pośrednictwo między biznesem a władzami publicznymi brakuje wiedzy instytucjonalnej na temat sposobów integrowania uchodźców i imigrantów na lokalnych rynkach pracy oraz do zakładania lokalnych sieci z administracjami publicznymi w tym zakresie. Zaoferowanie skutecznej pomocy w zatrudnieniu dla uchodźców ukraińskich wymaga odpowiednich zasobów i dostosowanych polityk, uwzględniających specyfikę demograficzną i niepewny status osób przesiedlonych w wyniku wojny.

Cel projektu

Projekt ten ma na celu skuteczne wsparcie uchodźców w wejściu na rynek pracy poprzez ułatwienie znalezienia zatrudnienia za pomocą kluczowych środków:

  • budowanie sieci networkingowej organizacji wspierających rozwijanie kompetencji;
  • stworzenia aplikacji mobilnej.

Poprzez rozwój tego zintegrowanego podejścia, wzmacnianie kompetencji uchodźców i wykorzystanie technologii, projekt będzie dążyć do ułatwienia zatrudnienia i integracji na rynku pracy dla populacji uchodźców. Staranna koordynacja między interesariuszami i elastyczne rozwiązania będą kluczowe dla rozwiązania tego pilnego wyzwania.

Wsparcie Interreg pomoże uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia i jednocześnie zaspokoi pilne potrzeby związane z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej

Dzięki wsparciu Interreg, projekt ułatwi integrację uchodźców poprzez nawiązywanie partnerstw instytucjonalnych i zawieranie umów o współpracy. Podpisanie memorandów porozumienia między kluczowymi interesariuszami pozwoli na opracowanie procesów, które będą odpowiadać znacznemu niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich sektorach. To zintegrowane podejście będzie miało podwójny wpływ – pomoże uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia i jednocześnie zaspokoi pilne potrzeby związane z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej.

Partnerem wiodącym projektu Prosper BSR jest Hanse Parlament (Parlament Hanzeatycki – związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji MŚP).

Pozostałymi partnerami są: Danmar Computers Sp. z o.o. : firma specjalizująca się w technologiach informatycznych, która bierze udział w projekcie. Krajowa Izba Gospodarcza: największa izba gospodarcza w Polsce, która jest zaangażowana jako partner w ramach projektu Prosper BSR. Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts: Wileńska Izba Handlowa, Przemysłowa i Rzemieślnicza, reprezentująca Litwę jako jeden z partnerów projektu. Latvian Chamber of Commerce and Industry: Łotewska Izba Handlowa i Przemysłowa, również uczestnicząca jako partner w projekcie Prosper BSR.
Udostępnij: