Przejdź do treści

Specjaliści i menedżerowie nie chcą całkowitego powrotu do biur

Fot. free-images.com/Pixabay

Obecnie 33 proc. firm praktykuje wyłącznie stacjonarny model pracy. 19 proc. badanych pracodawców stosuje w tym zakresie elastyczność i od pracowników zależy, czy pracują z domu czy z biura.

Model pracy zdalnej praktykuje 6 proc. badanych firm – poinformował portal PRoto.pl.

Ponad 1/3 badanych poszukałaby innej pracy, gdyby w ich obecnej powrócono do trybu stacjonarnego

36 proc. respondentów poszukałoby innej pracy, gdyby w ich obecnej powrócono do trybu stacjonarnego – wynika z badania opisanego w „Raporcie płacowym Hays 2023”. 20 proc. zaakceptowałoby to, jeśli godziny pracy byłyby elastyczne, a 19 proc. – jeśli wynagrodzenie zostałoby zwiększone. 3 proc. respondentów wskazało, że cieszyłoby się, ponieważ tęsknią za biurem.

Wskutek nowej ustawy dotyczącej pracy zdalnej pracodawcy muszą uporządkować kwestie dotąd umowne

Według badania 79 proc. specjalistów i menedżerów, którzy obecnie mogą korzystać z home office, nie zaakceptowałoby przywrócenia w pełni stacjonarnego modelu pracy, lub zaakceptowałoby ten fakt, gdyby zostały spełnione dodatkowe warunki. Twórcy badania zwracają uwagę na wdrożenie 7 kwietnia 2023 r. nowej ustawy dotyczącej pracy zdalnej, która powoduje, że pracodawcy muszą uporządkować kwestie, które do tej pory były jedynie umowne.

Co piąty pracodawca deklarował chęć aktualizacji dotychczasowej polityki home office

Z badań Hays, przeprowadzonych pod koniec ub.r., wynika, że większość firm z hybrydowym lub zdalnym modelem pracy nie planowała wprowadzać zmian w tym zakresie w 2023 r. Co piąty pracodawca deklarował chęć aktualizacji dotychczasowej polityki home office przez zwiększenie obecności pracowników w biurze.

– Powody chęci zwiększenia wymiaru pracy w biurze były różne, natomiast firmy najczęściej powoływały się na potrzebę podniesienia produktywności pracy lub redukcji poczucia osamotnienia wśród pracowników. W związku ze zmianą przepisów prawa i nałożenia na firmy dodatkowych obowiązków, dla części organizacji dodatkową motywacją mogą być obecnie również kwestie finansowe – skomentowała Aleksandra Tyszkiewicz, Executive Director w Hays Poland.
Udostępnij: