Przejdź do treści

Stanowisko Rady Pracodawców RP ws. zatrzymania Prezesa Pracodawców RP

Rafał Baniak; fot. Pracodawcy RP

Rada Pracodawców RP wyraziła stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP, wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków

Jak dalej napisała Przewodnicząca Rady Pracodawców RP, Joanna Makowiecka-Gatza w opublikowanym oświadczeniu: „Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków bez wystarczającego uzasadnienia”.

Sam Rafał Baniak był i jest do dyspozycji organów ścigania

Rada Pracodawców RP stwierdza dalej, że „nie przesądzając o winie Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP chcemy podkreślić, że sam Rafał Baniak był i jest do dyspozycji organów ścigania. Jako osoba publiczna i powszechnie szanowana, Prezes Pracodawców RP nie uchylałby się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Stawiłby się na każde wezwanie organów ścigania”.

Sposób działania organów ścigania w tej sprawie narusza godność osoby objętej postępowaniem i jest zbyt radykalny

Na zakończenie Joanna Makowiecka-Gatza zwraca uwagę, że: „uważamy, że sposób działania organów ścigania w tej sprawie narusza godność osoby objętej postępowaniem i jest zbyt radykalny.

Jesteśmy przekonani, że w tej sprawie nie ma uzasadnienia do zastosowania najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego, jakim jest zatrzymanie”.
Udostępnij: