Przejdź do treści

Studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” dobiegły końca

Zakończenie studiów podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”; fot. Adamed Pharma

Zakończony został rok akademicki na studiach podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Celem kierunku jest wyposażenie specjalistów w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z najmłodszymi w trudnych sytuacjach życiowych.

Program edukacyjny po raz kolejny został zrealizowany przy wsparciu Adamed Pharma, który pełnił rolę wyłącznego partnera inicjatywy

Studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów – pedagogów i psychologów – zdolnych do efektywnego niesienia pomocy osobom nieletnim w trudnych dla nich momentach. Ich program kształcenia obejmuje szeroki zakres tematyczny – przedmioty uwzględnione w planie studiów poruszają zagadnienia związane z m.in. rozwojem dziecka, psychologią kryzysu i interwencji czy wsparciem w zaburzeniach lękowych, nastroju i depresyjnych.

W br., podobnie jak w latach poprzednich, partnerem tej istotnej ścieżki akademickiej była firma Adamed Pharma. Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej stanowi jedną z wielu inicjatyw, które firma realizuje w ramach swojej społecznej odpowiedzialności. Głównym filarem tej działalności jest troska o zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno pracowników, jak i lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży.

Adamed Pharma oprócz wsparcia studiów podyplomowych dla pedagogów i psychologów prowadzi program „Wspierająca Szkoła”

– Adamed Pharma, zgodnie ze swoją misją odpowiada na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny i aktywnie angażuje się w działania na rzecz zdrowia psychicznego. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać takie inicjatywy edukacyjne, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia młodych ludzi. Partnerstwo z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest dla nas wyjątkowo ważne, gdyż edukacja i profilaktyka są kluczowymi elementami w przeciwdziałaniu problemom psychologicznym wśród najmłodszych. Wiemy o tym doskonale, ponieważ oprócz wsparcia studiów podyplomowych dla pedagogów i psychologów prowadzimy także program „Wspierająca Szkoła” – pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży, którego filarem jest właśnie edukacja – mówi Agnieszka Rejer-Mellin, Kier. Komunikacji Zewnętrznej i Zaangażowania Społecznego Adamed Pharma SA.

Dr Ewa Odachowska-Rogalska, Kier. Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” podkreśla: – Długotrwała izolacja, wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, czy w końcu zawrotne tempo życia dotykające również najmłodszych, to tylko niektóre z wielu czynników powodujących znaczne pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. W odpowiedzi na ten rosnący problem zauważany i zgłaszany nam przez pracowników oświaty – pedagogów i psychologów szkolnych – postanowiliśmy uruchomić studia podyplomowe skierowane do tej grupy zawodowej. Nasz kierunek przygotowuje słuchaczy do zauważania kryzysu i wspierania młodych osób w tym trudnym czasie. Cieszymy się, że dzięki partnerstwu z Adamed Pharma możemy uczynić go bardziej dostępnym i trafić do szerszego grona specjalistów.

Ścieżka kształcenia na studiach podyplomowych „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” i prowadzone w jej ramach zajęcia są oceniane bardzo pozytywnie

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczestników III edycji, pokazało, że najczęstszą motywacją do podjęcia studiów podyplomowych była chęć rozwoju i pogłębienia wiedzy. Wynika to w dużej mierze z faktu, że respondenci dostrzegają zwiększenie liczby występowania kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży. Wszyscy ankietowani, którzy na co dzień pracują z osobami poniżej 18. roku życia, zadeklarowali, że w swojej codziennej pracy spotykają się z tego rodzaju objawami u swoich podopiecznych.

Ewaluacja końcowa wskazała także, że ścieżka kształcenia oraz prowadzone w jej ramach zajęcia są oceniane bardzo pozytywnie – na pięciostopniowej skali aż 85 proc. respondentów oceniło prawdopodobieństwo polecenia kierunku swoim znajomym na 5, a pozostałe 15 proc. zaznaczyło odpowiedź 4. Co więcej, uczestnicy studiów przyznali, że pozyskana wiedza zmieniła ich sposób postrzegania zagadnień takich jak m.in.: wpływ porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka na dalsze funkcjonowanie człowieka, czynniki powodujące traumę, zaburzenia więzi czy pomoc uczniom i uczennicom w kryzysie psychicznym.

Zakończenie roku akademickiego odbyło się w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uczestnicy programu odebrali dyplomy ukończenia studiów, a także mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami z czasu spędzonego na uczelni. Agnieszka Rejer-Mellin złożyła gratulacje i wyrazy szczególnego docenienia zaangażowania wszystkim absolwentom.
Udostępnij: