Przejdź do treści

System kaucyjny: przyjęto rozwiązania najbardziej racjonalne i korzystne dla polskiego systemu

Fot. free-images.com/Pixabay

Według najnowszej wersji projektu ustawy kaucyjnej, systemem kaucyjnym mają być objęte opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 l, opakowania szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 l oraz puszki aluminiowe o pojemności do 1 l.

Oznacza to, że w stosunku do poprzedniej wersji ustawy z nowej propozycji wypadło objęcie kaucją butelek jednorazowych. Powodem miała być m.in. zbyt mała powierzchnia na magazynowanie takiej frakcji, zwłaszcza w mniejszych sklepach.

Przyjęto rozwiązania najbardziej racjonalne i korzystne dla polskiego systemu

Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podkreślił, że w ten sposób przyjęto rozwiązania najbardziej racjonalne i korzystne dla polskiego systemu.

– Handel i branża producentów opakowań pozytywnie odnoszą się do większości zmian przyjętych w nowym systemie kaucyjnym – wskazał Arendarski.

Cieszą postępy legislacyjne związane z kształtem nowego systemu kaucyjnego

– Polska nie zdążyła jeszcze uchwalić tzw. dyrektywy plastikowej. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (znana szerzej pod nazwą dyrektywa Single-Use Plastics – SUP). Dlatego cieszą postępy legislacyjne związane z kształtem nowego systemu kaucyjnego, który będzie odpowiedzią na te wyzwania – wskazuje Arendarski.

Z kolei Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o pilne zakończenie prac nad wdrożeniem w Polsce systemu kaucyjnego. System pozwoli odzyskiwać ponad 90 proc. opakowań po napojach.

Cele dyrektywy UE: selektywna zbiórka plastikowych butelek na poziomie 77 proc. do 2025 r.

Konkretne cele dyrektywy plastikowej to: selektywna zbiórka plastikowych butelek na poziomie 77 proc. do 2025 roku (i jej stopniowy wzrost do 90 proc., do 2029 roku). Ponadto, od 2025 r. butelki PET muszą być stworzone w co najmniej 25 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu. Do 2030 r. ten próg ma wzrosnąć do 30 proc.. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej od lipca 2021 r. wszystkie kraje członkowskie miały czas na dostosowanie regulacji do swojego porządku prawnego. W ostatnim komunikacie skierowanym w tej sprawie, Komisja Europejska wyznaczyła dwa miesiące na wdrożenie przepisów, w tym także przez Polskę. Jeśli to się nie uda, skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o ukaranie grzywną 11 państw UE, które nie wywiązały się z tego obowiązku.

Całość tekstu: https://klimat.rp.pl/recykling/art37390981-system-kaucyjny-pogodzic-potrzeby-i-mozliwosci
Udostępnij: