Przejdź do treści

Szansa dla polskich i ukraińskich przedsiębiorstw na wsparcie odbudowy Ukrainy

Fot. free-images.com

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw i uchylająca ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii – poinformowało ministerstwo funduszy i polityki regionalnej.

Z nowych przepisów będą mogły korzystać nie tylko polskie firmy, ale także ukraińscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Polsce

– Nowelizacja ustawy o KUKE jest fundamentalna z punktu widzenia firm prowadzących działalność i eksportujących swoje towary i usługi na Ukrainę. Z nowych przepisów będą mogły korzystać nie tylko polskie firmy, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na Ukrainie, ale także ukraińscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Polsce. Co ważne, to byłyby ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa – podkreśliła pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o KUKE:

  • Dzięki nowym przepisom rozszerzony zostanie katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Więcej podmiotów będzie także uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych.
  • Podmioty prywatne lub publiczne, które zawierają kontrakty lub dokonują inwestycji w kraju, wnoszących istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.  Daje to możliwości wsparcia projektów, które dotyczą transformacji energetycznej w Polsce.
  • Wprowadzane przepisy zapewnią kompleksową ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom.
  • KUKE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym.

Zwiększenie możliwości tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy

Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być objęte, na równi z firmami polskimi, również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych.  To rozwiązanie ma szansę zwiększyć bezpieczeństwo transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój. Przełoży się to na zwiększenie możliwości tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Udostępnij: