Przejdź do treści

Tomasz Han, Hasco-Lek: Ludzie są naszym najcenniejszym kapitałem

Tomasz Han; fot. PPF Hasco-Lek SA

Prawdziwi liderzy czy też pracodawcy godni zaufania wiedzą doskonale, że najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie, dlatego w Hasco-Lek stawiamy na budowanie otwartej kultury organizacyjnej, która sprzyja dobrej współpracy między naszymi działami, a także dobre zarządzanie, pozwalające na rozwój naszych talentów – napisał dr Tomasz Han, członek zarządu firmy PPF Hasco-Lek SA.

PPF Hasco-Lek SA otrzymało tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”

Co dla nas oznacza bycie pracodawcą godnym zaufania? To przede wszystkim dobre zarządzanie, bycie wiarygodnym partnerem i stawianie człowieka zawsze na pierwszym miejscu. PPF Hasco-Lek SA otrzymało tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania”, bo wiemy, że naszym największym dobrem jako firmy są zatrudnieni w niej ludzie i potrafimy stworzyć im dobre warunki do pracy, przyjazną atmosferę i warunki do rozwoju – dodaje dr Han.

Pracownicy Hasco-Lek to nasz najcenniejszy kapitał

Jak dalej zwraca uwagę: – nasza firma jest dziś jednym z liderów rynku farmaceutycznego. Jest to efekt ciężkiej pracy całej firmy, szacunku dla drugiego człowieka i jego zaangażowania w rozwój. Pracownicy Hasco-Lek to nasz najcenniejszy kapitał. Stawiamy na stabilność zatrudnienia, która według badań satysfakcji pracowników zrealizowanych na zlecenie Konkursu „Pracodawcy Godnego Zaufania” jest jedną z najważniejszych cech określających wiarygodnego pracodawcę (zadeklarowało tak 68 proc. badanych). Najlepszym tego dowodem jest to, że aż 97 proc. osób zatrudnionych w Hasco-Lek posiada umowy o pracę, a 23 proc. naszej kadry, to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat. Budujemy odpowiedzialną i różnorodną kulturę naszej organizacji, doceniając wiedzę płynącą z doświadczenia naszych pracowników i nie zamykając się na innowacyjne pomysły młodych pokoleń.

W centrum naszej uwagi jest zdrowie i dobro pacjentów

Dr Tomasz Han zaznacza: – W centrum naszej uwagi jest zdrowie i dobro pacjentów. Dlatego wiele naszych akcji propracowniczych jest także związanych z profilaktyką prozdrowotną. Przykładem jest współpraca z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w ramach której na terenie siedziby głównej PPF Hasco-Lek SA oraz w zakładzie produkcyjnym w Siechnicach, zostały przeprowadzone badania profilaktyczne personelu, wpisujące się w kampanię „Rak Chadza Wspak – Zadzieram Kiecę i Lecę”.

W 2022 r. spółka CBR Novasome z Grupy Hasco, uruchomiła program stypendialny dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Członek zarządu Hasco-Lek na zakończenie informuje: – Od wielu lat współpracujemy z największą uczelnią w naszym regionie. W 2022 r. spółka CBR Novasome z Grupy Hasco, uruchomiła program stypendialny dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli II rok studiów licencjackich. Po zakończeniu programu CBR Novasome oferuje swoim stypendystom odbycie płatnego stażu, a także możliwość zatrudnienia w firmie, która świadczy usługi badawczo-rozwojowe, eksperckie i analityczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii i dla przemysłu kosmetycznego.

PPF Hasco-Lek SA jest laureatem X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Wolontariat i członkiem Kapituły XIII edycji Konkursu., do której nabór wniosków trwa do 30 września 2023 r. Więcej informacji: www.pracodawcagodnyzaufania.pl
Udostępnij: