Przejdź do treści

Tomasz Han: Wartości rodzinne ukształtowały naszą organizację

Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami oznacza dla nas odpowiedzialność nie tylko za nich, ich rozwój, bezpieczeństwo i pracę, ale także za ich rodziny – mówi dr Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A., jednej z największych firm farmaceutycznych w kraju z całkowicie polskim kapitałem. Firma jest laureatem X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Hasco-Lek jest firmą rodzinną. Czy i jaki miało to wpływ na jej rozwój, zarówno ekspansję na zagranicznych rynkach jak i na relacje wewnętrzne?

Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy rodzinną firmę farmaceutyczną. Założył ją blisko 40 lat temu mój ojciec, dr Stanisław Han. Rodzinny charakter przedsiębiorstwa spowodował, że nauczyliśmy się patrzeć na prowadzenie przedsiębiorstwa z szerszej perspektywy.

Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami oznacza dla nas odpowiedzialność nie tylko za nich, ich rozwój, bezpieczeństwo i pracę, ale także, w jakimś zakresie, za ich rodziny. Dziś jesteśmy pewni, że to właśnie wartości rodzinne ukształtowały naszą organizację. Kierujemy się zasadami zaufania, współodpowiedzialności, szacunku i transparentności. To właśnie działanie według tych wartości, doprowadziło nas do produkcji wysokojakościowych produktów i osiągnięcia 5. miejsca na rynku wśród firm farmaceutycznych w Polsce. Umożliwiło też zaistnienie na rynkach zagranicznych.

Naszych pracowników otaczamy szczególną troską. Dbamy nie tylko o ich indywidualny rozwój, ale wspieramy także atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku oraz motywujemy do poszerzania swojej wiedzy i dzielenia się doświadczeniami. To ma znaczący wpływ na relacje wewnętrzne. Chcemy, aby wszyscy czuli się zaopiekowani, dlatego duży nacisk kładziemy na jakość benefitów, wśród których najważniejszym jest oczywiście profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników, ale także korzystanie z różnorodnych opcji Kafeterii MyBenefit. Pracownicy mają dostęp do usług medycznych i grupowych ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach. Chętnie współfinansujemy udział pracowników w wydarzeniach sportowych, a w ramach wdrożonej oferty programu MultiSport ułatwiamy dostęp pracownikom do korzystania z różnych form aktywności i obiektów sportowych. Zamiłowanie do sportu zaowocowało utworzeniem nieformalnych, firmowych drużyn piłki nożnej oraz sekcji biegowej.

Angażujemy się w imprezy sportowe o charakterze charytatywnym m.in. pracownicy, którzy uczestniczą w biegach, poprzez swój udział wspierają organizacje dobroczynne.

Charakter rodzinny naszego przedsiębiorstwa ma również duży wpływ na elastyczność w podejmowaniu decyzji. Jesteśmy zwolennikami skracania dystansu i prowadzenia wspólnego dialogu, pomiędzy pracownikami, a kadrą zarządzającą. W znacznym stopniu wpływa to na dynamiczne wdrażanie rozwiązań oraz przyspiesza proces podejmowania kluczowych decyzji w organizacji.

Z jakich jeszcze benefitów korzystają Państwa pracownicy?

Ludzie są naszym najcenniejszym kapitałem, dlatego dbamy o nich, wprowadzając w firmie ideę work-life-balance. Jednym z przykładów jest oczywiście możliwość pracy zdalnej.

Skupiamy się na zapewnieniu pracownikom jak najlepszych warunków do pogłębiania specjalistycznej wiedzy, w tym udziału w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach (dostosowanych do charakteru danego stanowiska i indywidualnych wymagań). Pracownicy mogą również korzystać z nauki języków obcych.

Zróżnicowany i szeroki wachlarz programów socjalnych, pomaga utrzymać równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Istotne są również relacje pracownicze, dlatego co roku zapraszamy całą kadrę na wydarzenie firmowe – wiosenny piknik. Po przerwie związanej z pandemią COVID-19, w tym roku mogliśmy powrócić do tej tradycji, w nowej formule pikniku rodzinnego. W wydarzeniu brali udział nasi pracownicy wraz z bliskimi osobami, a także z całymi rodzinami. Tegoroczna inicjatywa zgromadziła ponad 1100 uczestników.

Podczas X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, firma zdobyła nagrodę w kategorii Wolontariat. Na czym konkretnie polegały wolontariackie działania pracowników?

W 2020 r. zostaliśmy wyróżnieni za wdrożony program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego na mocy porozumienia nasi pracownicy mogli przeznaczyć jeden 8- godzinny dzień pracy na realizację działań charytatywnych przy współpracy i wsparciu Fundacji Hasco-Lek. Wolontariusze zrealizowali akcje pomocowe skierowane dla najmłodszych dzieci, organizując dla nich m.in aktywne spędzanie czasu wolnego (np. zorganizowana została wycieczka do zoo oraz gra terenowa i zabawy integracyjne), odbyła się również zbiórka publiczna. Wśród inicjatyw znalazły się także autorskie edukacyjne warsztaty farmaceutyczne, promujące zawód farmaceuty oraz rozwijające u dzieci zainteresowanie naukami biologicznymi. Projekty skierowane były również dla podopiecznych z niepełnosprawnościami, którzy przebywają w placówkach i zakładach leczniczo-opiekuńczych – odnowiony został np. plac zabaw. Do tej pory blisko 200 pracowników ze spółek Grupy Hasco stało się wolontariuszami, a idea wolontariatu objęła łącznie 1600 osób.

Nasi pracownicy co roku angażują się w pomoc dla podopiecznych z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach przekazując dla nich podarki m.in. zabawki interaktywne, sensoryczne oraz artykuły higieniczne. Obecnie w placówce przebywa około 50. dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności w tym również głębokim – wymagających stałej opieki. Dla niektórych z nich to często jedyny dom jaki mają.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności Grupy Hasco, było utworzenie inicjatywy „Pomaganie mamy w DNA”. W początkowym okresie była to nasza odpowiedź na walkę z pandemią koronawirusa w Polsce, a od momentu wybuchu wojny w Ukrainie stała się również niesieniem pomocy humanitarnej dla mieszkańców terenów objętych konfliktem oraz jego ofiar.

W jaki sposób Hasco-Lek dba o stabilność zatrudnienia oraz o satysfakcję i zaangażowanie pracowników?

Hasco-Lek S.A. jest dziś jednym z liderów rynku farmaceutycznego. Zarząd i kadra managerska firmy, budują odpowiedzialną i różnorodną kulturę organizacji, doceniając wiedzę płynącą z doświadczenia pracowników i nie zamykając się na innowacyjne pomysły młodych pokoleń.

W Hasco-Lek stawiamy na długoterminową współpracę, zapewniając pracownikom możliwości rozwoju na każdym z etapów kariery. Od samego początku dbamy o satysfakcję, gwarantując kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku – wdrożenie w zadania i integrację z zespołem, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom HR stale monitorujemy progres w dalszym rozwoju w naszej organizacji. Aktualnie tylko w samym Hasco-Lek S.A. zatrudnionych jest blisko 1000 pracowników. Natomiast we wszystkich spółkach tworzących Grupę Hasco pracuje powyżej 1500 osób. 60 proc. naszych pracowników to kobiety, również pracujące na stanowiskach managerskich. Możemy pochwalić się tym, że aż 23 proc. naszej kadry to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat.

W strukturach zespołów są także młode i ambitne osoby, które chcą „przekuć” zdobytą teorię w praktykę i rozwijać się zawodowo w naszej organizacji. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe nabywają już w trakcie studiów, podczas praktyk i staży, organizowanych przez firmę. Patrzymy w przyszłość, angażując się w program stypendialny, stwarzając tym samym możliwość startu kariery zawodowej dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Ponadto jesteśmy sponsorem specjalizacji farmacji przemysłowej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wielu naszych obecnych menedżerów i ekspertów, rozpoczęło pracę u nas właśnie od stażu lub praktyk.

Pracownicy firmy Hasco-Lek S.A. są jednocześnie ambasadorami, którzy każdego dnia udowadniają, że bycie liderem w branży wymaga pracy zespołowej, opartej na wspólnych, tożsamych wartościach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje otwarta kultura organizacyjna, w której stawiamy na szacunek, zaufanie i współpracę, a także odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

W naszej firmie przestrzegamy zasad Kodeksu Etyki, który określa standardy zachowań zgodnie z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Wartości, którymi się kierujemy są najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy. Różnorodność jest dla nas wyjątkowym atutem, sprzyja kreatywności i innowacyjności oraz pomaga tworzyć kulturę organizacyjną opartą na funkcji integracyjnej. Wszyscy pracownicy naszej organizacji są traktowani z szacunkiem i uprzejmością, przy równoczesnym poszanowaniu praw innych osób, bez względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej. Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych osób w Hasco-Lek. Stabilność w zatrudnieniu osiągamy przez wymienione działania. Równie istotne jest angażowanie pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych. Dzięki rozbudowanej strukturze, różnorodności spółek wchodzących w skład Grupy Hasco oraz dedykowanym programom szkoleniowym, zapewniamy rozwój kariery zawodowej na wielu płaszczyznach w całej organizacji.

Jak w Hasco-Lek wygląda komunikacja z pracownikami?

W Hasco-Lek wiemy jak istotna jest odpowiednia komunikacja, a informacja zwrotna od naszych pracowników ma dla nas ogromne znaczenie. Regularnie organizujemy spotkania np. przy wdrażaniu nowych rozwiązań, czy benefitów. Rozmawiamy z naszymi pracownikami, aby wsłuchać się w ich potrzeby i odpowiedzieć na wszelkie pytania, a w sprawach ważnych dla pracowników, pytamy o ich zdanie za pomocą np. ankiet tematycznych. W firmie funkcjonuje również system newsletterów wewnętrznych, za pomocą którego wszystkie działy w firmie komunikują ważne dla nich zagadnienia. Komunikację wewnętrzną wspiera nasz „Hascobook” – platforma, dzięki której, pracownicy mogą monitorować rozwój swoich kompetencji, uczestniczyć w szkolenia, ale też korzystać z kanałów dyskusyjnych.

Pracownicy mają wpływ na wprowadzenie realnych zmian i usprawnień w organizacji m.in. poprzez udział w Akademii Pomysłów Go HASCO. To program, do którego może dołączyć osoba z każdego działu i podzielić się swoimi pomysłami na całkiem nowy produkt, zaproponować modyfikację lub rozwiązanie wpływające na jego odbiór przez konsumentów.

Pełny wywiad z dr Tomaszem Hanem, Wiceprezesem Zarządu Hasco-Lek S.A. można przeczytać na portalu RaportCSR.pl Jak wygląda i na czym polega społeczna odpowiedzialność jednego z krajowych liderów w sektorze farmaceutycznym?

Udostępnij: