Przejdź do treści

Trzy dekady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Fot. free-images.com/Pixabay

– Bardzo optymistyczny dla branży targowej wydaje się pierwszy kwartał tego roku – uważa Beata Kozyra, dyr. generalny, członek zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), i to pomimo długiego zastoju i wyzwań.

Ubiegły rok był pierwszym pełnym okresem, w którym targi wychodziły z pandemicznej zapaści

Wskazuje przy tym, że po pierwszych imprezach targowych, które odbyły się w tym roku, niektóre firmy branży przewidują, że w 2023 r. przychody wzrosną nawet do 91% poziomu sprzed pandemii. Ubiegły zaś rok był pierwszym pełnym okresem, w którym targi wychodziły z pandemicznej zapaści. – Frekwencja zarówno wystawców, jak i zwiedzających na targach po pandemii również wzrasta – wynika z danych PIPT za 2022 r.

 • Wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej, od stycznia do końca grudnia, stanowiła 71% proc. stanu sprzed pandemii, a liczba wystawców ogółem osiągnęła 55% liczby wystawców z r. 2019 – ostatniego pełnego okresu przed pandemią, a zarazem jednego z najbardziej rekordowych w ostatnich 30 latach.
 • Wyjątkowym powodzeniem cieszyły się takie imprezy jak m.in. Cavaliada Poznań, MSPO Kielce, Targi Książki w Krakowie czy TRAKO Gdańsk, które odnotowały nawet większe zainteresowanie niż przed pandemią.
 • Za granicą natomiast liczba targów wzrosła w r. 2022 stosunku do roku 2021 o 59% i wyniosła 123. Stanowi to 65% wydarzeń, które miały miejsce w r. 2019 – podaje z kolei międzynarodowy audytor imprez targowych poddanych audytowi CENTREX.

Firmy targowe odbudowują swoją kondycję finansowo-produktową. Dotyczy to zarówno organizatorów targów, jak i firm projektujących czy budujących stoiska targowe, transportu targowego oraz oferujących szeroko pojętych usług na rzecz targów.

Pierwszy kwartał 2023 daje branży targowej powody do zadowolenia

Dobiegający właśnie końca pierwszy kwartał 2023 roku dostarczyć może branży powodów do zadowolenia. – Pomimo długiego zastoju i wyzwań, początek 2023 r. wydaje się bardzo optymistyczny – przyznaje Beata Kozyra, dyr. generalna, członek zarządu PIPT i dodaje: – Po pierwszych imprezach targowych, które odbyły się w tym roku, niektóre firmy branży targowej przewidują, że w 2023 roku przychody wzrosną nawet do 91% poziomu sprzed pandemii – przekazuje Kozyra. Zwraca przy tym uwagę, że pomimo pandemii i wojny, branża targowa nie tylko stopniowo powraca do poziomu z roku 2019, ale dynamicznie zmienia się, dostosowując do potrzeb wystawców i zwiedzających.

Rok 2022 – pełen wyzwań dla branży

Organizatorzy imprez targowych i pracujące dla nich przedsiębiorstwa mają za sobą 2022 rok. Obfitował on w liczne wyzwania, które wpłynęły na uodpornienie się całej branży przed kolejnymi przeciwnościami. Był też pierwszym, pełnym rokiem, w którym wszyscy uczestnicy przemysłu targowego wychodzili na prostą po blisko 2 letnim, spowodowanym pandemią, zamrożeniu.

– Jeśli chodzi o organizatorów targów, to wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej stanowiła 71% proc. stanu sprzed pandemii – w ten sposób odnosi się do ubiegłego roku Beata Kozyra. Wskazuje też, że frekwencja, zarówno wystawców, jak i zwiedzających na targach po pandemii, choć nieco wolniej, również wzrasta. – Liczba wystawców ogółem w roku 2022 to 55% liczby wystawców z roku 2019. Na zbliżonym poziomie oscylowała liczba wystawców zagranicznych – 52% w stosunku do roku 2019 i liczba zwiedzających – 57% poziomu sprzed pandemii – wymienia Kozyra.

Niektóre imprezy targowe okazały się nawet większe niż w latach najlepszego prosperity

Jak zaznacza, były jednak wyjątki. – Niektóre imprezy targowe okazały się nawet większe niż w latach najlepszego prosperity, m.in. Cavaliada Poznań, MSPO Kielce, Targi Książki w Krakowie czy TRAKO Gdańsk – wskazuje. Wychodzenie ze stanu zamrożenia stanowiło spore wyzwanie dla branży targowej. – Po towarzyszących wychodzeniu z pandemicznego dołka turbulencjach jesteśmy już na prostej. Dotyczy to także firm projektujących i budujących stoiska oraz świadczących usługi transportowe, wyposażenia stoisk czy IT na rzeczy wystawców. Dla większości z nich aż 50% udziału w przychodach miały usługi dla wystawców na targach zagranicznych. Warto tutaj nadmienić, że polskie firmy budujące stoiska targowe oraz polscy dostawcy rozwiązań multimedialnych na stoiska uważane są za jedne z najlepszych w Europie – twierdzi Polska Izba Przemysłu Targowego..

Miało to swoje odbicie w wynikach finansowych. – I tak średnie przychody branży za 2022 w stosunku do 2019 oscylowały na poziomie 60 -70%, chociaż niektóre firmy odnotowały wzrost przychodów nawet o 40% powyżej poziomu z roku 2019, jednak są to pojedyncze przypadki – podaje PIPT. Podkreśla jednak, że przychody z 2022 r w stosunku do roku 2021 były znacząco wyższe – średnio o 50%, ale wynikało to z tego, iż w roku 2021 targi były zamrożone do czerwca, a pierwsze imprezy targowe odbyły się dopiero w III i IV kwartale 2021 r.

– Dziś, co należy zauważyć, liczby te rosną w stosunku do roku 2021. Liczba wystawców w roku 2022 wzrosła już o 49% w porównaniu do roku 2021. Liczba wystawców zagranicznych oraz liczba zwiedzających wzrosły wzrostu w stosunku do roku 2021 kolejno 55% i 49% – poinformowała Kozyra.

Powrót do poziomu sprzed pandemii jeszcze trwa

Według prognoz PIPT, większość firm (ponad 80%) spodziewa się, że powrót do poziomu sprzed pandemii może jednak potrwać do 2024 r.

– Na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 ma i będzie miało wpływ kilka czynników: wojna na Ukrainie i obawy związane z tym obawy zagranicznych wystawców, wzrost cen paliwa, energii oraz dwucyfrowy poziom inflacji, a co za tym idzie, wzrost kosztów pracy – twierdzi Kozyra. Przyznaje przy tym, że wzrost cen dotyka firm branży targowej bezpośrednio, jak wszystkie inne firmy, jak i pośrednio, przez podejście wystawców.- Niektórzy z nich wstrzymują decyzje o udziale w targach, ponieważ sami borykają się z kosztami funkcjonowania spowodowanymi wzrostami cen – opisuje nastroje w branży dyrektor generalna Izby. Wymienia też kolejne, a do tego duże, wyzwanie dla firm targowych w odbudowie kondycji. – To wciąż zbyt mała na dzień dzisiejszy liczba specjalistów. Wielu odeszło lub zostało zwolnionych w związku z ponad 18 miesięcznym „pandemicznym” przestojem branży – zauważa.

Ocenia przy tym, że nastroje w branży można obecnie uznać za optymistyczne.

– Jednak dane pokazują zdecydowanie tendencję wzrostową, która, jak zakłada wiele firm targowych, utrzyma się również w roku 2023. Duża część firm mówi nawet o wyrównaniu poziomu przychodów z 2019. Inne prognozują, że zabierze im to jeszcze ok. 1-2 lata – relacjonuje Kozyra.

Straty przez lockdown i działania pomocowe podczas pandemii

Branża targowa, w wyniku obostrzeń epidemicznych, w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawała przez 18 miesięcy w zastoju. W tym czasie firmy targowe były niemal całkowicie pozbawione przychodów. Kilka ostatnich miesięcy roku 2021 oraz rok 2022 r., kiedy to targi mogły się już odbywać, nie pozwoliły jeszcze firmom targowym na odzyskanie poziomu kondycji finansowej sprzed 2020 r. Jak wynika z wcześniejszych badań PIPT, dotychczasowe straty branży targowej szacowane są na ponad 3 mld zł. W roku 2020 i 2021 ponad 70% firm branży targowej odnotowało ponad 70% spadek przychodów w stosunku do roku 2019, a niemal 23% podmiotów – ponad 90%. Utrata płynności finansowej zmusiła część firm branży targowej do redukcji zatrudnienia, a nawet przebranżowienia.

Dużą pomocą dla firm branży targowej okazało się wywalczone przez PIPT oraz Komitet Obrony Branży Targowej wsparcie z Tarcz rządowych oraz finansowych PFR. Z abolicji składek ZUS oraz dopłat do wynagrodzeń pracowników skorzystało ponad 75% firm targowych zrzeszonych w Izbie, z Tarczy PFR 1.0. – 80% firm. A z Tarczy PFR 2.0. – 86,4% firm.

Stopniowe odmrażanie branży

Targi po okresie przestoju ruszyły od września 2021 r.

Powróciły znane i bardzo ważne imprezy targowe, jak:

 • Targi ITM Industry Europe – Przemysł Ery Cyfrowej,
 • DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów Dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego,
 • BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury,
 • CAVALIDA – organizowane przez MTP Poznań
 • International Railway Fair TRAKO 2021,
 • Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii AMBERIF – Amber Expo Gdańsk
 • Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO,
 • Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL – Targi Kielce
 • AGRO SHOW – Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
 • Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – Targi w Krakowie
 • Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB – ZIAD Bielsko-Biała
 • Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON Automatyka, Pomiary, Elektronika – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa
 • Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW – Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
 • CEDE – Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych – Exactus Łódź

Pojawiło się również wiele nowych propozycji np.

 • MTP: Targi Polskich Win i Winnic, EXPOPOWER Międzynarodowe Targi Energetyki
 • Targi w Krakowie: Fizjoterapia. Nowoczesna diagnostyka. Odnowa Biologiczna REHAINNOVATIONS.,
 • Targi Łowiectwa i Wędkarstwa HUNT & FISH EXPO
 • Targi Kielce: IDE International Drone Event – Świat Pomiarów
 • Amber Expo Gdańsk: Międzynarodowe Targi Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej CURATIO

W roku 2022 r. odbyły się 123 imprezy targowe, które poddały się audytom statystyk targowych przeprowadzonym przez CENTREX

Targi po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 organizowane są już regularnie od kilkunastu już miesięcy. W roku 2022 r. odbyły się 123 imprezy targowe, które poddały się audytom statystyk targowych przeprowadzonym przez CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. To 65% liczby targów sprzed pandemii.

Liczba targów poddanych temu audytowi CENTREX wzrosła w roku 2022 stosunku do roku 2021 o 59% i wyniosła 123. Stanowi to 65% wydarzeń, które miały miejsce w roku 2019. Wielkość wynajętej w 2022 r. powierzchni wystawienniczej stanowiła 71% proc. stanu sprzed pandemii, a dynamika wzrostu w stosunku do roku 2021 wyniosła aż 73%. Frekwencja zarówno wystawców, jak i zwiedzających na targach po pandemii, również wzrastała, jednak wolniej. Liczba wystawców ogółem w roku 2022 to jedynie 55% liczby wystawców z roku 2019, ale o 49% więcej niż w 2021 r. Na zbliżonym poziomie oscylowała liczba wystawców zagranicznych – 52% w stosunku do roku 2019 i liczba zwiedzających – 57% poziomu sprzed pandemii. Ich dynamiki wzrostu w stosunku do roku 2021 również był na zbliżonym poziomie: 55% i 49%

– Dane te pokazują zdecydowanie tendencję wzrostową, która, jak zakłada wiele firm targowych, utrzyma się również w roku 2023. Duża część firm mówi nawet o wyrównaniu w roku 2023 poziomu przychodów z 2019. Inne prognozują, że zabierze im to jeszcze ok. 1-2 lata – prognozuje Kozyra.

Ciekawe jest dla polskiej branży zestawienie uzyskanych w 2022 r i przewidywanych w 2023 przychodów światowej branży targowej w porównaniu z przychodami osiągniętymi w 2019 roku.

Powrót do targów na świecie

Jak podaje w swoim corocznym Raporcie 30th_UFI_Global_Barometer_january_2023 UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, na całym świecie firmy odnotowały średnio znaczny wzrost obrotów w 2022 r., które obecnie stanowią 77% przychodów z 2019 r. Na całym świecie firmy odnotowały średnio znaczny wzrost obrotów w 2022 r., które obecnie stanowią 73% poziomów z 2019 r. Przewidują również, że przychody wzrosną do 87% w pierwszej połowie 2023.

Porównując się do innych krajów europejskich w roku 2019 Polska z liczbą audytowanych targów na poziomie 189 była na miejscu 4 za Francją – 373 certyfikowane imprezy targi, Hiszpanią – 354 i Włochami 339 . Natomiast w 2021 roku z 71 wydarzeniami targowymi Polska uplasowała się na miejscu 3 za Hiszpanią – 211 i Francją – 157. – Wydaje się więc, że w Polsce targi wróciły szybciej niż w większości innych europejskich krajach – dzieli się swoją wynikami swojej obserwacji dyrektor generalna PIPT, zastrzegając, że powrót ten jest możliwy dzięki mozolnej pracy, uporowi i konsekwencji wszystkich podmiotów gospodarczych pracujących na rzecz branży targowej.

– Po trwającej ponad dwa lata pandemii branża targowa w Polsce zaczęła się odradzać. Dzieje się to stopniowo, ale krok po kroku jej kondycja finansowa staje się silniejsza. Obecne wskaźniki mogą być powodem do zadowolenia, biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie i wyzwania, które niesie z sobą kryzys gospodarczy w Europie – podsumowuje Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP.

Główne wyzwania dla branży dziś

Wszystkie segmenty gospodarki borykają się obecnie z problemami i – tak jak branża targowa – wdrażają działania zaradcze. Beata Kozyra wymienia tu te, które najbardziej dotykają targi, i to zarówno ich organizatorów, jak i przedsiębiorstwa dla nich pracujące. W szczególności są to:

 • koszty energii:

Polskie ośrodki targowe podejmują wyzwanie, mi.in. optymalizują wykorzystanie energii, planują poprawę efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródeł energii.

 • brak wystarczających rąk do pracy:

Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z firmami budującymi stoiska targowe uruchomiła Program Monter Expo, w ramach którego powstały dwa nowe zawody: Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych oraz Technik Obsługi Przemysłu Targowo-Wystawienniczego.

Działające w obszarze targowym podmioty powinny przetrwać obecną sytuację i wzmocnić się jeszcze, by podejmować nowe wyzwania w przyszłości

Tym bardziej, że np. firmy projektujące i budujące stoiska przyznają już w tej chwili, że większość z nich odnotowała wyniki przekraczające przychody z ostatniego przed pandemią roku 2019. – Jak wynika z badań Komitetu Obrony Branży Targowej – przedsiębiorstwa usług targowych w pierwszym kwartale 2023 roku odnotowały wzrost przychodów, w porównaniu z rokiem 2019, na poziomie 15%. Dodać należy, że zdecydowana większość przychodów w tym sektorze usług to przychody z usług na terenach targowych poza obszarem Polski – podaje Krzysztof Szofer z budującej i projektującej targowe powierzchnie wystawiennicze firmy Abyss. Potwierdza to przedstawicielka innego podmiotu reprezentującego ten sam obszar usług targowych. – Już w pierwszych miesiącach 2023 roku obecni byliśmy na targach w Paryżu, na ISH we Frankfurcie, w Kolonii (na targach IDS, które obchodziły stulecie istnienia), w Norymberdze, w Rennes i szykujemy się do targów FIC w Lille. Zainteresowanie klientów naszymi projektami pozwala przypuszczać, że już w tym roku zbliżymy się do poziomu obrotów sprzed pandemii, kiedy budowaliśmy około stu stoisk rocznie w całej Europie – relacjonuje Małgorzata Przybylska z wielkopolskiego przedsiębiorstwa H2 Messebau.

– Mam przeczucie, że to będzie dobry rok – przewiduje Beata Kozyra Rzeczywiście 2023 to rok szczególny, bowiem PIPT obchodzić będzie wiosną swoje 30 urodziny. Trzy dekady liczy sobie przecież współczesna, polska branża targowa.
Udostępnij: