Przejdź do treści

TSUE: Usługi świadczone w Polsce na podstawie umowy subpartycypacji bez VAT

Fot. free-images.com/Pixabay

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane rozstrzygnięcie dotyczące opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez subpartycypanta na podstawie umowy subpartycypacji.

Jak poinformowała firma doradcza PwC wyrok został wydany na gruncie sprawy polskiego podatnika, wszczętej wskutek wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Polskie organy podatkowe: usługi świadczone na podstawie umowy subpartycypacji nie są zwolnione od VAT

Polskie organy podatkowe twierdziły, że usługi świadczone na podstawie umowy subpartycypacji nie są usługami zwolnionymi od podatku VAT, polegającymi na udzielaniu kredytów lub pożyczek, bowiem:

– zakres umowy subpartycypacji zakłada pozostawienie w aktywach inicjatora subpartycypacji aktywów z tytułu zabezpieczanych kredytów i pożyczek,

– umowa subpartycypacji przewiduje źródło zaspokojenia subartycypanta,

– subpartycypant ponosi ryzyko utraty kwoty finansowania, gdyż nie posiada roszczenia do inicjatora o zwrot kwot głównych na wypadek niewypłacalności dłużnika

w związku z tym, usługi subpartycypacji powinny być opodatkowane podstawową, 23% stawką podatku VAT.

Z takim podejściem nie zgodził się Trybunał Sprawiedliwości UE

Z takim podejściem nie zgodził się Trybunał Sprawiedliwości. Wskazał, że pojęcie udzielenia kredytu w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej obejmuje usługi świadczone przez subpartycypanta, polegające na przekazaniu inicjatorowi subpartycypacji w zamian za wypłatę przyszłych wpływów z określonych w tej umowie wierzytelności, które pozostają w aktywach inicjatora.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, subpartycypacja jest umową, której zasadniczym celem jest udzielenie finansowania, a specyficzne uregulowanie warunków rozliczeń między inicjatorem a subpartycypantem jest przede wszystkim sposobem określenia wynagrodzenia, nie zmienia jednak charakteru usługi subpartycypacji jako usługi finansowej.

Usługa subpartycypacji powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT

Z przedmiotowego wyroku wynika zatem, że usługa subpartycypacji powinna korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Omawiany wyrok powinien rozstrzygnąć długo trwające spory dotyczące opodatkowania subpartycypacji podatkiem VAT toczone przez polskich podatników.

Tezę wyroku w sprawie C‑250/21 należy ocenić pozytywnie

Według ekspertów PwC: Roberta Jurkiewicza, Mikołaja Jaworowskiego i Wojciecha Gede, tezę wyroku w sprawie C‑250/21 należy ocenić pozytywnie. Warto zaznaczyć, że zwolnienie subpartycypacji od podatku VAT pozwoli na zachowanie neutralności VAT dla procesu udzielania finansowania. Tym samym uatrakcyjni usługi subpartycypacji dla uczestników rynku finansowego. Umożliwi również wykonanie transakcji subpartycypacji w tych scenariuszach, w których do tej pory, z uwagi na ryzyko podatkowe, banki i fundusze sekurytyzacyjne wstrzymywały się z ich realizacją.

 

Udostępnij: