Przejdź do treści

UE wprowadza minimalny 15% podatek od dochodów największych koncernów

Fot. free-images.com/Pixabay

Rada UE formalnie przyjęła dyrektywę w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii Europejskiej, wprowadzającą minimalny, 15% podatek od dochodów osób prawnych.

Jak napisali eksperci z firmy doradczej PwC: Michał Stępień, Agata Oktawiec i Martyna Jermalonek, podatek ten ma zasadniczo obowiązywać od 31 grudnia 2023 r.

Mimo początkowego blokowania propozycji przez Polskę i Węgry, oba kraje ostatecznie zgodziły się na przyjęcie tej regulacji. Niemniej jednak Węgry wstrzymały się od głosu w głosowaniu końcowym, a Szwecja zgłosiła zastrzeżenia na temat jednego z przepisów dyrektywy.

Państwa UE mają czas do 31 grudnia 2023 r. na dokonanie  transpozycji dyrektywy do prawa krajowego

Dyrektywa wejdzie w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie mają czas do 31 grudnia 2023 r. na dokonanie  transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Objęte grupy kapitałowe z łącznym rocznym obrotem min. 750 milionów euro i ETR niższym od 15%

Nowe przepisy będą dotyczyć międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych, których łączny roczny obrót wynosi minimum 750 milionów euro, a ich efektywna stawka podatkowa (tzw. ETR) jest niższa od 15%. Podatek nie będzie miał zastosowania, m.in. do organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, funduszy emerytalnych oraz niektórych funduszy nieruchomościowych.

Niektóre państwa już rozpoczęły konsultacje publiczne w zakresie wdrożenia analogicznego rozwiązania do krajowego prawa

Analogiczny mechanizm jest opracowywany na poziomie OECD. Niezależnie od międzynarodowych regulacji niektóre państwa już rozpoczęły konsultacje publiczne w zakresie wdrożenia analogicznego rozwiązania do krajowego prawa (vide Szwajcaria, Australia, Kanada), a Wlk. Brytania i Korea Południowa mają już gotowe projekty własnych przepisów.

Celem walka z agresywną optymalizacją podatkową

Celem regulacji jest walka z agresywną optymalizacją podatkową prowadzącą do erozji bazy podatkowej oraz przenoszenia przez spółki zysków do krajów o najniższym opodatkowaniu.  W konsekwencji, dyrektywa przewiduje preferencyjne rozwiązanie dla podmiotów posiadających substrat majątkowo-osobowy w postaci wyłączenia dochodowego obliczanego na podstawie kosztów związanych z pracownikami i wartości rzeczowych aktywów trwałych w danej jurysdykcji.

Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób by wymuszały one opodatkowanie według 15% stawki minimalnej również w odniesieniu do spółek należących do międzynarodowej grupy znajdujących się w państwie, które nie wdrożyło regulacji o podatku minimalnym.

Trudność może stanowić obliczenie ETR dla każdej jurysdykcji

Według ekspertów PwC trudnością w weryfikacji, czy dana grupa/ podmiot będzie podlegać powyższym przepisom może stanowić obliczenie ETR dla każdej jurysdykcji. Zasady obliczenia efektywnej stawki podatku zawierają bowiem wiele wyjątków oraz przewidują konieczność alokacji dochodu kwalifikowanego do każdej jednostki z grupy.

W efekcie, może dojść do sytuacji, w której dochód wykazywany dla celów ETR będzie różny od dochodu wykazywanego do opodatkowania na potrzeby krajowego CIT, czy też standardów rachunkowych – zwracają uwagę eksperci.
Udostępnij: