Przejdź do treści

VIII Europejski Kongres Samorządów o możliwościach wielostronnej i bezpośredniej współpracy regionów oraz miast europejskich

„Nowa solidarność dla nowej epoki” – pod takim hasłem odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów, będący platformą wymiany poglądów, łączącą liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Studiów Wschodnich, odpowiadający także za organizację m.in. Forum Ekonomicznego w Karpaczu – poinformował portal raportCSR.pl.

Ponad 2 tys. uczestników, 13 ścieżek tematycznych, ponad 170 wydarzeń

Program tegorocznego Kongresu, który odbył się 6-7 marca w Mikołajkach i zgromadził ponad 2 tys. uczestników, składał się z 13 ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 170 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, rozmów ze znanymi postaciami życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz prezentacji książek. Wydarzenia odbywały się na 13 ścieżkach tematycznych m.in. takich jak: Gospodarka, Samorząd Przyszłości, Ochrona Środowiska, Biznes i Zarządzanie, Finanse, czy Społeczeństwo.

Wśród uczestników liderzy polskich i europejskich samorządów, politycy, biznesmeni

Liderzy polskich i europejskich samorządów, osoby ze świata polityki, przedstawiciele biznesu, nauki, kultury, mediów i NGO zastanawiali się nad możliwościami wielostronnej i bezpośredniej współpracy regionów oraz miast europejskich w sferach ekonomicznych i społecznych.

Hasłową wagę nowej solidarności podkreślano nie tylko w kontekście reakcji na takie wydarzenia jak pandemia czy kryzys uchodźczy, wywołany rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Mocno akcentowano też konieczność budowania porozumień i współpracy między państwami, samorządami, biznesem i organizacjami społecznymi.

W czasie każdej godziny odbywało się równolegle kilka, często nawet sześć wydarzeń

Bogactwo tematów omawianych podczas Kongresu powodowało konieczność starannego wyboru dyskusji, ponieważ w czasie każdej godziny odbywało się równolegle kilka, często nawet sześć wydarzeń podzielonych na kilka kategorii. Na przykład podczas pierwszego dnia Kongresu, w tym samym czasie istniała możliwość przysłuchiwania się jednej z sześciu dyskusji:

 • Mikołaj Kopernik – najbardziej znana warmińska marka (kategoria Biznes i zarządzanie).
 • „Polityka Spójności UE 2021-27 w Polsce”. Stan przygotowań, oczekiwania, szanse, zagrożenia (Finanse).
 • Mobilność w przestrzeni miejskiej – jak zmieniać zasady, by nie „wylać dziecka z kąpielą”? (Forum kultury regionów)
 • MŚP i samorząd – jak tworzyć dobry inwestycyjny klimat? (Gospodarka).
 • Gospodarka wodno-ściekowa w dobie najnowszych zmian ustawowych. Co czeka gminy: ewolucja czy rewolucja? (Ochrona środowiska)
 • Rok po wybuchu wojny na Ukrainie: Rola i wyzwania polskich samorządów (Przyjazny samorząd).

A w różnych godzinach istniała możliwość przysłuchiwania się innym, bardzo różnorodnym debatom, w zależności od preferencji. Zainteresowani ścieżką tematyczną „Biznes i zarządzanie” mogli uczestniczyć w sześciu debatach, ścieżką „Ochrona środowiska” – w siedmiu wydarzeniach a „Samorząd przyszłości” również był omawiany w trakcie sześciu debat.

Podczas Kongresu mocne piętno odcisnęły kwestie energetyczne

Jest to tylko wycinek kongresowej tematyki, obrazujący jej rozległość. W opinii dra Dawida Piekarza z ORLEN Synthos Green Energy, który uczestniczył w trzech panelach, podczas samorządowego Kongresu mocne piętno odcisnęły, ujmowane w różnorodny sposób, kwestie energetyczne.

Gospodarze gmin bardzo mocno wzięli sobie do serca kluczową dla nich kwestię transformacji

– Kongres charakteryzowała ogromna dominacja tematyki energetycznej, zarówno w aspekcie kryzysu energetycznego jak i możliwości transformacji energetycznej. Było widać, że gospodarze gmin bardzo mocno wzięli sobie do serca kluczową dla nich kwestię transformacji. Z jednej strony zdają sobie sprawę, że będą musieli dekarbonizować aktywa węglowe, co ma znaczenie, bo na przykład 80 proc. lokalnych elektrociepłowni jest opalanych węglem. Z drugiej strony widać też, że na horyzoncie czai się boom wiatrakowy i fotowoltaiczny. Kongresowe debaty wykazały, że temat robi się gorący – mówi dr Dawid Piekarz.

Podpisanie umów partnerskich

Owocem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów było też podpisanie umów partnerskich. Tutaj przykładami mogą być Deklaracja Partnerstwa między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Okręgiem Dolj (Rumunia), podpisana 6 marca przez Dorin-Cosmin Vasile, Przewodniczącego Rady Okręgu Dolj oraz Gustawa Marka Brzezinę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czy też Umowa Partnerska pomiędzy Miastem Loviisa (Finlandia) a Miastem Warasz (Ukraina). Tę następnego dnia podpisali Oleksandr Menzula, Mer Miasta Warasz oraz Jan D. Oker-Blom, Burmistrz Miasta Loviisa.

Przyznano nagrody w ośmiu kategoriach

To nie wszystkie, towarzyszące debatom, wydarzenia. Podczas pierwszej uroczystej wieczornej gali VIII Europejskiego Kongresu Samorządów odbyło się oficjalne wręczenie nagród. W sumie przyznano nagrody w ośmiu kategoriach. Najpierw odbyło się wręczenie Nagród Polsko-Ukraińska „Wspólna Sprawa”, w kategoriach: Człowiek, Samorząd, Firma i Organizacja Pozarządowa.

 • W kategorii Człowiek nagrodę otrzymał Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym.
 • W kategorii Samorząd I Miasto – Miasto Przemyśl.
 • W kategorii Firma nagrodzono Polregio S.A.
 • W kategorii Organizacja Pozarządowa nagrodzono Fundację Siepomaga.

Następnego dnia, podczas drugiej uroczystej gali zostały wręczone: Nagroda Europejskiego Kongresu Samorządów, Nagroda ,,Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” przyznawana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nagroda Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego za opiekę nad miejscami pamięci i propagowanie postaw patriotycznych oraz Nagroda Europejskiego Kongresu Samorządów dla Dziennikarza Regionalnego, partnerem której jest firma Press Service Monitoring Mediów.

 • Laureatem Nagrody Europejskiego Kongresu Samorządów został Ossi Savolainen – Burmistrz Regionu Helsinki Ussima.
 • Laureatami Nagrody ,,Samorządowiec Przyjazny Młodzieży” zostali: Robert Bagiński – Wójt Gminy Giby,  Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap, Michał Prószyński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bartłomiej Stawiarski – Burmistrz Namysłowa, Robert Waraksa – Burmistrz Olsztynka.
 • Nagrodę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymały Miasta Włodawa, Mysłowice i Brzeg.
 • Laureatami Nagrody Europejskiego Kongresu Samorządów dla Dziennikarza Regionalnego zostały Karolina Klimecka Laptuta z Redakcji wlc.pl oraz Paweł Więcka – Redaktor Echo Dnia Świętokrzyskiego.

Bardzo istotny poziom operowania konkretami

– Podczas debat dało się odczuć, że bardzo istotny jest poziom operowania konkretami, że przedstawiciele samorządów chcą rozmawiać o konkretnych kwestiach – czyli co ich gminy będą miały ze zmian, co muszą i co mogą tak naprawdę zrobić, żeby szybko się transformować – ocenia dr Dawid Piekarz.

Głównym Partnerem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wśród Partnerów Medialnych VIII Europejskiego Kongresu Samorządów były: Magazyn „Raport ESG” oraz portale: PracodawcaGodnyZaufania.pl, RaportCSR.pl i oESG.pl.
Udostępnij: