Przejdź do treści

W III kwartale więcej firm MŚP liczy na wyższą sprzedaż

Fot. free-images.com

Główny indeks Barometru EFL na III kwartał br. wyniósł 48,1 pkt. i jest o 0,4 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej. Jest to już siódmy z rzędu odczyt poniżej progu 50 pkt., co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż nie widzą większych szans na rozwój w najbliższych miesiącach.

Wzrost liczby przedsiębiorców oczekujących większych zamówień – z 1% w II kwartale br. do 13% w III kwartale br.

Pozytywną wiadomością jest wzrost liczby przedsiębiorców oczekujących większych zamówień – z 1% w II kwartale br. do 13% w III kwartale br. Liczniejsza jest również grupa spodziewających się lepszej płynności finansowej – z 1% w II kwartale br. do 11% w III kwartale br. Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą niewielkie szanse na rozwój w najbliższych miesiącach

Główny odczyt Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wynosi 48,1 pkt., 0,4 pkt. więcej niż w poprzednim pomiarze. Po raz szósty z rzędu wartość nie przekroczyła progu OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą niewielkie szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. Z trzeciego tegorocznego pomiaru Barometr EFL płyną lepsze informacje dotyczące sprzedaży niż w poprzednim kwartale, kiedy niemal nikt nie spodziewał się większych zamówień. W III kwartale br. 13% przedstawicieli sektora MŚP spodziewa się większych zamówień. To wynik o 12 p.p. wyższy niż w II kwartale br. Co więcej, to najwyższy odsetek od roku, kiedy w III kwartale 2022 roku wyniósł 14%. O połowę spadł także odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się mniejszej sprzedaży – z 37% w II kwartale br. do 19% w III kwartale br. Wciąż jednak zdecydowana większość nie przewiduje żadnych zmian w tym obszarze (72%).

11% przedstawicieli MŚP spodziewa się lepszej płynności finansowej, podczas gdy w II kwartale 2023 było to tylko 1%

Kiedy rośnie sprzedaż, rośnie płynność finansowa. 11% przedstawicieli MŚP spodziewa się lepszej płynności finansowej, podczas gdy w II kwartale 2023 było to tylko 1%. To również najwyższy wynik dla tego obszaru od roku. Przed 2020 r. wskaźnik 5% ankietowanych, którzy spodziewają się większych inwestycji w najbliższym czasie, byłby odebrany bardzo pesymistycznie. Jednak biorąc pod uwagę ostatnie odczyty, kiedy od ponad roku odsetek optymistów inwestycyjnych „krąży” wokół 0-2%, taki wynik wydaje się być bardzo dobrym. Niestety, z drugiej strony wzrosła liczba przedsiębiorców spodziewających się zmniejszenia inwestycji – z 1% w II kwartale br. do 24% w III kwartale br.  70% ankietowanych spodziewa się utrzymania dotychczasowego poziomu inwestycji.

Odsetek firm przewidujących wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne spadł z 26% w II kw. br. do 13% w III kw. br.

W najnowszym pomiarze odsetek firm przewidujących wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne spadł z 26% w II kwartale 2023 roku do 13% w III kwartale tego roku. – Z najnowszego pomiaru widać, że mniej przedsiębiorców potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki nie tylko na inwestycje, ale jak to ma miejsce właściwie od wybuchu pandemii, na potrzeby związane z prowadzeniem bieżącej działalności. To akurat może być dobra wiadomość pokazująca, że płynność finansowa się poprawia i nie ma już tak często konieczności wspierania się dodatkowymi źródłami finansowania. Jednak najlepszym prognostykiem odbicia się „od dna” będzie odbicie się inwestycji.

To one świadczą o tym, że firmy dobrze radzą sobie z prowadzeniem codziennego biznesu i mogą pozwolić sobie na inwestycje rozwijające ich działalność – mówi Radosław Woźniak, prezes EFL.
Udostępnij: