Przejdź do treści

W jednym miejscu zawarcie umowy, przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego

Fot. free-images.com/Pixabay

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym.

– Dzięki nowym przepisom realnie zmniejszą się obciążenia dla mikroprzedsiębiorców. Ponadto – co równie ważne – zwiększy się ochrona praw osób wykonujących czasowe i proste prace – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

E-system będzie umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy

– Nowa ustawa pozwoli na stworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Przewidujemy, że system będzie też umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy. Ważnym ułatwieniem będzie również rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających – wskazuje minister Maląg.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie to:

  1. Stworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Umożliwi tym samym zawieranie w prosty sposób, poprzez dedykowany do tego system IT, najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej.

– Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy – wskazuje minister Marlena Maląg.

Jak dodaje, powstaną gotowe wzory umów. Z możliwości tej skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne.

  1. Rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.
  2. System teleinformatyczny będzie obsługiwał nie tylko proces zawierania, ale i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
  3. Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz biznes.gov.pl (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Kamień milowy dla reformy

– Ustawa ta stanowi kamień milowy dla reformy pod nazwą Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności – podkreśla szefowa MRiPS.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, natomiast sam system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister właściwy do spraw pracy będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu. W zakresie zmiany dotyczącej pomocy społecznej zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Udostępnij: