Przejdź do treści

W kwietniu min. Maląg przyznała dodatkowe 100 mln zł na programy aktywizacji w br.

Fot. MRiPS

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przyznała dodatkowe 100 mln zł na realizację programów aktywizacji bezrobotnych organizowanych lokalnie przez powiatowe urzędy pracy.

Programy otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Pracy

Programy te uzyskały akceptację właściwych terytorialnie marszałków województw, a teraz otrzymają wsparcie ze środków Funduszu Pracy. Przekazano już dodatkowe 4,3 mln zł na aktywizację uchodźców. Do końca marca 2023 r. minister wsparła już kwotą dodatkowych 4,3 mln zł realizację lokalnych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym osób objętych ochroną międzynarodową w woj. łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim oraz wielkopolskim.

W ramach tych programów z różnych dostępnych form wsparcia, takich jak staże i szkolenia korzystają kobiety z Ukrainy szukające w Polsce bezpieczeństwa i szans na rozwój dla siebie i swoich rodzin.

100 mln 562. tys. 500 zł z Funduszu Pracy na aktywizację prawie 17 tysięcy bezrobotnych

W kwietniu br. minister przyznała kolejne dodatkowe środki – 100 mln 562. tys. 500 zł z Funduszu Pracy na aktywizację prawie 17 tysięcy bezrobotnych w odpowiedzi na ponad 400 wniosków powiatowych urzędów pracy ze wszystkich województw.

Środki posłużą aktywizacji różnych grup bezrobotnych, m.in.:

– rodziców powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz opiekunów osób niepełnosprawnych;

– osób niepełnosprawnych oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną,
w szczególności niepełnosprawną;

– osób zamieszkujących na wsi;

– bezrobotnych w regionach o wyższej stopie bezrobocia;

– długotrwale bezrobotnych kobiet;

– osób z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).

Udostępnij: