Przejdź do treści

W Polsce home office pozwala oszczędzić średnio prawie godzinę dziennie

Fot. free-images.com/Pixabay

Praca z domu wiąże się z oszczędnością czasu na codzienne dojazdy do zakładu pracy. Aksoy i in. zebrali dane od zatrudnionych na pełen etat pracowników z 27 państw dotyczące tego, ile czasu pozwala im zaoszczędzić zdalna forma pracy (poprzez oszacowanie, ile czasu zajmował im dojazd do pracy przed pandemią).

Poproszono też o wskazanie, na jakiego typu aktywności ten zaoszczędzony czas przeznaczali i w jakiej proporcji – poinformował Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego nr 4/2023.

Dzięki home office wykonywanie dodatkowych aktywności związanych z pracą

Ogółem średnio 40 proc. czasu zaoszczędzonego dzięki pracy zdalnej pracownicy przeznaczają na wykonywanie dodatkowych aktywności związanych z pracą (podstawową lub drugim etatem). Pozostałe dwie kategorie to różnego rodzaju odpoczynek, na który spożytkowane zostaje średnio 34 proc. zaoszczędzonego czasu, i obowiązki opiekuńcze (11 proc. czasu średnio).

Średnio 54 minuty dziennie zaoszczędzone w Polsce dzięki home office

W Polsce praca z domu pozwala pracownikom oszczędzić średnio 54 minuty dziennie. Jest to drugi najniższy wynik wśród 27 przebadanych państw – to 3 minuty więcej niż w Serbii i 1 minuta mniej niż w USA. W Polsce te 54 minuty dziennie pracownicy przeznaczają na odpoczynek w 36 proc., jakąś formę pracy w 34 proc., a na obowiązki opiekuńcze w 16 proc. (co jest drugim najwyższym wynikiem wśród badanych państw). Przypadek Polski jest o tyle szczególny, że jest to jeden z zaledwie siedmiu krajów, w których pracownicy więcej zaoszczędzonego dzięki pracy zdalnej czasu spędzają na odpoczynku niż na aktywnościach związanych z pracą. W tym gronie znajdują się głównie najlepiej rozwinięte państwa: Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania czy Austria.

Korzyść z pracy zdalnej wynosi ok. 2,2 proc. dochodu rozporządzalnego pracownika

Badacze szacują, że wyrażona w pieniądzu osobista korzyść z pracy zdalnej wynosi ok. 2,2 proc. dochodu rozporządzalnego pracownika, przy uśrednieniu ilości oszczędzanego czasu do 72 minut. Zatem w przypadku Polski taka korzyść, po uwzględnieniu mniejszej ilości zaoszczędzonego czasu, wynosiłaby 1,65 proc. dochodu pracownika. W momencie zbierania danych (w latach 2021-2022) respondenci średnio 1,7 dnia w tygodniu pracowali z domu. Zarazem pracownicy spodziewają się zanikania możliwości pracy zdalnej w ich miejscach pracy.

Jest to zgodne z analizami PIE dla Polski, wedle których nawet w czasie pandemii zaledwie 1/5 pracujących wykonywała swoje obowiązki z domu, gdyż taka możliwość istnieje tylko w niektórych branżach gospodarki.
Udostępnij: