Przejdź do treści

Warto być patriotą gospodarczym – nagrodzeni polscy liderzy

Fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Patriotyzm gospodarczy to sposób na budowę silniejszej gospodarki. To również bezpieczna przystań w czasach światowych zawirowań – problemów z ciągłością łańcuchów dostaw produktów czy surowców.

Nigdy dotąd nie mieliśmy możliwości przekonać się co do słuszności tych słów. Fundamenty silnej gospodarki muszą opierać się koniunkturalnym trendom.

Pięciu tegorocznych finalistów

– Tegoroczni laureaci udowadniają, że polscy przedsiębiorcy są wiarygodnymi partnerami w eksporcie i przemyśle, działają lokalnie i globalnie oraz innowacyjnie z myślą o przyszłości, a także realizują się charytatywnie – zwracają uwagę organizatorzy konkursu. Oto pięciu tegorocznych finalistów – wśród nich liderzy w eksporcie, innowacji, przemyśle, sektorze MŚP i filantropii.

Organizatorzy konkursu „Polski Przedsiębiorca 2021 Gazety Polskiej Codziennie” wyłonili polskich przedsiębiorców i menadżerów, którzy stawiają sobie szereg wyzwań.

Patrioci gospodarczy

– Uczestnicy konkursu to patrioci gospodarczy, którzy udowadniają, że kapitał ma znaczenie. Szczególnie w tak dynamicznej sytuacji geopolitycznej, wobec negatywnych skutków wojny wywołanej przez Rosję w naszej części Europy, są mocnym fundamentem, na którym może oprzeć się państwo i jego obywatele. Rozwijając prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa, stają się realną dźwignią dla gospodarki narodowej. Przedsiębiorcy z polskim kapitałem nie poprzestają na rynkach lokalnych – ich produkty i usługi zdobywają globalne uznanie – są cenione przez konsumentów i odbiorców instytucjonalnych na całym świecie – podkreśla red. Tomasz Sakiewicz, organizator konkursu.

Patriotyzm może mieć dziś różne oblicza

Zaangażowanie laureatów i nominowanych w budowę potencjału krajowych zasobów akcentował Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów w wystąpieniu skierowanym do gości uczestniczących w gali. „Ta szczególna aktywność dowodzi, że patriotyzm może mieć dziś różne oblicza. Że patriotyzm to również dbanie o wszechstronny rozwój polskiej gospodarki. To dążenie do tego, by silną pozycję zajmowały w niej nasze podmioty. Gratuluję Państwu tego wyróżnienia i dziękuję za przyczynianie się do budowy zasobnej Polski. Państwa dotychczasowe osiągnięcia niezbicie pokazują, że nasze podmioty gospodarcze nie tylko wypracowują dobre wyniki finansowe, ale z sukcesem wchodzą na nowe rynki i wdrażają nowoczesne formy zarządzania”.

Siódma edycja plebiscytu

Nagrodą Polskiego Przedsiębiorcy 2021, siódmej edycji plebiscytu, Kapituła konkursu postanowiła wyróżnić – w kategorii „Eksporter” – Elżbietę Śreniawską, prezesa zarządu firmy Mesko S.A. W kategorii „Lider przemysłu” laureatem został dr Henryk Siodmok, prezes Mo-BRUK SA. Za innowacje nagrodzono Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i jej prezesa Stanisława Wojterę. W kategorii „Reprezentant MŚP” statuetkę wręczono Grażynie Wiatr, właścicielce marki soków Wiatrowy Sad. Natomiast Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej – został doceniony za dotychczasową działalność w kategorii „Filantrop”. Decyzją redakcji „Gazety Polskiej Codziennie” wyróżnienie otrzymała także firma fotelik.info, zarządzana przez małżeństwo Joannę i Pawła Kurpiewskich.

Patronat honorowy

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Wydarzeniu patronują również Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Patroni medialni wydarzenia, to: tygodnik „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, portale Niezależna.pl, FilaryBiznesu.pl, Polskie Radio S.A., a także TVP3 Warszawa i TVP Info.

Laureaci konkursu „Polski Przedsiębiorca 2021 Gazety Polskiej Codziennie”:

  • w kategorii „Eksporter”: Mesko SA – Elżbieta Śreniawska, prezes zarządu. MESKO SA, z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, jest producentem światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej. Podstawowy zakres działania obejmuje produkcję na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Produkty firmy używane są przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO. MESKO S.A. dysponuje nowoczesną technologią produkcji rakiet i amunicji, w tym podkalibrowej oraz najnowocześniejszą w Europie infrastrukturą do utylizacji zbędnych środków bojowych. MESKO S.A. eksportuje swoje wyroby na kilka kontynentów: do Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki.
  • w kategorii „Innowator”: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – Stanisław Wojtera, prezes zarządu. Zarządzający Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera objął stery lidera polskiej infrastruktury lotniczej w najtrudniejszym w historii światowego lotnictwa momencie – w szczycie pandemii koronawirusa COVID-19. Dzięki wprowadzeniu szeregu innowacyjnych rozwiązań kierowana przez Wojterę organizacja nie tylko sprawnie funkcjonowała i zapewniała bezpieczeństwo podróżnym, ale udało jej się też przejść okres pandemii bez redukcji zatrudnienia. Dzięki temu Lotnisko Chopina było jednym z nielicznych dużych lotnisk, które podczas dynamicznej odbudowy ruchu lotniczego w tym roku nie powodowało opóźnień spowodowanych brakami kadrowymi. Wdrażanie inwestycji i procesów pozwalających PPL na ciągły rozwój i utrzymanie statusu lidera efektywności i innowacyjności w sektorze usług lotniskowych to jeden z priorytetów Stanisława Wojtery.
  • w kategorii „Lider przemysłu”: Mo-BRUK SA – dr Henryk Siodmok, Prezes Zarządu. Firma Mo-BRUK jest liderem branży przetwarzania przemysłowych odpadów niebezpiecznych w Polsce. Dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów spółka jest w stanie zutylizować bezodpadowo zdecydowaną większość rodzajów odpadów niebezpiecznych powstających w naszym kraju. Spółka Mo-BRUK działa w trzech uzupełniających się obszarach gospodarki odpadami: spalania odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych niebezpiecznych i innych, a także produkcji paliwa alternatywnego. Strategia firmy bazuje na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe. Zgodnie z tą ideą Mo-BRUK przetwarza odpady bezodpadowo.
  • w kategorii „Reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw”: Wiatrowy Sad – Grażyna Wiatr, właściciel marki. Wiatrowy Sad to firma rodzinna zajmująca się tłoczeniem soków na zimno z owoców, warzyw i ziół. Do wytwarzania soków wykorzystywany jest wysokiej jakości naturalny surowiec z własnych i lokalnych upraw. Gospodarstwo sadownicze Grażyny Wiatr położone jest w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w dolinie rzeki Mrogi, w gminie Dmosin. Wiatrowy Sad działa na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Soki marki Wiatrowy Sad – jabłkowy, pomidorowy i wiśniowy – zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • w kategorii „Filantrop”: Fundacja Solidarności Międzynarodowej – Rafał Dzięciołowski, Prezes Zarządu. Fundacja Solidarności Międzynarodowej, będąca fundacją Skarbu Państwa, została powołana w 1997 r. z inicjatywy Prezydenta RP, który sprawuje nad nią patronat honorowy. W pierwszych latach istnienia koncentrowała się na udzielaniu pomocy krajom przechodzącym transformację rynkową: Ukrainie, Mołdawii, Kazachstanowi i Gruzji. Obecnie Fundacja prowadzi działania w zakresie współpracy rozwojowej, międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na wspieranie przemian demokratycznych, rozwoju społeczeństw obywatelskich i lokalnej demokracji. Stara się też przekazywać polskie doświadczenia transformacji gospodarczej i ustrojowej. W 2022 r., w ciągu kilku tygodni od agresji rosyjskiej na Ukrainę, Fundacja wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego opracowała, a następnie wdrożyła sprawny system pomocy humanitarnej, obejmujący analizę potrzeb, proces zakupowy i logistykę oraz dystrybucję na terenie Ukrainy.
Udostępnij: