Przejdź do treści

WEI: Polski rynek pracy dopiero w połowie stawki wśród państw Trójmorza

Fot. WEI

Warsaw Enterprise Institute opracował Wskaźnik Mocy Rynku Pracy dla państw Trójmorza, w którym uwzględnił strukturę demograficzną społeczeństw, ich kompetencje oraz otoczenie biznesowe. Polska zajęła miejsce w połowie stawki. Który kraj został sklasyfikowany najwyżej?

Efektem zderzenia spadku podaży pracy i niskiego wzrostu produktywności będzie rywalizacja o ludzi między państwami świata. Kraje, które będą w stanie zaoferować firmom lepszą strukturę demograficzną, lepiej wykształconych pracowników, większą zdolność do przyciągania imigrantów oraz niższe koszty zatrudnienia, unikną stagnacji.

Wskaźnik Mocy Rynku Pracy WEI

Wskaźnik Mocy Rynku Pracy WEI bierze pod uwagę wszystkie wspomniane czynniki. Jego finalny, umieszczony na stupunktowej skali wynik ma być probierzem tego, jak dane państwa radzą sobie i prognostykiem tego, jak będą sobie radzić gospodarczo.

Uwzględniono wyłącznie państwa Trójmorza. Zadecydowała o tym pragmatyka. Z jednej strony z państwami Trójmorza łączą nas nie tylko historia, kultura, czy religia, z drugiej wspólne interesy ekonomiczne. Życzylibyśmy sobie, by ten 12-częściowy blok był gospodarczo jak najsilniejszy i skonsolidowany; by wzrost gospodarczy w Czechach, czy Estonii, był jednocześnie dobrą wiadomością w Polsce, czy Rumunii. Żeby tak było, potrzeba jednak dalszej integracji ekonomicznej wedle najlepszych możliwych wzorców. Nasz wskaźnik, który uwydatnia różnice między państwami Trójmorza, ma być w zamierzeniu pomocny w poszukiwaniu takich wzorców.

Filary

Wskaźnik WEI opiera się na filarach, które uwzględniają dane ze zbioru wszystkich krajów Unii Europejskiej – ocena z jego pomocą krajów Trójmorza wpisana jest więc w szerszy, ogólnoeuropejski kontekst.
Główne ustalenia: 

  • Najbogatszy nie jest najlepszy. Austria, najbogatszy kraj Trójmorza, nie jest najsilniejszy, jeśli idzie o potencjał rynku pracy. Zajmuje dopiero 8. miejsce.
  • Polska lepiej niż Austria, ale dopiero w połowie stawki – na 6. miejscu. Obciąża nas niekorzystnie głównie demografia oraz brak znajomości języka angielskiego wśród osób starszych. Nasze silne strony, to duży odsetek ludzi w wieku produkcyjnym i m.in. relatywnie niskie koszty pracy.
  • Nie ma jak w Czechach. Krajem o największym potencjale rynku pracy okazują się Czechy.
  • Zamożność nie jest mocno skorelowana z potencjałem rynku pracy. Co prawda, kraje z najniższym PKB PPS zamykają zestawienie, ale niskie PKB nie determinuje automatycznie niskiego miejsca. Przykładem jest Słowacja, która ma drugie najniższe PKB PPS w grupie, a w Indeksie uzyskała 3. miejsce.

Jak wzmocnić potencjał polskiego rynku pracy? WEI rekomenduje:

  • poprawa pozycji Polski może zostać osiągnięta poprzez lepsze wykształcenie i zaktywizowanie starszej części społeczeństwa w wieku produkcyjnym, tj. osób 40+.
  • pozycja Polski powinna ulec poprawie w wyniku przypływu uchodźców z Ukrainy i ich dobre zintegrowanie w społeczeństwie.
  • Polska może wzmocnić swoje wyniki we Wskaźniku Mocy Rynku pracy w wyniku istotnego zwiększenia wydajności wymiaru sprawiedliwości.
  • Polska nie osiągnie poprawy na rynku pracy w wyniku prowadzenia socjalnych polityk pronatalistycznych. Potencjalnymi oszczędnościami socjalnymi można sfinansować konieczne reformy oraz obniżki podatków.
Udostępnij: