Przejdź do treści

Wg ponad połowy polskich prezesów za 10 lat ich firmy mogą przestać być rentowne

Fot. PwC

Prezesi w Polsce i na świecie są rekordowo pesymistycznie nastawieni do perspektyw gospodarki światowej – wynika z 26. dorocznego badania CEO Survey przeprowadzonego przez PwC.

Polskich prezesów wyróżnia optymizm dotyczący perspektywy wzrostu przychodów ich własnych firm

77% dyrektorów generalnych w Polsce i 73% globalnie przewiduje, że PKB światowej gospodarki spadnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie polskich prezesów wyróżnia optymizm dotyczący perspektywy wzrostu przychodów ich własnych firm. Aż 49 % z nich (wobec 42% na świecie) twierdzi, że są „bardzo pewni” wzrostu sprzedaży swojej firmy.

Wyzwania: inflacja, konflikty geopolityczne i niepewność makroekonomiczna

Największe wyzwania dla prezesów w Polsce to inflacja, konflikty geopolityczne i niepewność makroekonomiczna. 77% z nich wymieniło inflację na 1 miejscu listy zagrożeń dla biznesu. W odpowiedzi na kryzys polscy prezesi już podnieśli (77%) albo planują podnieść ceny produktów i usług (18%). Na świecie odpowiednio 51% podniosło, a 21% planuje podnieść.

Dyrektorzy generalni w Polsce i na świecie spodziewają się, że zmiany klimatyczne będą miały przede wszystkim wpływ na ich pozycje kosztowe – aż 80 % spodziewa się umiarkowanego, dużego i bardzo dużego wpływu na koszty.

Dyrektorzy generalni są bardziej optymistyczni co do perspektyw swoich firm

Prezesi firm na całym świecie zmagają się z konsekwencjami zaburzeń makroekonomicznych i konfliktu w Ukrainie, który powoduje niepewność na całym świecie. Kadra zarządzająca w swoich firmach w pierwszej kolejności stawia czoła takim wyzwaniom jak zagrożenia geopolityczne, szalejąca inflacja i niestabilność gospodarcza. Jednocześnie dyrektorzy generalni są bardziej optymistyczni co do perspektyw swoich firm. Dostrzegają potrzebę zmian i myślą o krokach, które należy podjąć, aby je osiągnąć. Jest to optymistyczny znak, że kadra kierownicza znajduje sposoby na pokonanie obecnego kryzysu i zabezpieczenie działalności swoich firm w perspektywie długoterminowej.

Polscy prezesi nie planują dużych redukcji zatrudnienia

– W Polsce inflacja budzi znacznie większe obawy niż na świecie. Mimo to polscy prezesi nie planują – podobnie jak ich światowi odpowiednicy – dużych redukcji zatrudnienia, ale za to chcą znacznie mocniej podnosić ceny swoich produktów i usług. Jeśli firmy mają pozostać rentowne w dłuższej perspektywie, muszą inwestować w swoich ludzi i ciągłą transformację, zwłaszcza technologiczną. Dbałość o ludzi, wzmocnienie ich umiejętności i zaangażowania stają się priorytetem dla liderów biznesu – mówi Michał Mastalerz, prezes PwC Polska.

Według 77% dyrektorów generalnych w Polsce  i 73% globalnie wzrost gospodarczy na świecie spowolni

Największym wyzwaniem w najbliższym czasie dla prezesów firm w Polsce jest stan gospodarki światowej i krajowej. Ponad trzy czwarte (77%) dyrektorów generalnych w Polsce  i 73% globalnie przewiduje, że wzrost gospodarczy na świecie spowolni w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oczekiwania te stanowią zdecydowane odwrócenie sytuacji z ubiegłego roku, kiedy to 70% (68% w regionie) i 77% na całym świecie przewidywało poprawę sytuacji. Ubiegłoroczny optymizm, napędzany słabnącą globalną pandemią, został w 2022 r. zdławiony przez takie wstrząsy jak inwazja Rosji na Ukrainę, gwałtownie rosnące ceny energii i towarów oraz przyspieszający wzrost płac i cen towarów oraz usług.

Prezesi postrzegają inflację jako stosunkowo przejściowe zagrożenie

Choć wśród kluczowych zagrożeń w perspektywie 12 miesięcy wymienia się inflację a w perspektywie pięciu lat konflikt geopolityczny, to prezesi i dyrektorzy generalni postrzegają inflację jako stosunkowo przejściowe zagrożenie. Podczas gdy aż 77% (wobec 55% w CEE i 40% na świecie) twierdzi, że ich firmy są na nią „bardzo narażone” w ciągu najbliższych 12 miesięcy, liczba ta w ciągu najbliższych pięciu lat spada do 44% (wobec 36% w regionie i 28 % na świecie). Ryzyko geopolityczne natomiast spada o zaledwie 8 pkt proc. do 46%, co stanowi najwyższą pozycję w perspektywie pięcioletniej.

Mniejszy apetyt na wprowadzenie gruntownych zmian

– W ostatnich latach wśród polskich prezesów obserwowaliśmy mniejszy apetyt na wprowadzenie gruntownych zmian, w porównaniu do ich koleżanek i kolegów zza granicy. Nieliczni wykorzystali czas na zmiany. Obecnie prezesi i prezeski firm w Polsce są coraz bardziej przekonani, że nadszedł czas na działanie. W odpowiedzi na kryzys obserwujemy ich zwiększone zaangażowanie i determinację do wykorzystania aktualnej sytuacji do transformacji ich firm. Zrozumiałe, że wśród obaw dominują zjawiska geopolityczne i wysoka inflacja. Mocno na liście priorytetów zyskała walka ze zmianami klimatycznymi – mówi Mariusz Dziurdzia, partner i członek zarządu PwC Polska ds. rynku i klientów.

Podejmują działania mające na celu pobudzenie wzrostu przychodów i obniżenie kosztów

W odpowiedzi na krótkoterminowe wyzwania gospodarcze, prezesi firm w Polsce, podobnie jak ich koledzy z całego świata, podejmują działania mające na celu pobudzenie wzrostu przychodów i obniżenie kosztów. Aż 77% z nich („tylko” 58% prezesów w naszym regionie) twierdzi, że zaczęło już wdrażać podwyżki cen – narzędzie, po które do tej pory sięgnęło zaledwie 51% globalnych dyrektorów.

Jednocześnie prezesi firm globalnych i tych z Polski doskonale zdają sobie sprawę z możliwości wystąpienia zakłóceń w przyszłości: aż 54 % polskich szefów – znacznie więcej niż w naszym regionie (45%)  i na całym świecie (prawie 40% ) uważa, że ich firmy nie będą w stanie utrzymać się na rynku za dekadę, jeśli będą podążać obecną ścieżką. Liderzy biznesowi są świadomi, że zagrożenia, przed którymi stoją, mają wręcz charakter bardzo poważny – a więc deklarują, że podejmą odpowiednie działania. W Polsce ten odsetek jest wyjątkowo wysoki.

Widać wśród polskich prezesów rosnące zainteresowanie sprawami klimatu, zrównoważonego rozwoju czy transformacji energetycznej

– W zarządzaniu ryzykiem klimatycznym dziś znacznie bliżej nam do średniej światowej niż jeszcze dwa lata temu. Już widać wśród polskich prezesów rosnące zainteresowanie sprawami klimatu, zrównoważonego rozwoju czy transformacji energetycznej, chociaż podejmowanie konkretnych działań wciąż stanowi dla nich ogromne wyzwanie strategiczne. Cieszy, że 21% polskich dyrektorów generalnych zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w dekarbonizację swoich modeli biznesowych. Ale jest o 10 pkt procentowych mniej niż deklaracje światowych prezesów. 15% szefów firm wprowadziło rozwiązanie zmniejszające emisji wobec 27% ich odpowiedników globalnie. Myślę jednak że tempo dekarbonizacji polskich firm będzie przyspieszać, zarówno w związku z pojawiającymi się regulacjami – np. Dyrektywą CSRD, jak i kryzysową transformacją energetyczną – mówi Tomasz Barańczyk, lider inicjatyw ESG w Polsce, partner PwC Polska.

Dyrektorzy generalni zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie spodziewają się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmiany klimatyczne będą miały wpływ – przede wszystkim na ich pozycje kosztowe.  Aż 80 % spodziewa się umiarkowanego, dużego i bardzo dużego wpływu na koszty, a na łańcuchy dostaw (81% – jak połączymy te trzy poziomy wpływu).
Udostępnij: