Przejdź do treści

Większość Polaków chce 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godz. dziennie

Fot. benzoix on freepik/ClickMeeting

Nawet 40 proc. Polaków uważa, że dochody zarówno pracowników jak i firm w 4-dniowym tygodniu pracy pozostaną bez zmian.

Polska platforma do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting przeprowadziła badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Zdaniem 54 proc. ankietowanych, jeżeli nie będzie to możliwe, rozwiązaniem mogłaby być większa ilość pracy zdalnej / hybrydowej. Z kolei 12 proc. badanych wskazuje w pytaniu wielokrotnego wyboru, że skutkiem skrócenia tygodnia pracy byłyby mniejsze dochody zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.

Jak na wyzwania związane z ewentualnym skróceniem czasu zapatrują się Polacy

Polska plasuje się w czołówce krajów, w których pracuje się najwięcej w Europie. Według szacunków Eurostatu zajmujemy drugie miejsce w UE pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu ze średnią 40,4 godz. Dla porównania: we Francji od 2002 roku obowiązuje 35-godzinny model pracy, a Holendrzy pracują 33,2 godz. tygodniowo. ClickMeeting postanowił sprawdzić, jak na wyzwania związane z ewentualnym skróceniem czasu zapatrują się Polacy.

Polacy za 4-dniowym tygodniem pracy

Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem, niż 5 dni po 6,4 godziny. To drugie rozwiązanie wybrałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Ankietowani zostali również zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o ewentualne skutki wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

Praca zdalna / hybrydowa i automatyzacja a 4-dniowy tydzień pracy

Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy może być kluczowe w kwestii poprawy efektywności pracowników w firmach. Aby stało się to jednak możliwe, istotne jest korzystanie z nowoczesnych technologii oraz narzędzi do automatyzacji. Ankietowani w badaniu ClickMeeting wskazali, że jeżeli nie byłoby możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to dodatkową motywacją byłoby oferowanie pracy zdalnej / hybrydowej (54 proc.), 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. uważa, że nie motywowałoby ich to bardziej do wykonywania obowiązków. Respondenci zostali zapytani również o to, czy Polacy chętnie wykorzystują nowoczesne, cyfrowe narzędzia do pracy. Nawet 68 proc. sądzi, że tak, 16 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, 10 proc. uważa, że niechętnie, a 6 proc. twierdzi, że nie mamy możliwości i czasu, aby się tym zająć.

Skrócenie tygodnia pracy spowodowało u 71 proc. pracowników mniejsze wypalenie zawodowe

– W dyskusji na temat wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy musimy brać pod uwagę efektywność, wysokość dochodów firm oraz wpływ tego rozwiązania na konkretne branże. Naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA przeprowadzili badanie, które objęło 61 organizacji i firm w Wlk. Brytanii, zatrudniających około 2,9 tys. osób. Wyniki pokazały, że skrócenie tygodnia pracy spowodowało u 71 proc. pracowników mniejsze wypalenie zawodowe, a liczba absencji z powodu chorób zmniejszyła się o 65 proc. Dodatkowym plusem było to, że przychody firm objętych badaniem nie spadły, po pół roku nawet nieznacznie się zwiększyły (średnio o 1,4 proc.). – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager w ClickMeeting

Prawie 40 proc. Polaków uważa, że nie potrzebują mniej pracy

Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania wynika, że 38 proc. respondentów uważa, że sezonowo miewa bardziej pracowite miesiące, ale czują się w swojej pracy dobrze. Jednocześnie 28 proc. ankietowanych jest zdania, że udaje im się zachować odpowiedni work-life balance. Jednak 27 proc. twierdzi, że jest przepracowanych, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat. Ankietowani zostali też zapytani o ocenę sprawności działań w ich firmach.

Nawet 41 proc. uważa, że są one optymalne, a 26 proc. twierdzi, że wymagają one poprawy. Natomiast 19 proc. sądzi, że procedury / zasady powinny zostać uproszczone, a 14 proc. nie ma wyrobionej opinii.
Udostępnij: