Przejdź do treści

Wkrótce pracownicy będą mogli korzystać ze zmian przygotowanych przez resort rodziny

Fot. free-images.com/Pixabay

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowy urlop opiekuńczy i możliwość zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – to tylko część rozwiązań przewidzianych w przyjętej przez Sejm nowelizacji Kodeksu Pracy, której projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przyjęte przepisy m.in. wydłużają urlop rodzicielski oraz umożliwiają elastyczny czas pracy

– To kolejna nowelizacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, rodziców i pracodawców. Przyjęte przez Sejm przepisy m.in. wydłużają urlop rodzicielski oraz umożliwiają elastyczny czas pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Pierwszy pakiet zmian w Kodeksie pracy, który wprowadza na stałe możliwość pracy zdalnej, został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Liczę na to, że dalsze prace nad przyjętą nowelizacją będą przebiegały równie sprawnie i wkrótce pracownicy będą mogli korzystać z przygotowanych przez resort rodziny zmian – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41. tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43. tygodni (w przypadku porodu mnogiego). W jego ramach nieprzenaszalną część określono na 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Dodatkowy urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych

Ustawa wprowadza dodatkowy urlop opiekuńczy w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny i będzie przysługiwał pracownikom w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Nowelizacja wprowadza także zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Zwolnienie to będzie przysługiwało w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 lat

Możliwość szerszego skorzystania z elastycznej organizacji pracy (tj. z pracy zdalnej, elastycznego rozkłada czasu pracy, a także pracy w niepełnym wymiarze) będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom członków rodziny lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagających wsparcia z poważnych względów medycznych.

Ustawa rozszerza także zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika – o dodatkowe elementy takie jak: informacje o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę oraz długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi.

Prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony

Ponadto pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Taka możliwość będzie dostępna raz w roku kalendarzowym.

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
Udostępnij: