Przejdź do treści

Wsparcie białoruskiego biznesu za granicą przez EBOR i UE

FOT. free-images.com/Pixabay

4 mln euro na wsparcie białoruskich małych i średnich przedsiębiorstw, które relokowały swoją działalność poza Białoruś i Rosję, w tym m.in. w Polsce – przekaże Unia Europejska Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju.

Pomocowy program objąć ma co najmniej 270 firm.

Pomoc białoruskim firmom w dostosowaniu się do wyzwań nowego otoczenia gospodarczego

EBOR przeznaczy unijne fundusze na programy doradztwa dla małych firm EBOR ASB oraz EBOR Star Venture skierowany do start-upów MŚP. Programy mają za zadanie pomóc białoruskim firmom dostosować się do wyzwań nowego otoczenia gospodarczego, zintegrować się z nowymi łańcuchami dostaw i przyspieszyć ich cyfryzację. Szacuje się, że nowa inicjatywa dotrze do co najmniej 270 relokowanych małych i średnich przedsiębiorstw i zaowocuje ukierunkowanym wsparciem doradczym, wymianą doświadczeń, warsztatami i networkingiem.

Profesjonalna pomoc szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju

Dodatkowo program EBOR Star Venture obejmie wsparciem białoruskie start-up’y we współpracy z lokalnymi akceleratorami biznesu. Z uwagi na fakt, że białoruskim firmom brakuje doświadczenia rynkowego i instrumentów niezbędnych do działania w nowych realiach rynku, otrzymają profesjonalną pomoc szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju.

– Jestem dumna, że Unia Europejska nadal wspiera białoruskie MŚP, które przeniosły się z Biacłorusi do sąsiednich krajów w ramach II fazy projektu „Doradztwo dla małych firm na Białorusi”, realizowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – mówi Katarina Mathernova, Zastępca dyr. Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji ws. Rozszerzenia.

Program ASB może wyposażyć białoruskie przedsiębiorstwa w narzędzia niezbędne do ich wzrostu i rozwoju

Zarządzany przez EBOR i finansowany z funduszy unijnych program doradztwa dla małych firm (ASB) może wyposażyć białoruskie przedsiębiorstwa w narzędzia niezbędne do ich wzrostu i rozwoju. To ponad 25 lat doświadczenia zebranego podczas realizacji podobnych programów pomocowych wdrażanych na innych rynkach.

Naszym obowiązkiem jest udzielanie wsparcia oddolnym inicjatywom biznesowym

Matteo Patrone, dyr. Zarządzający EBOR na Europę Wschodnią i Kaukaz, dodaje: – Postrzegamy takie firmy jako przyszłość Białorusi zarówno pod względem uczciwości, jak i praktyk biznesowych. Naszym obowiązkiem jest udzielanie wsparcia oddolnym inicjatywom biznesowym, szczególnie wtedy, gdy świat doświadcza zawirowań geopolitycznych. Jestem pewien, że to przedsięwzięcie wspierane przez Unię Europejską wzmocni je i pozwoli przetrwać niespokojne czasy.

W kwietniu 2022 r. Rada Gubernatorów EBOR podjęła decyzję o zawieszeniu dostępu Białorusi i Rosji do wsparcia finansowego w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Jednak spółki z białoruskimi udziałowcami, które przeniosły swoją działalność z Białorusi do sąsiednich krajów, w których działa Bank, nadal mogą liczyć na pomoc EBOR.
Udostępnij: