Przejdź do treści

Gala Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Gala Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Kapituła Konkursu, m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego nagrodzi firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni. Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzywność firmy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa rozwijają także programy stażowe, edukują swoich pracowników i dbają o ich zdrowie.

Kapituła

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

Udostępnij:
kciepienko@art-media.com.pl
Data wydarzenia
8 listopada 2023
Miejsce
Warszawa