Przejdź do treści

III Kongres ESG

III Kongres ESG

Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG będą przemiany społeczne i relacje pracodawców z pracownikami.

Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i firm. Wszyscy muszą czuć się pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa, a pracodawcy – w obliczu pandemii i wojny w Ukrainie – być odpowiedzialni za swoich pracowników – ich zdrowie, psychikę i bezpieczeństwo.

Tematyka III Kongresu ESG

Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Polsce mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. W naszym kraju żyje 3 mln osób z niepełnosprawnościami, z czego 2,5 mln nie pracuje. Także osoby powyżej 50. roku życia mają duże trudności ze znalezieniem pracy ze względu na wiek. I jeszcze jeden przykład nierówności społecznych w Polsce – liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach. Kobiety stanowią jedynie 13 proc. składu zarządów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tak jak do transformacji energetycznej nie trzeba teraz nikogo zbyt mocno przekonywać, bo w prostym rachunku ekonomicznym prezesi firm bardzo szybko widzą zyski związane z organiczeniem kosztów i nowymi możliwościami inwestycyjnymi, tak jeżeli chodzi o programy aktywizacyjne i włączające w Polsce, cały czas jest bardzo dużo do zrobienia. Czy to się opłaca? Badania nie kłamią – wszystkie firmy, które tworzą różnorodne zespoły, gdzie łączy się osoby w różnym wieku, czy pochodzące z różnych środowisk, dostrzegają zdecydowanie pozytywny wpływ na kreatywność i efektywność. W Polsce w 2020 roku długość życia mężczyzn wynosiła 73 lata, a kobiet 81 lat. Ale dane dotyczące długości życia w zdrowiu wyglądają znacznie gorzej – to 61 lat dla mężczyzn i 64 lata dla kobiet. Dlatego kluczowe znaczenie odgrywają działania na rzecz poprawy stanu zdrowia, promowania zachowań prozdrowotnych oraz tworzenia przyjaznego zdrowiu środowiska pracy. Tym bardziej, że liczba osób w wieku produkcyjnym kurczy się – do 2050 roku nawet o 29 proc. To dla rynku pracy bardzo zła wiadomość. Musimy dbać o starszych pracowników, a młodszych namawiać do zdrowego stylu życia.

Specjaliści podkreślają, że osoby, które mają czas na hobby czują większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Warto pamiętać, że firma nie może wypełniać całego naszego życia. Potrzebujemy równowagi i balansu i czasu na zainteresowania, zabawy z dziećmi, spacer z psem i kolację z przyjaciółmi, ale także na zdobywanie nowych umiejętności – kursy językowe, czy studia podyplomowe. To nie koniec – firmy stosujące work-life balance są lepiej oceniane przez pracowników – łatwiej zatrzymują najlepszych specjalistów i nie muszą wydawać pieniędzy na długotrwały proces rekrutacji. Pokażemy, że litery „S” i „G” mogą przynieść korzyści każdej organizacji.

Udostępnij:

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres kciepienko@art-media.com.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Data wydarzenia
31 stycznia 2024
Miejsce
Warszawa