Przejdź do treści

III Kongres ESG. Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

III Kongres ESG. Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawimy sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapomnimy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – będziemy analizować przez pryzmat zmian społecznych.

Pierwszy Kongres ESG został powołany do życia w 2022 roku , by stworzyć forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ten pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG w Polsce zorganizowaliśmy niedługo po tym, gdy w UE rozpoczęły się prace nad dyrektywą CSRD i europejskimi standardami raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do ponad 5,5 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów Kongres ESG na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG. Już 31 stycznia 2024 odbędzie się III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – sustainable development leaders).

Kwestie społeczne to nie tylko dbanie o komfort pracy, ale przede wszystkim właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim, wprowadzenie kultury korporacyjnej oraz prowadzenie właściwych relacji z kontrahentami. Promowanie różnorodności, realizacja programów włączających grupy wykluczonych, wyrównywanie szans kobiet, seniorów i osób z niepełnosprawnościami to jedne z najważniejszych zadań dla rządzących i firm. Wszystkie przemiany, które wprowadzamy dziś, dokonują się z myślą o wspólnej, lepszej przyszłości. Cytując pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – Nasza wspólna przyszłość: „rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Korzystajmy z potencjału i możliwości całego naszego społeczeństwa – to ogromna szansa na szybszy wzrost naszej gospodarki i wprowadzenie zmian dobrych dla naszej planety.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w Europie. Jest to forum dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesem (liderami ESG), organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, eksperckimi i mediami na rzecz upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Udostępnij:

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres kciepienko@art-media.com.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Data wydarzenia
31 stycznia 2024
Miejsce
Warszawa