Przejdź do treści

Wygrana właściciela Polsatu z ekologami

Fot. ZE PAK

Ostatecznie skończył się trwający półtorej dekady spór sądowy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), należącego do Zygmunta Solorza, z Fundacją Greenpeace Polska, dotyczący odkrywki Tomisławice.

Skarga kasacyjna Fundacji Greenpeace Polska i jednej osoby fizycznej oddalona

Jak poinformował ZE PAK Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z 25 czerwca br., oddalił skargę kasacyjną Fundacji Greenpeace Polska i jednej osoby fizycznej od wyroku WSA w Poznaniu z 18 czerwca 2020 r.

W wyroku tym oddalono skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z 27 września 2019 r., odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wierzbinek z 7 sierpnia 2007 r, która ustalała środowiskowe uwarunkowania zgody na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Tomisławice, w granicach Gminy Wierzbinek przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA.

Przy wydawaniu decyzji środowiskowej nie doszło do rażącego naruszenia prawa

W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA stwierdził, że materiał zgromadzony w tej sprawie, prowadzonej przez kilkanaście lat, nie wskazuje w żaden sposób, aby przy wydawaniu wymienionej wyżej decyzji środowiskowej doszło do rażącego naruszenia prawa, a tym samym brak było podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji wójta Wierzbinka z 2007 r.

Korzystny dla PAK wyrok NSA jest tym samym ostateczny i prawomocny.

Do Zygmunta Solorza należy 65,96 proc. akcji ZE PAK.
Udostępnij: