Przejdź do treści

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu zakończone

Hotel Gołębiewski w Karpaczu; fot. ISW

5-7 września 2023 r., w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbyła się XXXII edycja Forum Ekonomicznego.

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, w formule partnerstwa z Województwem Dolnośląskim, gminą i miastem Karpacz, miastem Wrocław, Portem Lotniczym we Wrocławiu oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej zorganizowały po raz kolejny największą i najważniejszą konferencję tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, której hasło przewodnie w tym roku brzmiało: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”.

W wydarzeniu wzięło udział 6 000 gości z Polski, Europy i całego świata, co stanowi kolejny rekord uczestnictwa w tym wydarzeniu. Podczas Forum odbyło się około 550 wydarzeń w tym sesji plenarnych, sesji specjalnych, paneli dyskusyjnych, debat, prezentacji raportów, wydarzeń specjalnych, warsztatów, briefingów prasowych, gal i koncertów. W ramach paneli poruszone zostały tematy, którymi żyje, i nad którymi debatuje współczesny świat. Całkowita liczba osób zaangażowanych i uczestniczących w Forum sięgnęła prawie 8 000.

Laureatem nagrody Forum Ekonomicznego w kategorii Człowiek Roku został Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

W tegorocznym Forum wzięli udział kluczowi politycy, menadżerowie, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz innych obszarów życia społecznego. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, jak co roku było platformą dla prowadzenia dialogu we wszystkich łączących ich obszarach. W trakcie XXXII Forum Ekonomicznego poruszono tematy z obszarów, takich, jak m.in.: bezpieczeństwo, cyfryzacja, zdrowie, energetyka, ekologia, czy polityka krajowa i międzynarodowa. Podobnie jak w latach poprzednich, swoją ugruntowaną pozycję miały dedykowane ścieżki programowe, wśród nich m.in. Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Biznes i Zarządzanie, Zrównoważony Rozwój.

Szczególne miejsce w programie tegorocznego Forum dla paneli dot. wydarzeń w Ukrainie

Oprócz tego, w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, szczególne miejsce w programie tegorocznego Forum przeznaczone było na rozszerzoną, w stosunku do poprzednich lat, ścieżkę dot. wydarzeń w Ukrainie, która odbywała się pod nazwą Odbudowa Ukrainy. Panele dyskusyjne dotyczyły w niej przede wszystkim przyszłości Europy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, partnerstwa Polski i Ukrainy, finansowania odbudowy ukraińskiej gospodarki, czy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Ważnym elementem Forum Ekonomicznego była prezentacja Raportu przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Forum Ekonomiczne. Już po raz szósty eksperci z SGH zaprezentowali analizy dotyczące najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku Raport SGH powstał we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Nagrody XXXII Forum Ekonomicznego

Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego było wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju. Rada Programowa Forum Ekonomicznego przyznała w tym roku wyróżnienia w trzech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Laureatem najważniejszego wyróżnienia – Nagrody Forum Ekonomicznego w kategorii Człowiek Roku został Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. Nagroda Forum Ekonomicznego w kategorii Firma Roku została przyznana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, a Nagrodę Szkoły Głównej Handlowej otrzymał Czesław Lang.

Prestiżowe nagrody

Podczas Gali drugiego dnia Forum wręczone zostały kolejne prestiżowe nagrody. Główną z nich były Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za budowanie tożsamości regionalnej Dolnego Śląska. Laureatką nagrody została Elżbieta Szumska – właścicielka kopalni w Złotym Stoku. Nagrodę w tej kategorii otrzymał także Michał Sadowski – właściciel firmy Brand24. Kolejną nagrodą była Nagroda Organizacji Pozarządowej Roku. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało stowarzyszenie Wspólnota Polska. W czasie Gali przyznano także Nagrodę Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Wyróżnienie otrzymała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wręczono także Polonijną Nagrodę Forum Ekonomicznego. W tej kategorii nagrodzona została stacja TVP Polonia. Nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia dla Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie odebrały firmy BASF, Selena FM oraz BNY Mellon.

Na zwieńczenie Forum wręczone zostały Nagrody Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022. Nagrodę w kategorii Gmina Wiejska otrzymała Gmina Michałowice. Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego w kategorii Miasto na Prawach Powiatu otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa, a w kategorii Powiat Ziemski otrzymał Powiat Wrocławski.
Udostępnij: