Przejdź do treści

Z wiekiem spada poparcie Polaków dla 4-dniowego tygodnia pracy

Fot. ClickMeeting

Zetki obawiają się najbardziej wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Przewidują, że to spowoduje spadek wynagrodzeń, ale dla wolnego czasu jednak się z tym godzą.

70 proc. osób spośród pokoleń Zetek (18-27 lat) i milenialsów (28-44 lata) uważa, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to dobry pomysł. Tymczasem według oficjalnych zapowiedzi władz skrócenie obecnego wymiaru czasu pracy z 40 do 32 godzin tygodniowo miałoby nastąpić jeszcze w obecnej kadencji rządu.

W pokoleniu X (45-59 lat) skrócenie czasu pracy popiera 64 proc. badanych, a wśród tzw. baby boomers (powyżej 60 lat) 53 proc.

Jak wynika z nowej analizy polskiego oddziału platformy ClickMeeting, lidera polskiego rynku webinarów, spotkań online i wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej, w pokoleniu X (45-59 lat) skrócenie czasu pracy popiera 64 proc. badanych, a wśród tzw. baby boomers (powyżej 60 lat) 53 proc.

Ponadto według danych ClickMeeting 70 proc. Zetek i milenialsów jest zdania, że skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień poprawiłoby ich zawodową satysfakcję. W starszych pokoleniach takiego zdania jest niecałe 60 proc. Z kolei co 3. Zetka obawia się, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy oznaczałoby spadek wynagrodzeń pracowników lub pracowników i pracodawców.

Gdyby wdrożenie 4-dniowego tygodnia pracy okazało się niemożliwe, Zetki i milenialsi chcieliby zwiększenia wymiaru pracy zdalnej lub hybrydowej

Natomiast niemal połowa milenialsów jest przekonana, że w 4-dniowym modelu pracy bardziej wydajnie wykonywaliby swoje zawodowe obowiązki. Zaś gdyby wdrożenie 4-dniowego tygodnia pracy okazało się niemożliwe, Zetki i milenialsi chcieliby zwiększenia wymiaru pracy zdalnej lub hybrydowej.

Skrócenie obecnego wymiaru czasu pracy wprowadza dwie możliwości: pięć dni pracy po 7 godzin, lub 4 dni pracy po 8 godzin. Zdecydowanie większe zainteresowanie budzi ta druga opcja, szczególnie w najmłodszym pokoleniu na rynku pracy. Niezależnie od tych potencjalnych zmian warto jednak, by pracodawcy brali pod uwagę również zwiększenie wymiaru pracy zdalnej lub hybrydowej – informuje badanie ClickMeeting. Tymczasem nowoczesne narzędzia sprawiają, że pracownikom zdecydowanie łatwiej o zachowanie wysokiej efektywności.

– Odpowiadanie na potrzeby pracowników i zapewnianie im komfortowych warunków pracy ma bez wątpienia pozytywny wpływ na działanie firmy i osiągane przez nią wyniki – komentuje Martyna Grzegorczyk, marketing operations manager w ClickMeeting.
Udostępnij: