Przejdź do treści

Zaangażowani w tworzenie bardziej zrównoważonego stylu życia dla wszystkich. 5. Raport Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”

Fot. Agencja Informacyjna

Grupa Żabka to nowoczesny ekosystem, który od 25. lat towarzyszy klientom w każdym momencie dnia, ułatwiając im życie i uwalniając ich czas. W ofercie są produkty i usługi dostosowane do ich potrzeb, koncentrując się na rozwiązaniach QuickMeal i Food to Go.

Dzięki cyfryzacji, jest w stanie ciągle się doskonalić, tworząc innowacyjne usługi, nowe kanały sprzedaży i technologiczne narzędzia przyszłości

Jak napisała dalej Agencja Informacyjna, Grupa Żabka, dzięki cyfryzacji, jest w stanie ciągle się doskonalić, tworząc innowacyjne usługi, nowe kanały sprzedaży i technologiczne narzędzia przyszłości. W kompleksowej Strategii Odpowiedzialności (ESG) Grupa Żabka jest zaangażowana w tworzenie bardziej zrównoważonego stylu życia dla wszystkich, przy jednoczesnej minimalizacji swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. Działania przedsiębiorstwa mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W 2022 r. całkowita kwota wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła 7 mld zł, to o 31 proc. więcej niż w 2021 r.

Piąty Raport Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”

Podsumowanie działań podjętych przez Grupę Żabka znaleźć można w opublikowanym właśnie, piątym Raporcie Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Publikacja zawiera wiele przykładów, które ilustrują podjęte przez przedsiębiorstwo działania w 2022 roku.

Głównym celem jest dążenie do tego, aby codzienne wybory klientów stały się prostsze i bardziej wygodne

– Strategia Odpowiedzialności Grupy Żabka jest ściśle zintegrowana ze strategią biznesową. Głównym celem jest dążenie do tego, aby codzienne wybory klientów stały się prostsze i bardziej wygodne, a jednocześnie były bardziej przyjazne otoczeniu. Dlatego Grupa Żabka podejmuje wiele działań, aby pozytywnie wpływać na otoczenie i być częścią realnej zmiany na lepsze – wyjaśnia Anna Grabowska, wiceprezes ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka. – Przedsiębiorstwo wspiera lokalną przedsiębiorczość i nawiązuje współpracę z miastami, jak np. z Bydgoszczą, gdzie testowany jest system gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto został otworzony pierwszy w Polsce sklep łączący technologię z bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami – Żabkę Eko Smart. Grupa Żabka otrzymała certyfikat EQUAL-SALARY, a według Instytutu Gallupa znalazła się wśród 23 proc. najlepszych przedsięborstw na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Zgodnie ze strategicznym zobowiązaniem Grupy Żabka, przedsiębiorstwo zwiększa swoją przejrzystość, regularnie poddając się zewnętrznym przeglądom i weryfikacjom w obszarze ESG – tłumaczy Anna Grabowska.

Obejmuje ponad 9.000 sklepów, prowadzonych przez ponad 8.000 franczyzobiorców

Grupa Żabka to najdynamiczniej rozwijająca się sieć modern convenience w Europie Środkowo-Wschodniej – obejmuje ponad 9.000 sklepów, prowadzonych przez ponad 8.000 franczyzobiorców. Żabka to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych – licząca ok. 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Zakres i skala działalności Grupy Żabka oraz franczyzobiorców ma istotny wpływ na polską gospodarkę, co obrazuje kwota wartości dodanej (VA), która za 2022 r. wyniosła 7.000.000.000 zł (w porównaniu do 5.300.000.000 zł w 2021 r.). Liczba ta równa się kwocie, która wystarczyłaby na sfinansowanie remontu ok. 12.700 km dróg krajowych.

W 2022. r. ponad 56.400 miejsc pracy

Grupa Żabka i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w 2022. r. ponad 56.400 miejsc pracy – to o 24 proc. więcej niż w 2021 r. (45.400) i aż o 55 proc. więcej niż w 2020 r. (36.500). Ten pozytywny wpływ w obszarze zatrudnienia jest odczuwalny we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Łączna liczba miejsc pracy utrzymana w 2022 roku jest w przybliżeniu równa łącznej liczbie mieszkańców Swarzędza i Jarocina (woj. wielkopolskie).

W 2022 r. sieć na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia i zidentyfikowała cztery aspekty, na których chce się skupić w najbliższych latach

W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, takim jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych oraz produktów markowych oznaczonych certyfikatem RSPO, Żabka osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. sieć na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia i zidentyfikowała cztery aspekty, na których chce się skupić w najbliższych latach. Nowe założenia obejmują promowanie produktów, które uzyskały wysoką ocenę Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Żabka wspiera lokalną przedsiębiorczość i nawiązuje współpracę z miastami

W 2022 r. znaczącym krokiem naprzód, mającym na celu pomoc klientom w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych, było także oznaczenie 100 proc. produktów marki własnej systemem Nutri-Score. Blisko połowa (45 proc.) produktów marki własnej Żabki otrzymała wysoką ocenę i ten odsetek wciąż się zwiększa. Dodatkowo żółte wersje dań gotowych marki własnej Szamamm zapewniają aż 2/5 sugerowanej do spożycia dziennej dawki warzyw. Żabka wspiera lokalną przedsiębiorczość i nawiązuje współpracę z miastami. W ramach projektu „Zielona Odnowa”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz, mieszkańcy mogą oddawać jednorazowe opakowania po napojach we wszystkich sklepach Żabka, których jest ponad 120 na terenie miasta. Zebrany surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej odpadów trafia na wysypiska.

W 2022 r. w Poznaniu Żabka otworzyła swój pierwszy sklep Eko Smart, będący laboratorium innowacyjnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku

Celem tego pilotażowego projektu jest także budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie w nich nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak aktualnie zwraca się butelki szklane. To między innymi dzięki tego typu inicjatywom w 2022 r. Żabka osiągnęła neutralność plastikową dla produktów marek własnych. Jednocześnie sieć jest już bardzo blisko realizacji innego celu – do końca 2025 r. chce, by 100 proc. opakowań marek własnych pochodziło i nadawało się do recyklingu. W 2022 r. ten cel przedsiębiorstwo osiągnęło już w 94 proc.. W 2022 r. w Poznaniu Żabka otworzyła swój pierwszy sklep Eko Smart, będący laboratorium innowacyjnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, wzbogaconych o rozwiązania ułatwiające pracę franczyzobiorcom i ich pracownikom. W Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji bazujących na ogniwach perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały wyświetlacze cenowe, tzw. cenówki, oraz żaluzje produkujące energię elektryczną. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.

Miejsce, w którym każda zatrudniona osoba jest doceniana, szanowana i może w pełni realizować swój potencjał

Grupa Żabka od lat konsekwentnie buduje także kulturę organizacyjną opartą na wartościach, dbając o swoich pracowników i ich rozwój. Jest miejscem, w którym każda zatrudniona osoba jest doceniana, szanowana i może w pełni realizować swój potencjał – niezależnie od tego, kim jest. Przedsiębiorstwo dba, aby wszyscy pracownicy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację, czego potwierdzeniem jest przyznany przez Equal-Salary Foundation, szwajcarską fundację badającą równość płac w organziacjach, certyfikat równych płac. Żabka Polska jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, posiadającym ten dokument oparty na wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych i uznawanym przez Komisję Europejską. Certyfikat wzmacnia pozycję spółki wśród najlepszych pracodawców, którzy udowadniają swoje deklaracje realnym działaniem.

Dynamiczny rozwój spółki i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych liderów

Dziś Grupa Żabka jest też jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc pracy na świecie – według badania Instytutu Gallupa znalazła się wśród 23 proc. najlepszych przedsiębiorstw na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Dynamiczny rozwój spółki i ekspansja na dużą skalę jest niemożliwa bez zaangażowanych zespołów i silnych liderów, dlatego ciągłe podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników to jeden z celów strategicznych Grupy Żabka.

Informacje zawarte w raporcie zostały pogrupowane w 4 filarach strategicznych

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to już piąty Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Żabkę. Informacje zawarte w publikacji podsumowują istotne wyniki i wybrane działania realizowane przez Grupę Żabka wspierające realizację Strategii Odpowiedzialności w 2022 r. Informacje zawarte w raporcie zostały pogrupowane w 4 filarach strategicznych: Filar 01 – Zrównoważony styl życia, Filar 02 – Pozytywny wpływ na otoczenie, Filar 03 – Odpowiedzialna organizacja oraz Filar 04 – Zielona planeta.

Raport przygotowany zgodnie z najnowszymi standardami raportowania niefinansowego: GRI Standards oraz SASB

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” został przygotowany zgodnie z najnowszymi standardami raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Jednocześnie do dokumentu zostały włączone ujawnienia klimatyczne, które realizują wytyczne rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) oraz model tworzenia wartości, bazujący na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (International Integrated Reporting Council – IIRC). Dodatkowo w raporcie zostały ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednocoznych. Raport kolejny raz został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Działania w obszarze odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny

Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 r. i w jej obrębie funkcjonują: Żabka Polska – największa jednostka biznesowa, skupiająca obszar handlowy, Żabka Future – odpowiedzialna za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi technologicznych oraz Przywództwo Strategiczne – trzy zespoły odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju całej Grupy poprzez budowanie strategii konsumenckich, personalnych i finansowych. W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową.

W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz cyrkularności i dekarbonizacji – napisała na zakończenie Agencja Informacyjna.
Udostępnij: