Przejdź do treści

Zahamować negatywny trend demograficzny

Fot. free-images.com

Sytuacja ludnościowa Polski jest ciężka i trudno się spodziewać znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny – tak wynika z dotychczasowych trendów oraz ich konsekwencji w przyszłości.

Polska będzie nie tylko coraz mniej licznym państwem, ale także z coraz starszymi ludźmi

Jak zwraca uwagę Warsaw Enterprise Institute, równocześnie zmniejsza się populacja, zaburzona jest równowaga pomiędzy pokoleniami (coraz liczniejsze są starsze, a coraz mniej liczne – najmłodsze) oraz wydłuża się czas życia. To ostatnie zjawisko, z natury pozytywne, oznacza, że Polska będzie nie tylko coraz mniej licznym państwem, ale także z coraz starszymi ludźmi. Dodatkowo poza granicami kraju jest już ponad 2,2 mln Polaków, z których większość wyjechała, bo nie mogła w kraju zaspokoić swoich aspiracji dotyczących poziomu życia. Zaś brak polityki migracyjnej oznacza chaos w przyjmowaniu imigrantów.

Dotychczasowa polityka państwa nie wpłynęła ani na zmianę trendu, ani na jego hamowanie

Konsekwencje obecnych zjawisk demograficznych już mają znaczenie dla życia społecznego i gospodarczego, a w najbliższych dekadach będą się one zwiększały. Dotychczasowa polityka państwa nie wpłynęła ani na zmianę trendu, ani na jego hamowanie. WEI prezentuje drugi z zeszytów w ramach programu Agenda Polska 2030, w którym opisuje demografię Polski.

WEI wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców zwracają uwagę na to, że w Polsce niezbędne są dogłębne zmiany w funkcjonowaniu państwa

Program, który zdaniem WEI wpłynąłby na zahamowanie negatywnego trendu demograficznego, powinien składać się z trzech części:

– rozsądnej i efektywnej polityki społecznej i finansowej,

– stworzeniu warunków sprzyjających powrotowi emigrantów z zagranicy,

– mądrej absorpcji imigrantów, przede wszystkim z krajów sąsiadujących z Polską.

Efektywna polityka prorodzinna ma usunąć bariery przeszkadzające w realizacji aspiracji rodzicielskich

Ponadto stworzone muszą być warunki do zwiększenia dzietności w Polsce, tak by przeciętna rodzina składała się z dwójki lub trójki dzieci i rodziców. Efektywna polityka prorodzinna ma usunąć bariery przeszkadzające w realizacji aspiracji rodzicielskich, przede wszystkim trudności w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, zmniejszyć problemy mieszkaniowe, pomóc w obniżeniu wysokich obecnie kosztów wychowania dzieci. Potrzebne są także zmiany w polityce podatkowej, organizacji systemu ochrony zdrowia, czy systemie edukacji. Istotne jest, aby rodzice mieli poczucie, że wychowanie dzieci nie oznacza pogorszenia jakości życia. Dopiero w takiej sytuacji będą oni spokojniej decydowali się na posiadanie pierwszego, a potem drugiego czy kolejnego dziecka.

Więcej propozycji Warsaw Enterprise Institute znajduje się w dokumencie „Agenda Polska 2030: Demografia”.
Udostępnij: