Przejdź do treści

Zielone paliwa szansą dla MEW z polskiego offshore i polskiej gospodarki

Fot. free-images.com

Zdaniem ekspertów, zielone paliwa są niezbędnym krokiem w kierunku rozwoju zielonej gospodarki i pełnego wykorzystania istniejących mocy odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce.

Przyspieszą one transformację energetyczną oraz osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej, m.in. dzięki łatwości dostosowania pojazdów do e-metanolu, który może zastąpić paliwa kopalne. Potencjał praktycznych zastosowań zielonych paliw jest znaczący.

Szczególnie obiecująca jest produkcja zielonych paliw, takich jak wodór, e-metanol czy zrównoważone paliwo lotnicze, z wykorzystaniem energii z morskich farm wiatrowych

Polska ma ogromny potencjał do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która może stać się kluczowym elementem naszej przyszłej infrastruktury energetycznej. Ma to duże znaczenie dla rozwoju polskich firm, które muszą konkurować na rynkach globalnych. Szczególnie obiecująca jest produkcja zielonych paliw, takich jak wodór, e-metanol czy zrównoważone paliwo lotnicze (eSAF), z wykorzystaniem energii z morskich farm wiatrowych. Dzięki temu możliwa będzie dekarbonizacja trudnych do zelektryfikowania sektorów gospodarki. To kluczowe wnioski z dyskusji ekspertów podczas konferencji PSEW 2024 w Świnoujściu, poświęconej rozwojowi zielonych paliw.

Już dwie polskie gminy Barwice i Grzmiąca na Pomorzu Zachodnim wyraziły zainteresowanie rozwojem na swoim terenie instalacji wodoru i e-metanolu, podpisując memorandum z European Energy w celu rozpoczęcia badania możliwości realizacji projektów. Z drugiej strony, rosnący popyt na e-metanol w branży żeglugowej, transportowej, chemicznej i tworzyw sztucznych potwierdzają podpisane umowy z globalnymi liderami, takimi jak Maersk, Grupa LEGO, Novo Nordisk i Circle K. To właśnie oni będą korzystać z e-metanolu wyprodukowanego w naszym budującym się zakładzie w Kassø w Danii, który będzie mieć imponującą zdolność produkcyjną ponad 40 000 ton rocznie.

Do produkcji zielonego e-metanolu w Kassø wykorzystujemy energię z największego parku solarnego w Europie Północnej

– Każdy pojazd można łatwo dostosować do e-metanolu zastępującego paliwo kopalne, bez zmiany silnika i bez utraty jego pojemności – podkreśla Robert Adamczewski, Head of the Development, ekspert European Energy Polska – European Energy jest na drodze do ukończenia największego na świecie zakładu produkcji e-metanolu w Kassø w Danii. Kolejne projekty rozwijamy już w krajach europejskich, a także w Ameryce Łacińskiej i Australii – dodaje ekspert.

– Do produkcji zielonego e-metanolu w Kassø wykorzystujemy energię z największego parku solarnego w Europie Północnej o mocy 304 MW oraz biogeniczny CO2. Wykorzystujemy również ciepło wytwarzane w procesie produkcji, które zasila miejską sieć ciepłowniczą.- podkreśla Olga Sypuła, Country Manager European Energy Polska.

Postrzegamy produkcję zielonego wodoru i e-metanolu jako korzystne uzupełnienie dla dużych projektów energii odnawialnej

Eksperci uważają, że zielone paliwa są konieczne do pełnego wykorzystania mocy z wiatru, które zostaną oddane do użytku w ramach polskiego programu rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

– Postrzegamy produkcję zielonego wodoru i e-metanolu jako korzystne uzupełnienie dla dużych projektów energii odnawialnej oraz sposób na zagospodarowanie nadwyżek produkcji energii elektrycznej zwłaszcza z morskiej energetyki wiatrowej. Jesteśmy otwarci na nowe partnerstwa w Polsce w tym zakresie.

Nawiązane partnerstwo z Mitsubishi, Mitsui & Co, Petrobras, TotalEnergies, Vårgrønn wzmocniło możliwości European Energy w zakresie większych ambicji dotyczących projektów wiatrowych i Power-to-X, takich jak produkcja zielonego wodoru i e-metanolu –  podsumowuje Robert Adamczewski.
Udostępnij: