Przejdź do treści

Zmiany w kierownictwie Pracodawców RP

Fot. free-images.com

Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Pracodawców RP, jedna z największych organizacji pracodawców w naszym kraju, przyjęła rezygnację Rafała Baniaka z funkcji prezesa zarządu Pracodawców RP oraz jego rezygnację z reprezentowania Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego.

Rada oddelegowała członka rady Wojciecha Trojanowskiego do zarządu Pracodawców RP

Jak poinformowała Rada w opublikowanym komunikacie, bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem organizacją, a także zmiany w zarządzie Pracodawców RP – to główne tematy, które poruszone zostały podczas ostatniego posiedzenia Rady Pracodawców RP. Członkowie Rady wyrazili podziękowanie Rafałowi Baniakowi za dotychczasowy wkład i działania na rzecz rozwoju organizacji. A jednocześnie Rada oddelegowała członka rady Wojciecha Trojanowskiego do zarządu Pracodawców RP.

Rada wyznaczyła wiceprezesa Pracodawców RP – Piotra Kamińskiego, do reprezentowania organizacji w RDS

Ponadto, dostrzegając olbrzymią rolę aktywności Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego, będącej miejscem zasadniczych i wiążących rozwiązań regulujących funkcjonowanie gospodarki i biznesu w Polsce, członkowie Rady wyznaczyli wiceprezesa Pracodawców RP – Piotra Kamińskiego, do reprezentowania organizacji w Radzie Dialogu Społecznego. Kolejne posiedzenie Rady Pracodawców RP zaplanowano na 29 marca 2023 r.

Następstwo zatrzymania, a następnie aresztowania Rafała Baniaka przez CBA

Zmiany w kierownictwie organizacji stanowią następstwo zatrzymania, a następnie aresztowania Rafała Baniaka przez CBA – jak informowały media – w związku z postawieniem mu przez prokuraturę zarzutów korupcyjnych (w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej miał załatwić dla firmy powiązanej z Budimexem intratny kontrakt z MPO Warszawa).

Sposób postępowania organów ścigania w tej sprawie narusza podstawowe standardy państwa prawa

Jak napisała we wcześniejszym komunikacie Rada Pracodawców RP, „wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, który przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu dla Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Rafała Baniaka. Od początku podkreślaliśmy, że sposób postępowania organów ścigania w tej sprawie narusza podstawowe standardy państwa prawa i możliwości obrony obywatela zachowując zasady poszanowania społecznego”. (…)Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków, bez wystarczającego uzasadnienia. Nie przesądzamy o winie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że Rafał Baniak dowiedzie swojej niewinności przed niezależnym i niezawisłym sądem.

(…)Oświadczamy, że toczące się postępowanie to sprawa całkowicie niezwiązana z działalnością organizacji Pracodawcy RP i zarzuty stawiane Rafałowi Baniakowi nie dotyczą sprawowanej przez niego funkcji prezesa zarządu”  – stwierdziła Rada Pracodawców RP.
Udostępnij: