Przejdź do treści

43 proc. stanowisk menedżerskich w Polsce zajmują kobiety

Fot. free-images.com

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Polska wyróżnia się wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby kobiet zajmujących stanowiska kierownicze.

Aż 43 proc. stanowisk menedżerskich w Polsce zajmują kobiety. Nie tylko angażują się one aktywnie w życie zawodowe, ale także odważnie zakładają własne przedsiębiorstwa. Mimo to, nadal wiele kobiet jest dyskryminowanych w miejscu pracy ze względu na płeć.

Polki łamią stereotypy

Kobiety coraz bardziej eksplorują swoje możliwości, zmieniając krajobraz zawodowy i wytyczając nowe ścieżki. Wiele Polek zdobywa stanowiska menedżerskie. Co cechuje kobiety liderki? Polki na kierowniczych stanowiskach wyróżniają się pewnością siebie, zdolnością podejmowania szybkich decyzji, umiejętnością konkurowania i gotowością do podejmowania ryzyka. Posiadają charyzmę i pasję, które inspirują innych do działania. Jednocześnie, liderki często kładą nacisk na cechy takie jak empatia, szczerość i asertywność. Rozumieją one wagę wzajemnego wsparcia, dążą do równości szans i walczą ze szkodliwymi stereotypami płciowymi.

– Badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że firmy z różnorodnymi zarządami osiągają lepsze wyniki finansowe. Są bardziej innowacyjne i bardziej odporniejsze na kryzysy. Niemniej jednak, kobiety wciąż są niedoceniane na wyższych stanowiskach, napotykając na różne bariery, od stereotypów po brak elastycznych form pracy. Pomimo, tych przeszkód kobiety są coraz odważniejsze. Czują się bardziej pewne siebie, potrafią wyrażać swoje opinie i przejawiać determinację na równi z mężczyznami. Stają się bardziej asertywne w prowadzeniu firm – podkreśla Ewelina Gawlik, ekspertka rynku pracy, prezes agencji Nova Praca Group.

Kobiety liderki są widoczne także na rynku nieruchomości, finansów, w sektorze opieki zdrowotnej oraz strefie urody

Wśród różnorodnych branż, w których kobiety wyznaczają kursy i kierują losami przedsiębiorstw, niewątpliwie na czoło wysuwa się sektor handlowy. Kobiety pełnią tu role, zarówno w zarządzaniu sklepami i sieciami sprzedaży, jak i w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z marketingiem czy negocjacjami handlowymi. Kobiety liderki są widoczne także na rynku nieruchomości, finansów, w sektorze opieki zdrowotnej oraz strefie urody. Coraz więcej kobiet wkracza również w obszar edukacji i szkolnictwa, gdzie tworzą własne przedszkola, żłobki oraz firmy szkoleniowe, przyczyniając się do rozwoju społeczności i młodego pokolenia. Wśród Polek widoczny jest również wzrost liczby inżynierek i naukowców.

– To zdecydowanie niezwykłe i inspirujące obserwować, jak kobiety przełamują wszelkie bariery, by realizować swoje marzenia i ambicje. Choć droga do sukcesu nie zawsze jest łatwa, to widzimy, że zmiany zachodzą, i to właśnie te pozytywne przykłady warto podkreślać. Niemniej jednak, nie można ignorować faktu, że wciąż istnieją uprzedzenia i stereotypy, szczególnie w branżach technologicznych. Warto jednak pamiętać, że to właśnie kobiety miały znaczący udział w rozwoju tej dziedziny, będąc pierwszymi programistkami w historii. Nie można przypisywać im słabszych zdolności czy umniejszać ich kompetencjom. Uważam, że kulturowe i społeczne bariery dla kobiet w biznesie stanowią jedno z najbardziej palących problemów, które wymagają natychmiastowej uwagi i zaangażowania. Aktualne raporty wskazują, że nadal występuje marginalizacja kobiet w korporacyjnych hierarchiach, zwłaszcza w dużych firmach, gdzie rzadko obejmują one stanowiska kierownicze. Dlatego też, naszym obowiązkiem jest wspieranie równości szans i promowanie talentu bez względu na płeć – dodaje Ewelina Gawlik.

Wyrównanie szans w miejscu pracy

Kobiety na całym świecie wciąż napotykają wiele trudności w budowaniu swojej ścieżki zawodowej. Dyskryminacja ze względu na płeć jest problemem, który dotyka kobiet w miejscu pracy na całym globie. Pomimo różnych inicjatyw mających na celu zmianę, nadal istnieje przepaść płacowa między płciami, która wynosi średnio około 20 proc. na korzyść mężczyzn. – Ta dyskryminacja nie tylko ogranicza możliwości awansu zawodowego kobiet, ale także często wpływa negatywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Kobiety doświadczające dyskryminacji są bardziej narażone na stres, choroby psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe. Wyzwań stojących przed kobietami na drodze do osiągnięcia równości w miejscu pracy jest naprawdę wiele – komentuje Ewelina Gawlik.

W dzisiejszym środowisku biznesowym, różnorodność jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu na wielu płaszczyznach, we wszystkich branżach i firmach. Badania potwierdzają, że zespoły składające się z różnorodnych jednostek mają zdolność do lepszej analizy sytuacji i kreowania kreatywnych rozwiązań. Kobiety często posiadają inne spojrzenie na sytuacje niż mężczyźni, co wzbogaca dyskusje i podejmowanie decyzji.

Kobiety mają często bardziej wrażliwe podejście do zarządzania, co może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z konfliktami

– Zawsze podkreślam, że różnorodność płciowa to inwestycja w przyszłość zarządów. Chodzi tu nie tylko o kwestie etyczne czy społeczne, ale o konkretne korzyści biznesowe. Kobiety mają często bardziej wrażliwe podejście do zarządzania, co może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z konfliktami oraz dbania o ludzki aspekt pracy. Nie można również zapominać o aspektach finansowych. Firmy z różnorodnymi zespołami zarządzającymi często osiągają lepsze wyniki finansowe nawet o 21 proc. Te wyzwania, które wspomniałam wcześniej, są jednak możliwe do przezwyciężenia. Firmy mogą je pokonać poprzez wprowadzenie konkretnych programów i inicjatyw, takich jak mentoring czy szkolenia z zakresu różnorodności płciowej.

Różnorodność płciowa w zarządach nie jest już tylko opcją, lecz powinna być koniecznością. To nie jest trend, który przeminie. Uważam, że jest to nowa norma i inwestycja w przyszłość, do której warto jak najszybciej się dostosować – podkreśla Ewelina Gawlik.
Udostępnij: