Laureaci

Laureaci Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Poznaj laureatów XI edycji Konkursu

Allegro

Allegro – Programy Stażowe

W kategorii Programy stażowe zwyciężyła firma Allegro za program stażowy Allegro e-Xperience skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę. Przede wszystkim do młodych talentów z obszaru IT, ale również do osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w analityce, sprzedaży, obsłudze klienta, marketingu, HR, finansach i wielu innych działach. Programy kierowane są również do osób, które chcą się przebranżowić.

Auchan

Auchan Polska – Wolontariat

W kategorii Wolontariat nagrodzono firmę Auchan Polska, za program wolontariatu pracowniczego - Dni Otwartości, który został wdrożony w Auchan w roku 2018. Celem projektu jest promowanie otwartości pracowników Auchan na rzecz społeczeństwa. Pomoc ukierunkowana jest na projekty związane z walką z niedożywieniem i ubóstwem, tworzeniem więzi społecznych, przeciwdziałaniem wykluczeniu, promowaniem zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, organizacją zbiórek na rzecz potrzebujących i akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku spośród Klientów Auchan na rzecz Fundacji DKMS.

Logotyp Państwowe Porty Lotnicze

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – Motywacja

W kategorii Motywacja zwycięskie okazało się Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Za prowadzenie wspólnego dialogu z pracownikami. PPL ceni zdanie pracowników. Co kwartał organizuje sesje Q&A podczas których prezes odpowiada na pytania pracowników. W momencie kryzysu, o to jak poprawić kondycję finansową firmy, PPL zapytał właśnie pracowników. Wprowadzono tzw. „Oszczędny Portfel” – skrzynkę na pomysły pracowników w tym zakresie. Najnowszym projektem PPL jest Akademia Liderów. Liderzy PPL są szkoleni na osoby sprawiedliwe, wrażliwe społecznie, uczciwe, transparentne, które cenią współpracę i działanie zespołowe. Liderzy PPL wiedzą, że pracownik jest największą wartością przedsiębiorstwa.

Ikea

IKEA Retail w Polsce – Edukacja

W kategorii Edukacja nagrodzono firmę IKEA Retail w Polsce za kreowanie środowiska, w którym pracownicy mogą bezustannie się rozwijać. IKEA posiada 8 różnych programów edukacyjnych i prowadzi działania skierowane do pracowników z obszaru Health & Wellbeing. IKEA umożliwia pracownikom pokrycie kosztów nauki języków obcych oraz posiada dofinansowanie do studiów wyższych. Pracownicy mają również dostęp do bardzo szerokiej i różnorodnej oferty szkoleń, która jest stale rozbudowywana. Firma koncentruje się przede wszystkim na awansach wewnętrznych. Aż 82,5% stanowisk kierowniczych w całej organizacji w ubiegłym roku finansowym zostało obsadzonych w drodze awansu wewnętrznego.

Polfrost

Polfrost Terminal – Bezpieczeństwo

W kategorii Bezpieczeństwo zwyciężyła firma Polfrost Terminal za prowadzoną politykę bezpieczeństwa pracy. Firma ciągle się rozwija, poszerzając swoje horyzonty i dając możliwości rozwoju swoim pracownikom m.in. poprzez zastosowanie nowych technologii, pozwalających zwiększyć efektywność pracy jak również poprawić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wypadków.

Carrefour

Carrefour – Firma Przyjazna Niepełnosprawnym

W kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła firma Carrefour za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Carrefour inicjatywę zatrudniania osób niepełnosprawnych rozpoczął już w 2006 roku. Nawiązał wtedy współpracę z Mazowieckim Związkiem Głuchych. Projekt został wdrożony najpierw w jednym sklepie, a następnie rozszerzony na inne sklepy. Początkowo, zatrudniając osoby niepełnosprawne, sieć korzystała ze wsparcia Polskiego Związku Głuchych, a następnie EKON-u i Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION), z którym współpracuje do dziś.

Tomasz Dereszyński, Damian Szymański – Nagrody Dziennikarskie

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali: Tomasz Dereszyński wydawca i dziennikarz Polska Press oraz Damian Szymański, zastępca redaktora naczelnego money.pl.
Tomasz Dereszyński został wyróżniony za zaangażowanie w problemy społeczne oraz rzetelne informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Tomasz Dereszyński promuje także postawy i wartości Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Damian Szymański został doceniony za dociekliwość i rzetelne informowanie o wszystkich nieprawidłowościach związanych z rynkiem pracy oraz olbrzymi wkład w edukację ekonomiczną społeczeństwa.

Benefit Systems

Benefit Systems – Nagroda Specjalna

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Nagroda została przyznana firmie Benefit Systems, która okazała się nie tylko godnym zaufania pracodawcą, ale także wiarygodnym i wspierającym partnerem dla całej branży i zatrudnionych w niej osób oraz odpowiedzialnym partnerem społecznym.