Przejdź do treści

Laureaci

Laureaci Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Poznaj laureatów XII edycji Konkursu

Bank Gospodarstwa Krajowego – Programy Stażowe

W kategorii Programy stażowe zwyciężyła firma Bank Gospodarstwa Krajowego za program „Letnia Akademia BGK” czyli praktyki letnie dla studentów. W tym roku zakończyła się 6 edycja programu. Co roku BGK przyjmuje do programu około 80 osób. Program jest skierowany do studentów od 2 roku studiów i są to 3-miesięczne, płatne praktyki, które charakteryzują się walorem edukacyjnym, CSR i misyjnością. Praktykanci korzystają z szeregu certyfikowanych szkoleń, biorą również udział w spotkaniach z ekspertami oraz akcjach wolontariackich.

Totalizator Sportowy – Wolontariat

W kategorii Wolontariat nagrodzono firmę Totalizator Sportowy , za program „Kumulacja Dobrej Woli”. Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która od 2011 roku realizuje ten program i przyjmuje od pracowników Totalizatora Sportowego wnioski z opisami projektów społecznych oraz wpiera realizację najlepszych z nich. Fundacja zawsze uruchamia coroczną edycję, a także dodatkowe edycje specjalne, np. z okazji świąt, kolejnych pór roku, wydarzeń cyklicznych w odpowiedzi na panującą sytuację – wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19.

PKO Bank Polski - Motywacja

W kategorii Motywacja zwycięski okazał się PKO Bank Polski za szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych, a także za zapewnianie pracownikom różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. PKO Bank Polski jest jednym z największych pracodawców w kraju, którego kapitałem jest zespół utalentowanych i zaangażowanych pracowników. Bank doskonali praktyki związane z zatrudnieniem, tworzy warunki pracy na miarę najlepszych pracodawców na rynku, zapewnia stabilne warunki zatrudnienia, wspiera rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Ważnymi elementami polityki personalnej są też nowoczesny system motywacyjny i bogata oferta świadczeń pozapłacowych.

KGHM Polska Miedź – Edukacja

W kategorii Edukacja nagrodzono firmę KGHM Polska Miedź S.A. Kapituła szczególnie doceniła KGHM Polska Miedź S.A. za szeroką działalność edukacyjną i współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z edukacją. Firma łącznie w 2021 przeprowadziła 339 093,00 godzin zajęć, a w których uczestniczyło 6 726 pracowników. Na szczególną uwagę zasługują programy edukacyjne firmy: - „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowym partnerem w edukacji”. Programem objętych jest 9 szkół patronackich, ponad 1920 uczniów. W ramach programu realizowane są działania związane z promocją szkolnictwa branżowego i technicznego, praktyki dla uczniów szkół patronackich, program stypendialny, wyjazd studyjny uczniów ze szkół patronackich do Krzemowej Doliny, udział uczniów ze szkół patronackich w suszatonie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski, zawody sportowe Kompetentny PogChamp i Mistrzowskie Turnieje. - Programy wspierające edukację i rodzinę (2 godziny dla rodziny, warsztaty dla ojców Tato.net, szkoła Rodziców i Wychowawców, Program Archipelag Skarbów, Program Lider 100 w szkołach zagłębia Miedziowego. - Program walki z depresją – cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników i ich rodzin, benefit bezpłatna pomoc psychologiczna dla pracowników KGHM i ich rodzin (możliwość odbycia konsultacji psychologicznych).

Polska Grupa Energetyczna – Lider ESG

W kategorii Lider ESG zwyciężyła firma Polska Grupa Energetyczna. Kapituła doceniła PGE za strategię ESG wpisaną w jej strategię biznesową, w której PGE ogłosiła m.in. cel neutralności klimatycznej do roku 2050. Trwałe obniżenie emisyjności zostanie osiągnięte poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę mocy odnawialnych, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Plany strategiczne ESG powstają w ramach Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem jest zapewnienie integralności obszaru zrównoważonego rozwoju w Grupie PGE.

Link4 – Rozwój i Cyfryzacja

W kategorii Rozwój i Cyfryzacja Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła firma Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń za wdrożenie programu transformacji w Data Driven Company. W ramach tego programu Link4 wdrożył nowoczesne i innowacyjne technologie, które pozwalają na efektywne analizowanie i wykorzystywanie danych. W celu efektywnego przeprowadzanie transformacji, bardzo mocno zainwestowali również w rozwój pracowników. Powstało Centrum Danych i Zaawansowanej Analityki, które skupia ponad 20 specjalistów, którzy mieli szkolenia z innowacyjnych narzędzi BigData. Link4 stworzył autorski i unikatowy na rynku program Akademia Analityka, który polegał na prowadzeniu wewnętrznych szkoleń z narzędzi analitycznych. Warsztaty oraz szkolenia on-line pozwoliły pracownikom na szybkie wejście w świat usług chmurowych.

Dominika Sikora i Piotr Łuczuk - Nagrody Dziennikarskie

Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali Dominika Sikora w kategorii PRASA - zastępca redaktor naczelnej, Dziennik Gazeta Prawna Została wyróżniona za dociekliwość i rzetelne informowanie o sytuacji w polskiej służbie zdrowia, krytyczne spojrzenie w zakresie legislacji i działania systemu ochrony zdrowia w Polsce, zwracanie szczególnej uwagi na kwestie pracownicze. Oraz w kategorii MEDIA ELEKTRONICZNE Piotr Łuczuk – redaktor naczelny portalu Filarybiznesu.pl Został wyróżniony za zaangażowanie w promowanie dobrych praktyk i postaw przez polskich przedsiębiorców.

Lidl Polska – Nagroda Specjalna

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Nagroda została przyznana firmie Lidl Polska. Lidl został wyróżniony za rozbudowany program edukacyjny dla pracowników, umożliwiający podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym oferowane międzynarodowe ścieżki rozwoju w ramach programów „Global mobility”. Na szczególną uwagę zasługuje oferta Lidl w zakresie rozwoju kariery na arenie międzynarodowej. W ramach programu „International Job Rotation” pracownicy Lidl mogą spróbować pracy jako ekspert w innym kraju lub uczestniczyć w międzynarodowej rekrutacji wewnątrz grupy Schwarz. Gdy pracownik decyduje się na udział w takim programie otrzymuje pomoc w zorganizowaniu wyjazdu w każdym aspekcie.

Alior Bank – Nagroda Specjalna

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Nagroda została przyznana firmie Alior Bank. Alior Bank został wyróżniony za szczególne zaangażowanie w pomoc Ukrainie – od pierwszego dnia rosyjskiej agresji oraz bycie liderem w sektorze finansowym w niesieniu systemowej pomocy uchodźcom. W Centrum Pomocy Uchodźcom Alior Bank pomógł już 40 tys. uchodźcom. Od samego początku bankowi przyświeca idea pomocy kompleksowej, dzięki której uchodźcy mogą jak najszybciej stać się samowystarczalni. Jako jedyny bank w Polsce ściśle współpracuje z Ambasadą Ukrainy w Polsce – dzięki temu pomoc jest celowana i odpowiada faktycznym potrzebom. Wokół tej idei bank integruje różne organizacje i środowiska.

Centrum Językowe Konik– Nagroda Specjalna

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Nagroda została przyznana firmie Centrum Językowemu Konik. Centrum Językowe Konik zostało wyróżnione za dbałość o pracowników, wiarygodność w relacjach z partnerami, a przez to oferowanie swoim klientom wysokiej jakości usług. Centrum Językowe Konik jest firmą świadczącą usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na rzecz klientów indywidualnych na terenie Niemiec. Przedsiębiorstwo oferuje legalne zatrudnienie zagranicą, dobre zarobki, sprawdzone miejsca pracy, szkolenie językowe dla opiekunek przed wyjazdem, atrakcyjny system motywacyjny oraz dwudziestoczterogodzinną opiekę koordynatora polskojęzycznego.