Przejdź do treści

Konkurs

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”

Nagradzamy i promujemy firmy, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej.

O Konkursie

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni.

Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej.

Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzywność firmy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa rozwijają także programy stażowe, edukują swoich pracowników i dbają o ich zdrowie.

Kategorie

Programy stażowe

Firmy mogą zgłaszać projekty stażowe, realizowane w celu pozyskania oraz utrzymywania utalentowanych pracowników.

Wolontariat

Projekty i programy wolontariackie, realizowane w celu społecznego zaangażowania pracowników.

Motywacja

Projekty motywacyjne, podnoszące poziom zaangażowania i nagradzania pracowników.

Edukacja

Projekty i programy edukacyjne, które podnoszą kwalifikacje pracowników i zmniejszają różnice w edukacji.

Rozwój i cyfryzacja

Programy realizowane w celu cyfryzacji procesów, które ułatwiają pracownikom wykonywanie obowiązków w miejscu pracy.

Lider ESG

Projekty z zakresu programów wprowadzania założeń strategii zrównoważonego rozwoju i zmian w kulturze przedsiębiorstwa

MŚP

Oceniana jest polityka pracownicza firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a więc wszystkie projekty skierowane do pracowników. W tej kategorii liczy się pomysł i zaangażowanie, a nie skala działania.

Zdrowie

Oceniane projekty z zakresu programów kładących nacisk na dbałość o dobre samopoczucie pracowników, ich zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Firma przyjazna rodzicom

Oceniane projekty firm, które w szczególny sposób wspierają rodziny swoich pracowników.

Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Oceniane projekty z zakresu programów realizowanych w celu zaangażowania firmy w programy wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, dając im możliwość adaptacji na rynku pracy.

Nagroda Kapituły Konkursu — Nagroda dziennikarska

Nagroda dla dziennikarzy promujących pozytywne rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej i wartości odpowiedzialnego biznesu. Nagradzani są także dziennikarze opisujący w polskich mediach działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nagroda Kapituły Konkursu — Nagroda specjalna

Nagroda zostanie w tym roku przyznana pracodawcy, który wprowadził wyjątkowe i skuteczne rozwiązania w zakresie polityki socjalnej oraz/lub działania podjęte w związku z pomocą na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Kapituła

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

Weź udział w XIII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Myślisz, że Twoja firma zrealizowała projekt, który zasługuje na nagrodę w Konkursie?

Chcesz zaprezentować społeczne zaangażowanie Twojego przedsiębiorstwa i zespołu? Wyślij nam swoje zgłoszenie. Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu nastąpi 8 listopada 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa 30 września 2023 r.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  * pole wymagane

  Poznaj Partnerów Konkursu

  Partnerzy honorowi:
  Organizatorzy Konkursu:
  Logotyp Krajowa Izba Gospodarcza
  Logotyp Teraz Polska
  Partnerzy merytoryczni:
  Patroni medialni: