Przejdź do treści

Kapituła

Kapituła Konkursu "Pracodawca Godny Zaufania"

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków, uczelni i organizacji pozarządowych.

Logotyp Fundacji XBW

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Fundacja, której celem jest m.in. wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Instytut ESG

Instytut ESG

Instytut ESG to zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku, reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

Logotyp Teraz Polska

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”

Współorganizator Konkursu; fundacja zajmująca się promowaniem polskich produktów, usług oraz gmin. Organizator znanego konkursu o przyznanie Polskiego Godła. Promocyjnego “Teraz Polska”.

logotyp Instytutu Staszica

Instytut Staszica

Partner merytoryczny Konkursu. Fundacja zajmująca się promowaniem pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej, a także wspieraniem działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Instytut Biznesu

Organizacja wspierająca przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Instytut został powołany w 2011 roku z dostrzeganych potrzeb środowiska. biznesowego.

Logotyp Stowarzyszenie i integracja

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

Współorganizator Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy in Toruń).

Logotyp Centrum imienia Adama Smitha

Centrum im. Adama Smitha

Think tank, którego misją jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku oraz odpowiedzialnego społeczeństwa.

Logotyp Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Ogólnopolskie stowarzyszenie ekonomistów, zrzeszające zarówno praktyków, jak i teoretyków. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji, integracja środowiska ekonomistów.

Logotyp Warsaw Institut Enterprise

Warsaw Enterprise Institute

Fundacja, która swoje aktywności koncentruje wokół czterech kluczowych agend dla Polski: Państwa i Prawa, Bezpieczeństwa, Gospodarki i Demografii.

Logotyp

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Głównym celem ZPP jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.