Przejdź do treści

Kapituła

Kapituła Konkursu "Pracodawca Godny Zaufania"

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków, uczelni i organizacji pozarządowych.

Logotyp Fundacji XBW

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Fundacja, której celem jest m.in. wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Instytut ESG

Instytut ESG

Instytut ESG to zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku, reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

Logotyp Teraz Polska

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”

Współorganizator Konkursu; fundacja zajmująca się promowaniem polskich produktów, usług oraz gmin. Organizator znanego konkursu o przyznanie Polskiego Godła. Promocyjnego “Teraz Polska”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Partner merytoryczny Konkursu. Misją Ministerstwa jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego. Ide, którymi kieruje się resort, to silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i godna emerytura.

logotyp Instytutu Staszica

Instytut Staszica

Partner merytoryczny Konkursu. Fundacja zajmująca się promowaniem pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej, a także wspieraniem działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Instytut Biznesu

Organizacja wspierająca przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Instytut został powołany w 2011 roku z dostrzeganych potrzeb środowiska. biznesowego.

Logotyp Stowarzyszenie i integracja

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

Współorganizator Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy in Toruń).

Logotyp Centrum imienia Adama Smitha

Centrum im. Adama Smitha

Think tank, którego misją jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku oraz odpowiedzialnego społeczeństwa.

Logotyp Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Ogólnopolskie stowarzyszenie ekonomistów, zrzeszające zarówno praktyków, jak i teoretyków. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji, integracja środowiska ekonomistów.

Logotyp Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Niepubliczna uczelnia techniczno-artystyczna, kształcąca na Wydziale Architektury oraz na Wydziale Inżynierii i Zarządzania.

Logotyp Warsaw Institut Enterprise

Warsaw Enterprise Institute

Fundacja, która swoje aktywności koncentruje wokół czterech kluczowych agend dla Polski: Państwa i Prawa, Bezpieczeństwa, Gospodarki i Demografii.

Logotyp

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Głównym celem ZPP jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Hasco - Lek Polska

Hasco-Lek S.A.

Hasco-Lek S.A. jest wiodącym producentem leków, suplementów diety, kosmetyków oraz wyrobów medycznych. Od blisko 40 lat tworzy leki najwyższej jakości, skutecznie zaspokajające potrzeby zdrowotne pacjentów. Każdego roku dostarcza ponad 60 mln opakowań produktów. Hasco-Lek S.A. jest firmą rodzinną i jedną z niewielu w branży farmaceutycznej z całkowicie polskim kapitałem.