Przejdź do treści

Nauczyciele powinni stosować aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem e-narzędzi

Monika Eilmes; fot. Newseria Biznes

Raport „Nastolatki 3.0”, opracowany przez NASK, pokazuje, że polskie nastolatki korzystają z internetu codziennie i pozostają online przez dużą część dnia – średnio 4 godz. i 50 min na dobę, ale w weekendy i dni wolne od szkoły ten czas mocno się wydłuża, a prawie co 10. nastolatek (11,5 proc.) jest aktywny w sieci przez ponad 8 godz. dziennie.

Dla tego pokolenia – określanego przez socjologów „always on” albo generacją C (od ang. connected, połączony) – internet to naturalne środowisko, przestrzeń rozrywki, dostępu do kultury i ośrodek życia społecznego, a często też narzędzie edukacji – z badania NASK wynika, że aż 76,8 proc. polskich nastolatków korzysta z internetu przy odrabianiu lekcji, a blisko połowa (47,7 proc.) podczas przygotowywania się do klasówek i sprawdzianów. Ponad połowa nastolatków podczas odrabiania lekcji przynajmniej kilka razy w tygodniu współpracuje online ze swoimi koleżankami czy kolegami.

Rozwojowi kompetencji cyfrowych nauczycieli służył zakończony właśnie projekt Lekcja: Enter

Cyfryzacja polskich szkół i zmiana modelu nauczania wymaga nie tylko podłączania placówek do szybkiego internetu czy doposażania ich w laptopy, ale też podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. Nowe umiejętności są kluczem do prowadzenia zajęć, które są atrakcyjne, bardziej angażujące i odpowiadają na potrzeby pokolenia wychowanego w cyfrowym świecie. Rozwojowi kompetencji cyfrowych nauczycieli służył zakończony właśnie projekt Lekcja: Enter, prowadzony m.in. przez Fundację Orange. W ramach programu z darmowych szkoleń skorzystało blisko 82,3 tys. nauczycielek i nauczycieli z ponad 10 tys. szkół w całym kraju. Większość z małych miejscowości i wsi.

– Żyjemy w świecie cyfrowym i dziś młodzi ludzie właściwie są już wychowywani w tym cyfrowym środowisku. Dlatego naturalne wydaje się to, że nauczyciele i nauczycielki, którzy bezpośrednio pracują z młodym pokoleniem, powinni myśleć o tym, żeby stosować aktywizujące metody nauczania właśnie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – mówi agencji Newseria Biznes Monika Eilmes, liderka Działu Projektów Unijnych w Fundacji Orange.

Świat się zmienia i zmieniają się też wymagania, jakim młodzi ludzie będą musieli stawić czoła w dorosłym życiu

Wychowane w cyfrowym świecie nastolatki inaczej przetwarzają treści, inaczej się uczą i zapamiętują, korzystają z innych form komunikacji i inaczej rozwijają kompetencje. Ich potrzeby powinny być uwzględnione w edukacji, a dzięki temu zajęcia szkolne staną się ciekawsze i bardziej motywujące do zdobywania wiedzy.

– Świat się zmienia i zmieniają się też wymagania, jakim młodzi ludzie będą musieli stawić czoła w dorosłym życiu. Dlatego – aby przygotować młodego człowieka do jak najlepszego startu w dorosłość i życie zawodowe – szkoła również musi się zmieniać, żeby sprostać tym wymaganiom. Motorem tych zmian od początku do końca są i będą nauczyciele – to oni muszą zaprojektować te zmiany, przeprowadzić je i wcielić w życie – mówi Anna Szyfter, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 58 im. I. Kukuczki w Poznaniu. – Tutaj jest pole do popisu dla nauczycieli, aby stosowali różne metody i wykorzystywali różne środki dotarcia do ucznia i pozyskania jego zainteresowania.

Rzeczywistość napędzana rozwojem technologii jest bardzo dynamiczna

– To bardzo ważne, żeby w transformacji polskich szkół wspierać także nauczycieli, rozwijając ich kompetencje. Takie działanie jest niezbędnym, komplementarnym elementem do doposażania placówek czy rozszerzania baz e-zasobów – zauważa Małgorzata Kowalewska, kierowniczka działu programów w Fundacji Orange. – Rzeczywistość napędzana rozwojem technologii jest bardzo dynamiczna, wpływa na szkołę i na nauczycieli. Rozwijają się zjawiska takie jak dezinformacja, ale pojawiają się też nowe szanse, aplikacje i rozwiązania, które mogą uatrakcyjnić edukację. Warto być na to wszystko otwartym.

Wspieranie nauczycieli w rozwoju cyfrowych kompetencji, które pozwolą im uatrakcyjnić edukację, zaangażować uczniów i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby, było celem projektu Lekcja: Enter. Realizowany był m.in. przez Fundację Orange.

Badania pokazują, że wykorzystanie cyfrowych, interaktywnych narzędzi w procesie nauczania ma cały szereg zalet

– Lekcja: Enter to projekt skierowany do nauczycieli i nauczycielek, którzy pracują w polskich szkołach publicznych i niepublicznych, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Podczas tych szkoleń pokazywaliśmy nauczycielom i nauczycielkom, jak prowadzić lekcje, wykorzystując aktywizujące metody nauczania z włączaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – mówi Monika Eilmes. Badania pokazują, że wykorzystanie cyfrowych, interaktywnych narzędzi w procesie nauczania ma cały szereg zalet: powoduje, że nauka staje się bardziej atrakcyjna, a samo przyswajanie wiedzy jest bardziej efektywne, uczniowie stają się bardziej zaangażowani, a nauczyciele mają okazję pogłębić z nimi interakcje.

– Ten projekt miał dwa cele. Po pierwsze, wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. I tutaj przygotowywaliśmy ich do tego, aby mogli wykorzystywać w pracy aplikacje i narzędzia cyfrowe, przygotowywać własne e-zasoby, materiały cyfrowe, na podstawie których będą prowadzić lekcje w szkole – wymienia liderka Działu Projektów Unijnych w Fundacji Orange.

– Drugim celem było podniesienie kompetencji metodycznych, czyli wykorzystywanie cyfrowych narzędzi do tego, żeby lekcje były bardziej angażujące uczniów i budowały ich umiejętność krytycznego myślenia, pracy zespołowej.
Udostępnij: