Przejdź do treści

AI dla pracowników największej firmy ubezpieczeniowej

Fot. free-images.com

Firma PZU stworzyła opartego na generatywnej sztucznej inteligencji Asystenta AI i testuje go wśród swoich pracowników. Pilotaż rozwiązania w formie chata jest efektem prac jednostki GPT Lab, którą PZU powołał pół roku temu.

Działający wewnątrz firmy GPT Lab zaczął funkcjonować w czerwcu 2023 r. Zadaniem jednostki jest analiza możliwości bezpiecznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w działaniach służących pracownikom Grupy PZU, jak również skierowanych do klientów. Przez ostatnie pół roku zespół przeanalizował ponad 100 różnych pomysłów na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań opartych na generatywnej AI oraz przeprowadził liczne testy weryfikujące możliwości ich realizacji.

Generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie m.in. podsumowywać treści, analizować dostarczone materiały, odpowiadać na pytania

Jednym z głównych pomysłów było udostępnienie w bezpieczny sposób pracownikom ubezpieczyciela narzędzia typu ChatGPT, aby wesprzeć ich w codziennej pracy. ChatGPT to pierwszy powszechnie znany przedstawiciel generatywnej AI. To publicznie dostępne rozwiązanie, przy odpowiedniej precyzji zadawanego pytania, pozwala na tworzenie spójnych odpowiedzi w bardzo krótkim czasie. Na podstawie przesłanych wcześniej danych generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie m.in. podsumowywać treści, analizować dostarczone materiały, odpowiadać na pytania czy wspierać użytkowników jako wirtualny asystent.

Dla PZU kluczowe jest pełne bezpieczeństwo korzystania z nowych technologii, w tym narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Rozwiązania generatywnej AI w publicznie dostępnych wersjach generują jednak szereg ryzyk, które są nieakceptowalne dla zaufanej instytucji finansowej jak PZU, zobowiązanej do zachowania najwyższych standardów ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Asystent AI został oparty o algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji OpenAI

Zapewnienie bezpieczeństwa danych to nadrzędne pryncypium GPT Lab, dlatego prace nad pierwszym testowym wdrożeniem były poprzedzone różnego rodzaju konsultacjami dot. bezpiecznego użycia nowych rozwiązań opartych o AI.

– Zbudowaliśmy prototyp rozwiązania w formie chata – Asystent AI, z którym nasi pracownicy mogą rozmawiać w zbliżony sposób jak z publicznie dostępnymi rozwiązaniami. Asystent AI został oparty o algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji OpenAI wykorzystywane w bezpiecznym środowisku chmurowym zarządzanym przez PZU. Prototyp testowany jest przez ściśle określoną grupę pracowników weryfikujących jego skuteczność, jakość odpowiedzi i łatwość użycia. Kolejnym etapem będzie szersze wdrożenie rozwiązania w naszej organizacji – mówi Tomasz Żelski, dyr. zarządzający ds. digitalizacji w Grupie PZU.

Jesteśmy świadomi ryzyka generatywnej sztucznej inteligencji

Dzięki takiemu podejściu PZU testuje technologię generatywnej sztucznej inteligencji w sposób bezpieczny, wiarygodny i z zapewnieniem najwyższych standardów regulacyjnych i etycznych.

– Testowana obecnie wersja beta Asystenta AI ogranicza się tylko do danych, które nie są objęte tajemnicą ubezpieczeniową, przedsiębiorstwa czy ochroną danych osobowych. Kompleksowo przeszkoliliśmy naszych testerów, dzięki czemu jesteśmy pewni, że wiedzą, w jaki sposób korzystać z nowego narzędzia, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Rozszerzając wykorzystanie Asystenta AI będziemy również uwzględniali takie podejście. Jesteśmy świadomi ryzyka generatywnej sztucznej inteligencji, dlatego szczegółowo weryfikujemy nasze rozwiązanie aspektami związanymi z bezpieczeństwem – podkreśla Bartosz Zbyszewski, dyr. ds. ryzyka i bezpieczeństwa IT w Grupie PZU.

Szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przez ubezpieczyciela

PZU korzysta ze sztucznej inteligencji już od wielu lat. Ubezpieczyciel wykorzystuje ją zarówno do usprawniania wewnętrznych procesów, jak i konsekwentnego poprawiania doświadczeń klientów. PZU wdrożyło już kilkadziesiąt rozwiązań z tego obszaru.

Oprócz GPT Lab nad opracowaniem rozwiązań z komponentami AI pracują w PZU także inne jednostki. W Fabryce Sztucznej Inteligencji specjaliści wykorzystują najnowsze osiągnięcia z zakresu AI i uczenia maszynowego do analizy terabajtów danych dostępnych w PZU. Z kolei Laboratorium Innowacji, w ramach programu PZU Ready for Startups, skupia się na ułatwianiu współpracy PZU ze startupami i innymi innowacyjnymi firmami technologicznymi.

PZU gotowe na wdrażanie kolejnych technologii

Jako lider transformacji technologicznej w sektorze ubezpieczeń PZU stosuje mechanizmy pozwalające testować i weryfikować nowe technologie. Wsparciem strategicznego procesu budowania relacji z klientami PZU opartego na nowym podejściu jest wykorzystanie narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, big data i rozwiązaniach mobilnych, które przyczynią się do budowy trwałej przewagi technologicznej w zakresie zintegrowanej obsługi klienta.

Stale rozwijanym rozwiązaniem jest również chmura prywatna, dzięki której optymalizacji i automatyzacji podlega infrastruktura technologiczna, którą dysponuje PZU.
Udostępnij: