Przejdź do treści

Czy e-doradca zawodowy wyposażony w AI rozwiąże problem doradztwa zawodowego

Fot. Jobbli

Na pytanie o najważniejsze rzeczy, które chcieliby wiedzieć o potencjalnym pracodawcy przed wysłaniem CV, tylko 1/4 respondentów w badaniu przeprowadzonym przez firmę Jobbli wskazała oferowane benefity.

Dla ponad 80 proc. najważniejsze jest oferowane wynagrodzenie. Znalezienie ofert dopasowanych do oczekiwań jest znacznie trudniejsze dla mężczyzn, kobiety natomiast częściej mają problemy już na etapie procesu rekrutacji. Jednocześnie aż 40 proc. kandydatów nie umie określić, jakiej pracy właściwie szuka.

Wśród osób poszukujących pracy wraz z wiekiem rośnie umiejętność określenia własnych oczekiwań wobec pracy i pracodawcy

M.in. do nich właśnie kierowane jest Jobbli, polska platforma doradztwa zawodowego wyposażona w AI. Można na niej bezpłatnie wykonać test zawodowy oraz uzyskać rekomendacje kariery dopasowanej do predyspozycji – koszt tego typu usługi u doradcy zawodowego to kilkaset zł. Wśród osób poszukujących pracy wraz z wiekiem rośnie umiejętność określenia własnych oczekiwań wobec pracy i pracodawcy, jednocześnie jednak zwiększają się problemy ze znalezieniem dopasowanych do nich ofert, jak wynika z badania. Wśród badanych w wieku od 18 do 21 lat kłopoty ze znalezieniem pracy odpowiadającej wymaganiom ma 30 proc., a wśród tych w wieku od 30 do 39 lat – już 43 proc. Jednocześnie 40 proc. wszystkich respondentów nie umie określić, czego właściwie szuka.

Polacy mają problemy z przełożeniem swoich kompetencji na rynek pracy

Znalezienie ofert odpowiadających oczekiwaniom jest trudniejsze w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet (odpowiednio 79 proc. i 65 proc.). Dla kobiet z kolei większym wyzwaniem podczas szukania pracy jest sam udział w procesie rekrutacji – w pytaniu wielokrotnego wyboru zdecydowanie częściej od mężczyzn wskazywały przygotowanie CV (13,4 proc. vs 9,3 proc.), napisanie listu motywacyjnego (19,2 proc. vs 9,3 proc.) i udział w rozmowie rekrutacyjnej (31,5 proc. vs 13,9 proc.).

Kandydaci bez względu na wiek zmagają się z brakiem samoświadomości, umiejętności rozpoznania swoich mocnych i słabych stron

– Wygląda na to, że kandydaci bez względu na wiek zmagają się z brakiem samoświadomości, umiejętności rozpoznania swoich mocnych i słabych stron oraz odniesienia tego do rzeczywistości rynku pracy. Pomóc mogłaby tutaj większa dostępność i aktualność usług doradztwa zawodowego. Brakuje jednak systemowego zainteresowania tym tematem, co widać chociażby przy przeglądaniu programów wyborczych. Propozycje dotyczące rynku pracy uwzględniające potrzeby pracowników, zwłaszcza tych młodych, na początku drogi zawodowej, pojawiają się rzadko i są mało konkretne – mówi Alicja Marchewka, CEO Jobbli. Kandydatów interesują zarobki, ale nie benefity dla pracowników.

Informacji o proponowanym wynagrodzeniu szczególnie zaczyna brakować osobom powyżej 22 roku życia

W ogłoszeniach o pracy kandydatom najbardziej brakuje informacji o przedziałach oferowanego wynagrodzenia, czyli tzw. widełkach wynagrodzeń. Szczególną uwagę zwracają na to kobiety – 74 proc. w porównaniu do 44 proc. mężczyzn. Mężczyznom natomiast znacznie częściej brakuje jasnego opisu oferowanej pracy (jej trybu i miejsca czy rodzaju umowy) – 62,8 proc. w porównaniu do 45,4 proc. kobiet. Jeśli spojrzeć na wyniki pod kątem grup wiekowych, to informacji o proponowanym wynagrodzeniu szczególnie zaczyna brakować osobom powyżej 22 roku życia, spośród których aż 75 proc. wskazało tę odpowiedź. W młodszej grupie wiekowej było to tylko 25 proc.

Dla osób wchodzących na rynek pracy kwestie środowiskowe są szczególnie istotne

– Wyniki ankiety doskonale odzwierciedlają współczesne wyzwania na rynku pracy. Talenty odchodzą od firm, z którymi się nie utożsamiają. Jest to zrozumiałe, ponieważ praca stanowi znaczną część naszego życia, a zadowolenie zawodowe jest ściśle związane z poczuciem realizacji i wartości, jakie daje wykonywana praca. Dla osób wchodzących na rynek pracy kwestie środowiskowe są szczególnie istotne, młode osoby biorą te kryteria pod uwagę także przy szukaniu pracy.

Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników powinni być świadomi tych zmian i dostosować się do nowych oczekiwań – mówi Natalia Kuźma, Head Of Growth Doing Good, partnera badania.
Udostępnij: