Przejdź do treści

Czy firmy szykują zmiany pod kątem pracy zdalnej?

Fot. Grant Thornton

Blisko ¾ dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników, w głównej mierze w formie pracy hybrydowej.

Jednak część z nich szykuje w tym roku pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej – wynika z raportu firmy Grant Thornton.

Obraz pracy zdalnej w polskich firmach

Blisko połowa respondentów twierdzi, że tryb pracy zdalnej pozostał bez wpływu na wydajność pracy w ich organizacjach, a co dziesiąty kierujący spółką zauważył wręcz poprawę jakości wykonywania zadań przez swoich pracowników po wprowadzeniu tej formy zatrudnienia. Na wydajność pracy po wprowadzeniu pracy zdalnej narzeka 18% ankietowanych, a co czwarty pracodawca nie potrafi określić, jak praca zdalna wpłynęła na jakość obowiązków wykonywanych w jego organizacji.

Firmy, które do tej pory nie zdecydowały się na pracę zdalną, wśród powodów najczęściej wskazują brak odpowiednich narzędzi do jej wykonywania np. laptopów czy systemów kontroli (40%). Co trzeci ankietowany wyraził swoje obawy co do gorszego przepływu informacji między pracownikami oraz pogorszenia atmosfery i poczucia więzi między nimi, jeśli taką opcję w swojej organizacji wprowadzi. Co ciekawe podobny odsetek kierujących firmami zadeklarował, że nie wprowadził pracy zdalnej, gdyż pracownicy nie wyrażali takiej chęci!

Prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej jest złożonym zadaniem organizacyjnym

Jedynie co piąty pracodawca swój wybór tłumaczy wzrostem kosztów w firmie ze względu na konieczność wypłaty ekwiwalentu pracownikom przebywającym na pracy zdalnej. 13% respondentów obawia się z kolei, że wprowadzenie takiej formy zatrudnienia przyczyniłoby się do spadku efektywności i jakości pracy pracowników. Co piąty pytany nie potrafił wskazać powodów, dla których w jego firmie nie wprowadzono opcji wykonywania pracy zdalnej.

– Prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej jest złożonym zadaniem organizacyjnym – wymaga wiedzy prawnej, podatkowej, finansowej, znajomości przepisów dotyczących danych osobowych, ochrony informacji, czy compliance. Dlatego na początku każdego procesu wdrożenia sygnalizujemy naszym klientom, iż prawidłowe implementowanie pracy zdalnej wymaga podejścia holistycznego, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów prawnych. Widzimy w naszej praktyce, że pracodawcy często mają przygotowany tylko wycinek całego procesu, np. jedynie regulamin pracy zdalnej bez innych niezbędnych dokumentów, co w razie kontroli będzie stanowić naruszenie przepisów – mówi Jolanta Zarzecka-Sawicka, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Grant Thornton.

Aż 40% pytanych przyznało, że do tej pory nie zastanawiało się nad zmianą zasad dotyczących pracy zdalnej w 2024 r.

Co do zasady pracodawcy w Polsce planują utrzymać w tym roku dotychczasowy model pracy zdalnej wprowadzony w swoich firmach. Na taką opcję wskazuje 43% badanych. Jednocześnie 15% respondentów szykuje w tym roku swoim pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej, z czego nieco mniej niż połowa planuje całkowity powrót do biur, a pozostali myślą o zwiększeniu liczby dni, w których wymagana będzie obecność w zakładzie pracy.

Jedynie 2% kierujących firmami jak na razie nie wprowadziło zmian w systemie wykonywania pracy spoza biura, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Aż 40% pytanych przyznało, że do tej pory nie zastanawiało się nad zmianą zasad dotyczących pracy zdalnej w 2024 r.

Najmocniej spadła liczba entuzjastów modelu pracy hybrydowej

Na świecie wśród pracodawców rośnie liczba zwolenników pracy z biura. W 2024 r. udział przedsiębiorstw działających w tym modelu zwiększył się do 47% z 36% w roku poprzednim.

Z badania International Business Review, przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton International na próbie 10 tys. dużych i średnich przedsiębiorstw na świecie, wynika także, że najmocniej spadła liczba entuzjastów modelu pracy hybrydowej – ich udział skurczył się o 8 pkt. proc. do 45% i tym samym nie jest to już najbardziej popularna wśród pracodawców forma realizacji obowiązków zawodowych. Mniej przedsiębiorstw zapewni także swoim pracownikom elastyczne podejście do wyboru miejsca wykonywania pracy – jedynie 5% wobec 8% rok wcześniej. Na niezmienionym poziomie utrzyma się natomiast odsetek firm, których pracownicy funkcjonują na co dzień w trybie pracy zdalnej – jest ich jednak jedynie 3%.

Nieboj: Praca zdalna zostanie z nami jednak na stałe

Jak zaznacza Edward Nieboj, Partner zarządzający, Departament Outsourcingu w firmie Grant Thornton: – Moim zdaniem praca zdalna zostanie z nami jednak na stałe. Możliwość pracy w takiej formule jest bardzo dużym benefitem dla pracowników, choćby z racji oszczędności czasu i kosztów dojazdów. Pracownicy nie będą chcieli łatwo z tego zrezygnować. Dla pracodawców to też konkretne korzyści, na czele z dostępem do szerokiej puli kadr oraz niższymi kosztami biur. Jeżeli więc obie strony potrafią zbudować partnerskie relacje, to taki model może być rozwiązaniem „win-win”. Konkretny model pracy zdalnej będzie zróżnicowany, zależny od branży i potrzeb firm.

Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między korzyściami wynikającymi z pracy zdalnej, a potrzebami firmy w zakresie efektywności i jakości pracy oraz pielęgnowania kultury organizacyjnej.
Udostępnij: