Przejdź do treści

Dla większości pracodawców pozostawanie w bieżącym kontakcie z kandydatami do pracy priorytetem

Fot. eRecruiter

Niemal 60% osób aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby otrzymywać informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Według najnowszego badania eRecruiter „Candidate Experience w Polsce 2023” tylko 24% pracodawców przekazuje na tym etapie informację zwrotną. W 2021 r. było to zaledwie 12%.

Jak zmieniają się oczekiwania kandydatów i kandydatek, jak wpływają na procesy rekrutacyjne i na co powinni się przygotować pracodawcy w 2024?

Tymczasem według wspomnianego badania oczekiwania kandydatów i kandydatek aplikujących o pracę wiążą się nie tylko ze zmianą w zakresie informacji zwrotnej. Przebadani respondenci oczekują także: możliwości kontaktowania się z osobą prowadzącą rekrutację (najlepiej za pomocą wielu kanałów), szybkiego czasu reakcji w przypadku pytań i wątpliwości oraz udziału w pierwszej rozmowie bezpośredniego przełożonego czy przełożonej. Pejzaż rekrutacyjny uległ przeobrażeniom, ale zmiany powoli krzepną. To, co jest ich wspólnym mianownikiem, to bycie w regularnym kontakcie i informacja zwrotna na każdym etapie procesu rekrutacji. Przyjrzyjmy się konkretnym danym.

Od aplikowania po decyzję o zatrudnieniu – permanentna komunikacja

Zarówno specjaliści (42%) jak też pracownicy fizyczni (35%) wśród oczekiwanych dobrych praktyk wymieniają ciągły kontakt rekrutera z kandydatem. Również pracodawcy przykładają dużą wagę do tego aspektu. We wspomnianym badaniu 70% z nich zadeklarowało, że pozostawanie w bieżącym kontakcie z kandydatkami i kandydatami jest dla nich priorytetem. Tymczasem oczekiwanie to rozszerza się już na etap aplikowania i to ze znaczną intensywnością.

Potrzeba transparentności jest znacznie pogłębiona w grupie specjalistów i specjalistek. Ponad połowa z nich, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, chciałaby poznać powód odrzucenia z procesu już na etapie selekcji CV. Przebadane osoby określiły konkretne, wartościowe z ich perspektywy, informacje o powodach odrzucenia z procesu rekrutacji. 81% badanych chciałoby poznać ocenę swojego doświadczenia i kompetencji w zderzeniu z wymaganiami stanowiska, na które aplikują.

W roku 2022 zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 2-stopniowego feedbacku

– Szukamy cały czas sposobu na informację zwrotną, który dawałby tyle informacji kandydatowi, ile on potrzebuje lub ile jest gotowy przyjąć. W roku 2022 zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 2-stopniowego feedbacku. Pierwszy stopień dotyczy wszystkich kandydatów i zawiera ogólną informację o powodzie odrzucenia kandydatury. Drugi stopień jest dla chętnych – jeśli kandydat chce uzyskać szczegółowy feedback, rekruter kontaktuje się z nim bezpośrednio i szczerzej omawia powody odrzucenia, dając też wskazówki rozwojowe na przyszłość. Jak na razie, efektem tego działania, który utwierdza nas w przekonaniu, że to dobra droga, są wysokie wyniki wskaźnika NPS (81 za II kwartał 2023) i pozytywne opinie szczegółowe także od kandydatów, którzy nie dostali propozycji zatrudnienia – mówi Kamila Kużaj-Karaszewska, HR manager ONDE SA.

Ważniejsza od samego kanału komunikacji jest tylko szybkość reakcji na pytania i wątpliwości zgłaszane przez osoby aplikujące

Najbardziej tradycyjne kanały komunikacji, jak telefon i e-mail, są nadal najbardziej wygodnymi dla kandydatów i kandydatek sposobami kontaktu. Ważniejsza od samego kanału komunikacji jest tylko szybkość reakcji na pytania i wątpliwości zgłaszane przez osoby aplikujące oraz dawanie poczucia bezpieczeństwa – powrót z informacją zwrotną w zadeklarowanych terminach procesu rekrutacyjnego. Jak pokazuje badanie, te same kanały komunikacji, które są wybierane przez osoby aplikujące, wykorzystują także pracodawcy.

Jedyną zmienną jest preferencja pracodawców w wyborze kontaktu telefonicznego. Tymczasem odpowiedzi osób aplikujących pokazują, że potrzebna jest większa rola wiadomości mailowych. Być może wynika to z kwestii kulturowych – w niektórych branżach przekazywanie decyzji poprzez rozmowę telefoniczną uznaje się za tę w lepszym tonie.

Tymczasem w badaniu eRecruiter decyzję o odmowie zatrudnienia kandydaci i kandydatki wolą otrzymywać poprzez e-mail (66% pracowników fizycznych i 83% specjalistów). Najniżej ceniony jest w takich sytuacjach kontakt smsowy oraz poprzez Linkedin.

 

Udostępnij: