Przejdź do treści

Dofinansowanie kosztów zielonej transformacji dla firm

Fot. free-images.com

28 marca 2024 r. ogłoszono drugi nabór wniosków w ramach Kredytu ekologicznego finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Wnioski składać będzie można od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. – poinformowali eksperci  firmy doradczej Deloitte Polska.

Beneficjenci

Wnioski w konkursie składać będą mogły:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 • small-mid-caps, czyli duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 499 pracowników i których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, a roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • mid-caps – podmioty spełniającego definicję dużego przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 tys. pracowników.

Działania kwalifikujące się do wsparcia

Finansowane mogą być koszty związane z:

 • modernizacją infrastruktury produkcyjnej,
 • termomodernizacją budynków,
 • zakupem usług doradczych,
 • zakupem, instalacją i uruchomieniem odnawialnych źródeł energii (jako element uzupełniający).

Działania realizowane w projekcie muszą wynikać z rekomendacji przeprowadzonego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (element obowiązkowy) oraz audytu efektywności energetycznej i prowadzić do oszczędności energii pierwotnej dla obszaru objętego przedsięwzięciem na poziomie co najmniej 30%.

Koszty kwalifikowane i wysokość wsparcia

Dofinansowanie udzielone może być na koszty inwestycyjne związane z:

 • nabyciem środków trwałych,
 • nabyciem robót i materiałów budowlanych,
 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, innych praw własności intelektualnej.

Nie określono minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 50 mln euro. Dofinansowanie, w zależności od rodzaju pomocy publicznej, wynosić może:

 • od 25 do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
 • od 15 do 80% dla pomocy na wspieranie efektywności energetycznej,
 • od 30 do 65% dla pomocy na wspieranie odnawialnych źródeł energii, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii,
 • 50% dla pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomoc de minimis.

Forma wsparcia

Wsparcie wypłacane jest w formie tzw. premii ekologicznej przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego udzielonego przez bank komercyjny. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest promesa / umowa warunkowa udzielenia kredytu przez bank komercyjny.

Wsparcie zielonej transformacji – szeroki katalog dostępnych instrumentów

W pierwszej połowie br. oczekiwane jest uruchomienie konkursów wspierających dekarbonizację przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS):

 • 01.01 Poprawa efektywności energetycznej w dużych i średnich przedsiębiorstwach,
 • 02.02 Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii – nabór dotyczący biogazu i biometanu.
Będą to kolejne dostępne dla przedsiębiorców możliwości wsparcia zielonej transformacji – informuje na zakończenie Deloitte Polska.
Udostępnij: