Przejdź do treści

Jeszcze przez tydzień możliwość zgłoszenia do Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Fot. arch.

Wkrótce nastąpi ogłoszenie zwycięzców XII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Firmy mogą zgłaszać do tegorocznego Konkursu swoje kandydatury jeszcze do 14 listopada.

Po raz pierwszy przedsiębiorcy mogą sami się zgłaszać przez formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.pracodawcagodnyzaufania.pl.

Oficjalna gala rozdania nagród odbędzie się 28 listopada br. w Warszawie

Zwycięzców XII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” poznamy na oficjalnej gali rozdania nagród, która odbędzie się 28 listopada br. w Warszawie. Wyróżnienia zostaną przyznane w 8. kategoriach. Uhonorowani zostaną też dziennikarze i publicyści promujący propracownicze idee.

Specjalna zakładka z formularzem który umożliwia przedsiębiorcom zaprezentowanie Kapitule polityki pracowniczej

Na stronie internetowej Konkursu, pod adresem: www.pracodawcagodnyzaufania.pl powstała specjalna zakładka z formularzem który umożliwia przedsiębiorcom zaprezentowanie Kapitule polityki pracowniczej, firmy mogą się zgłaszać do 14 listopada 2022 r.

Sytuacja pracowników i kandydatów do pracy w części branż może ulec diametralnej zmianie

Nadciągające spowolnienie gospodarcze i problemy geopolityczne sprawiają, że sytuacja pracowników i kandydatów do pracy w części branż może ulec diametralnej zmianie. Z jednej strony rosnąca inflacja przekłada się na coraz większą presję płacową, z drugiej strony wiele podmiotów gospodarczych zaczyna doświadczać poważnych problemów związanych ze wzrostem cen, kosztów prowadzenia działalności i trudnościami z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Jednak jak wynika również z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w których porównano sytuację gospodarczą w przedsiębiorstwach w trzech różnych momentach kryzysowych (szok wywołany wybuchem pandemii, związany ze szczytem zachorowań na COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie), duży biznes okazał się bardziej odporny na wstrząsy gospodarcze. Duże firmy, mając lepiej wykwalifikowaną kadrę do zarządzania finansami oraz dysponując większym buforem finansowym, mają większą elastyczność w reagowaniu na nieoczekiwane zdarzenia.

Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji

– Niepewna sytuacja, w której się znaleźliśmy i wyzwania gospodarcze, które stoją przed nami nie powstrzymują Polaków przed zmianą pracy. Aż 38% uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Największą mobilnością zawodową, co nie jest zapewne zaskoczeniem, charakteryzują się najmłodsi Polacy. Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji. Coraz ważniejszą zachętą do rekrutacji staje się możliwość pracy zdalnej – mówi Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG.

Firmy mogą zgłaszać się do nowych kategorii tj.: Lider ESG, Rozwój i cyfryzacja oraz Działalność zagraniczna

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy organizatorzy postanowili rozszerzyć listę kategorii, w których przedsiębiorcy mogą się zgłaszać. Obok stałej tematyki tj.: Programy stażowe, Wolontariat, Motywacja, Edukacja i Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami, firmy mogą zgłaszać się do nowych kategorii tj.: Lider ESG, Rozwój i cyfryzacja oraz Działalność zagraniczna.

O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać

– Dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach stanowią barierę w ich działalności. Dlatego firmy, aby utrzymać dobrych pracowników bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy pracownicze. Mamy za sobą bardzo ciężkie dwa lata, a przedsiębiorstwa nadal borykają się z różnymi trudnościami. Mam nadzieję, że jesienią przedstawimy zwycięzców i najlepsze rozwiązania przez nich wdrożone, które będą drogowskazem dla innych pracodawców. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Podczas gali, oprócz wyróżnień, zostanie też przyznana nagroda Specjalna Kapituły oraz nagroda Dziennikarska dla publicystów i dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w promocję pozytywnych rozwiązań polityki pracowniczej.

Debata ekspercka „Zawodowcy potrzebni od zaraz – kształcenie zawodowe jako remedium na braki kadrowe w branżach strategicznych”

Uroczystą galę, która odbędzie się 28 listopada br., poprzedzi debata ekspercka „Zawodowcy potrzebni od zaraz – kształcenie zawodowe jako remedium na braki kadrowe w branżach strategicznych”.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych; organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Biznesu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Ankieta zgłoszeniowa konkursowa dostępna jest pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial

Tegoroczna edycja Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Partnerem strategicznym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Partnerem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i Polfrost. Partnerami merytorycznymi są: Panel Ariadna oraz Instytut Staszica.

Partnerami medialnymi wydarzenia są: Super Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, RaportCSR.pl, Obserwator Gospodarczy, Kurier365.pl oraz portal BiznesCiti.com.
Udostępnij: