Przejdź do treści

Karta Praw Dziecka w Biznesie – „Nie ma dzieci, są ludzie”

Fot. free-images.com

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa w Polsce.  Ma zachęcić biznes do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw. Została przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

Karta Praw Dziecka w Biznesie porusza kwestie respektowania praw dzieci jako użytkowników i użytkowniczek produktów i usług

Karta odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Ma ona m.in. sprzyjać tworzeniu dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców, wspieraniu ich w godzeniu roli rodzica i pracownika, odpowiedzialnemu zatrudnianiu. Karta Praw Dziecka w Biznesie porusza kwestie respektowania praw dzieci jako użytkowników i użytkowniczek produktów i usług oraz odbiorców i odbiorczynie przekazów marketingowych, odpowiedzialnej sprzedaży produktów i usług, których odbiorcami są dzieci. Ponadto zabezpiecza szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Ważne jest respektowanie praw dziecka przez biznes

Dodatkowo firmy, które zdecydują się podpisać Kartę i wdrożyć ją u siebie, podejmują się promowania wiedzy na temat praw dziecka wśród różnych interesariuszy oraz angażowania się w działania na rzecz ich respektowania w biznesie i w polskim społeczeństwie. – Odnosząc się do stwierdzenia Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie” – chcemy pokazać jak ważne jest respektowanie praw dziecka przez biznes. Zależy nam na tym, aby firmy dostrzegły i miały świadomość swojego wpływu na prawa dziecka i zarządzały nim w sposób odpowiedzialny. Przygotowana przez nas Karta może im w tym pomóc –  podkreśla Monika Kulik, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Praw Dziecka w Biznesie może stanowić motywację dla przedsiębiorstw

Nowe regulacje unijne dotyczące zarządzania zrównoważonym rozwojem – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) zwracają przedsiębiorstwom większą uwagę na respektowanie praw człowieka – czyli także praw dziecka – w całym łańcuchu wartości. Oznacza to konkretne zobowiązania dla firm do respektowania także praw dzieci, unikanie ich naruszania oraz podjęcia działań naprawczych, jeśli do takich naruszeń dojdzie. – Karta Praw Dziecka w Biznesie może stanowić motywację dla przedsiębiorstw, aby w sposób kompleksowy i systemowy podejść do respektowania tych praw – dodaje Monika Rosa, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka.

Kolejnym krokiem w planach Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie zachęcenie firm oraz innych organizacji do podpisania Karty, a tym samym do złożenia deklaracji konkretnych działań na rzecz poszanowania praw dziecka w działalności biznesowej i społecznej.
Udostępnij: