Przejdź do treści

Koncern zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Fot Anwil

Anwil z Grupy Orlen finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która ograniczy import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Będzie to możliwe w efekcie zwiększenia o 50 proc. mocy wytwórczych nawozów i poszerzenia oferty produktowej spółki.

Instalacja we Włocławku wpisuje się również w strategiczne założenia Grupy Orlen w obszarze neutralności emisyjnej

Nowa inwestycja to największy w historii Anwilu i całego regionu projekt, zarówno pod względem finansowym, jak i uzyskanych mocy produkcyjnych. Instalacja we Włocławku wpisuje się również w strategiczne założenia Grupy Orlen w obszarze neutralności emisyjnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązanie umożliwi niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych przy produkcji nawozów.

Zwiększenie własnej produkcji nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek i wpłynie na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski

– Finalizujemy kolejną nowoczesną inwestycję, która wzmocni możliwości produkcyjne Grupy Orlen, tym razem w obszarze nawozów. Uruchomienie inwestycji, już na tym etapie umożliwiło zwiększenie zatrudnienia w zakładzie o ok. 10 proc., a już wkrótce realnie wpłynie na rozwój rolnictwa. Zdecydowane zwiększenie własnej produkcji nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek, a tym samym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Zakładamy, że większe ilości nowoczesnych produktów z oferty Grupy Orlen, będą dostępne już w najbliższym sezonie nawozowym, czyli wiosną 2024 r. To znacznie wzmocni pozycję Orlenu na konkurencyjnym rynku – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych w Anwilu to kluczowa decyzja w historii Anwilu

Trzecia linia do produkcji nawozów obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Jej powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki Anwil o 50 proc., do 1 461 tys. ton rocznie. Zastosowana nowoczesna technologia to gwarancja nie tylko wzrostu wydajności, ale także bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

– Rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych w Anwilu to kluczowa decyzja w historii naszej firmy, która przyniesienie wymierne efekty w ciągu kolejnych lat. Realizacja tego projektu ma duże znaczenie, nie tylko dla rozwoju samej spółki, ale także regionu i jego mieszkańców. Na uwagę zasługują także kwestie środowiskowe. Zastosowano najnowocześniejsze technologie, które    znacznie ograniczają emisje i pozwalają na samowystarczalność energetyczną instalacji. To sprawia, że minimalizujemy wpływ na otoczenie i odpowiedzialnie realizujemy strategię Grupy Orlen, także w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że nowa instalacja kwasu azotowego, będzie również wytwarzała energię elektryczną o mocy 9 MW, czyli dokładnie tyle ile potrzebujemy do jej zasilania – powiedziała Agnieszka Żyro, prezes Anwil.

Wykorzystanie technologii EnviNOx umożliwi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji o ok. 99 proc., czyli o ok. 4200 t tlenków azotu

Przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów wykorzystano wiodącą, globalną technologię EnviNOx. Umożliwi ona ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji o ok. 99 proc., czyli o ok. 4200 ton tlenków azotu. Technologia ta w 2008 r. została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą dostępną technikę” BAT i nadal jest rekomendowana jako wiodąca dla wszystkich zakładów produkujących kwas azotowy.

W ramach realizowanej inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań. Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego, jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 m i masie 200 t.

W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych, powstał również mierzący 84 m komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 m3.
Udostępnij: