Przejdź do treści

Kredyt ekologiczny z dotacją unijną dla MŚP

Fot. free-images.com

Bank Pekao SA od 10 kwietnia udostępnił możliwość składania wniosków o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją UE dedykowany dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Inicjatywa ta ma wspierać firmy w realizacji projektów, których celem jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez inwestycje w oszczędność energii. Dzięki temu przedsięwzięciu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne, które mogą pokryć nawet do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu.

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca br. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zakres finansowania obejmuje zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), przy czym efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia. Co więcej, Bank Pekao SA oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje oraz współpracę z renomowanymi firmami doradczymi, które pomagają w przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie.

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca br. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji działających na terenie Polski. Dofinansowanie jest zróżnicowane i zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji, sięgając od 25 do 80 procent. Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Dodatkowo, bank oferuje promesę kredytową ważną przez 9 miesięcy

Jedną z kluczowych zalet oferty jest wczesna ocena zdolności kredytowej przez bank, co umożliwia przedsiębiorcom poznanie wysokości potencjalnej premii na samym początku procesu. Dodatkowo, bank oferuje promesę kredytową ważną przez 9 miesięcy, co daje czas na spokojne przygotowanie i realizację projektu.

– Kredyt ekologiczny FENG stanowi jeden z kluczowych elementów naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju i innowacji w polskiej gospodarce. Jestem przekonana, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą mogli nie tylko znacząco poprawić efektywność energetyczną swoich firm, ale również przyczynić się do ochrony naszego środowiska dla przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao SA nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego można uzyskać. na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych, których wykaz znajduje się pod linkiem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.
Udostępnij: